WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Експертну грошову оцінку земельних ділянок та прав на них проводять із метою визначення вартості об'єкта оцінки. її використовують при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок і прав на них, крім випадків, визначених даним Законом та іншими законодавчими актами.

Згідно із Законом суб'єктами оціночної діяльності виступають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні й фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок.

Суб'єктами оціночної діяльності можуть бути фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали кваліфікаційне свідоцтво з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання земле оціночних робіт. До таких суб'єктів належать і юридичні особи, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які одержали ліцензію на виконання землеоціночних робіт, або ті, які одержали ліцензію на проведення робіт із землеустрою. Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що склали кваліфікаційний іспит і одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Дізнатися про те, хто має кваліфікаційне свідоцтво, можна буде з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки, ведення якого покладено вказаним Законом на Держкомзем України.

Закон встановлює випадки обов'язкового проведення нормативної та експертної грошової оцінки і порядок її здійснення на замовлення заінтересованих осіб. Встановлені також підстави та порядок проведення всіх видів оцінки земель і земельних ділянок. Закон визначає й необхідну документацію з оцінки земель та порядок її затвердження. Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель і нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає державній землевпорядній експертизі. Щодо звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, то вони підлягають рецензуванню, порядок якого повинен бути визначений Кабінетом Міністрів України.

Обов'язки з рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок покладаються на оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок із стажем практичної роботи не менше двох років та на експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Зазначений Закон встановлює порядок державного регулювання у сфері оцінки земель, яке полягає в забезпеченні об'єктивності й законності проведення оцінки земель, контролю в цій сфері, у впровадженні в практику оціночної діяльності міжнародних норм та прав, у створенні конкурентного середовища для суб'єктів господарювання, визначенні закладів освіти, що ведуть професійну підготовку оцінювачів, органів державної влади, які здійснюють державне регулювання в сфері оцінки земель, а також положення щодо громадського регулювання у сфері оцінки земель.

Закон передбачає інформування широких мас населення про дані результатів експертної грошової оцінки і ціну земельних ділянок шляхом публікації їх у засобах масової інформації.

Законом встановлюються відповідальність за порушення законодавства у сфері оцінки земель та порядок вирішення спорів.

Земля визнана Конституцією України основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Саме тому законодавець оцінку земель і земле оціночну діяльність відокремив від оцінки іншого майна та майнових прав у самостійний Закон внесенням змін в окремі законодавчі й нормативні акти.

Завдяки підвищенню якості проведення оцінки, за останні роки помітно зріс інтерес до регулювання земельних відносин у населених пунктах, де відбуваються процеси приватизації земель, за рахунок чого місцеві бюджети поповнюються коштами від плати за землю. При цьому слід підкреслити, що надходження до місцевих і державного бюджетів від плати за землі населених пунктів удвічі більші ніж від земель сільськогосподарського призначення, як займають майже у вісім разів більшу площу а земельному фонді країни.

Обсяги робіт по виконанню робіт з грошової оцінки недостатні на сьогоднішній день. Станом на серпень 2008 року обсяги робіт із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів по Україні становлять: із загальної кількості населених пунктів 29922 (площею 7 млн.293 тис. га) проведено грошову оцінку земель у

17378 населених пунктах, що становить 58,1 % кількості населених пунктів та 64% їхньої загальної площі; грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів проведена на площі 94,7 тис. га, або лише на 0,85 % їхньої загальної площі.

Спеціалістами Івано-Франківського обласного головного управління земельних ресурсів підраховано, що внаслідок неповного виконання необхідних робіт з грошової оцінки земель сільських населених пунктів місцевими бюджетами втрачено близько 570 тисяч гривень.

Ця сума просто шокує, адже ці гроші могли б бути направлені місцевими органами влади на розв'язання багатьох питань. Разом з цим ця цифра підкреслює вагомий вплив грошової оцінки земель на економічну ситуацію на місцевому рівні, на рівні регіону та країни в цілому.

Проведення робіт з грошової оцінки потребує витрат бюджетних коштів. Утім, варто порахувати, визначивши суми необхідних затрат на виконання робіт та, одночасно, суми додаткових надходжень до місцевих бюджетів після завершення їх виконання. Після здійснення цих підрахунків переваги виконання робіт по визначенню нормативної грошової оцінки земель стануть зрозумілими і очевидними для кожного керівника, адже кожна гривня вкладена в земельну реформу, як правило, дає від 10 до 15 гривень доходу.

У зв'язку із зазначеним, ми вважаємо, що тема дипломної роботи є актуальна.

2 Характеристика об'єкту.

    1. Загальні відомості про населені пункти.

Села Назавизів та Мирне Назавизівської сільської ради розташовані в північно-західній частині Надвірнянського району, межують з районним центром м. Надвірна, на віддалі 30 км від обласного центру м. Івано-Франківськ.

Рельєф території населених пунктів в основному горбисто - хвилястий. Центральні частини в основному забудовані житловою та громадською забудовою.

Дані населені пункти віднесені до 05 Рожнятівського природно-сільськогосподарського району.

Протяжність села Назавизів з півночі на південь 4,4 км, із заходу на схід -2,3 км, а села Мирне з півночі на південь 3,3 км, із заходу на схід - 0,75 км.

Чисельність населення сіл Назавизів та Мирне складає 2385 чоловіки, в населених пунктах нараховується 841 дворів.

Площа населених пунктів складає 713,6 га. Основною структурно-планувальною одиницею населених пунктів є квартали забудови садибного типуз одно- двоповерховими будинками.

Територію сіл із заходу на схід та з півдня на північ пересікають дороги, які в даний час мають в основному задовільний стан. Села електрифіковані та газифіковані, центральне водопостачання, теплопостачання та каналізація відсутні.

2.2. Уточнення планово - картографічної основи населених пунктів.

Планово-картографічною основою сіл Назавизів та Мирне є план в масштабі 1:10000, складений у 1991 році Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою при проведенні коректури планового матеріалу, уточнений під час розробки в 1997 році проекту формування території і встановлення меж населених пунктів Назавизів та Мирне.

На планово - катографічний матеріал населені квартали нової забудови та масиви, надані громадянам для ведення особистого селянського господарства. У межах кожного кварталу окремо відображені землі житлової забудови та землі загального користування; уточнена і доповнена мережа вулиць. Визначена належність земельних ділянок до певних категорій земель.

В результаті проведених робіт складений план сіл Назавизів та Мирне в масштабі 1:10000 з відображенням меж земельних угідь та категорій земель, визначені площі земель різних категорій та угідь, складена експлікація земель (таблиця 2.1).

2.3. Складання карти ґрунтового покриву території населених пунктів.

Оскільки крупномасштабні обстеження ґрунтів на територіях населених пунктів (в т.ч. сіл Назавизів та Мирне) не проводились, інформація про їх ґрунтовий покрив відсутня. Прийнятним варіантом виходу з такого становища, в умовах, що склалися, є створення орієнтовних карт ґрунтового покриву за допомогою використання наявних ґрунтових карт суміжних територій та таких допоміжних матеріалів, як топографічні карти, фотоплани, а також рекогносцирування обстежень території. За допомогою топокарт визначено рельєф поверхні території сіл, що дозволило встановити границі гігроморфних ґрунтів та змитих ґрунтових відмін.

Отже, базуючись на даних про ґрунтовий покрив прилеглих масивів охоплених ґрунтовою зйомкою з урахуванням відображеного на топокартах рельєфу, складена умовна (екстраполяційна карта) ґрунтового покриву території населених пунктів. Крім цього, для складання остаточної карти ґрунтів було здійснено польове обстеження ґрунтів в натурі, уточнено їх границі шляхом рекогносціровки.


 
 

Цікаве

Загрузка...