WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Даною роботою пропонуються наступні заходи по охороні навколишнього середовища населених пунктів с. Мирне та с. Назавизів:

 1. Охорона водних ресурсів:

 • створення та встановлення водоохоронних зон вздовж річок Бистриця та Стримба, існуючого ставка з урахуванням містобудівної документації та з метою запобігання їх забрудненню, засміченню, визначення зон обмежень у використанні;

2. Охорона і раціональне використання земель:

- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства на землях сільськогосподарського призначення, на городніх масивах, що розміщені на ерозійно небезпечних ділянках, в зонах підтоплення;

- організація планової ( регулярної ) очистки території населених пунктів від різного роду відходів;

- проведення підготовки території населених пунктів по захисту від затоплення, підтоплення, попередження зсувів грунту;

- проведення заходів по благоустрою території населених пунктів, в тому числі земель рекреаційного призначення, що використовуються для відпочинку, земель лісового фонду, що межують з неселеними пунктами.

Висновки

Грошова оцінка має важливе значення при регулюванні земельних відносин. Враховуючи це, нами проаналізовано існуючий стан використання земель на території населених пунктів, зібрано дані для проведення грошової оцінки земельних ділянок, проведено розрахунки грошової оцінки земель населених пунктів та сільськогосподарського призначення на території населених пунктів с.Назавизів та с.Мирне Назавизівської сільської ради.

Нормативну грошову оцінку земель проведено відповідно до порядку визначеного нормативно-законодавчими актами.

Враховуючи ґрунтово-рельєфні, соціально-інфраструктурні показники території села Назавизів виділено 7 оціночних районів, які об'єднані у 5 економіко-планувальних зон, а села Мирне 3 оціночні райони які, об'єднані у 3 економіко-планувальні зони.

Визначена середня вартість одного квадратного метра земель населених пунктів

- с. Назавизів - 4.90 грн/м2 ;

- с. Мирне - 4.36 грн/м2 .

У зв'язку з відсутністю регіональних показників коефіцієнт Кмі прийнято за 1. Зональний коефіцієнт Км2 в результаті розрахунків визначений в таких розмірах для села Назавизів:

I економіко-планувальна зона - 1.04

II економіко-планувальна зона - 0.99

 1. економіко-планувальна зона - 0.97

 2. економіко-планувальна зона - 0.97

V економіко-планувальна зона - 0.97,

а для села Мирне:

I економіко-планувальна зона - 1.05

II економіко-планувальна зона - 0.98

III економіко-планувальна зона - 0.97

З використанням вищенаведених параметрів і показників проведено нормативно-грошову оцінку земель різного функціонального використання (всіх категорій земель), за якою встановлено, що найвищу вартість мають землі комерційного використання - 18,49 грн. за квадратний метр, а найнижчу - землі сільськогосподарського призначення, зокрема землі ріллі - 137 грн за гектар.

Одержали вихідні дані та навели приклад розрахунку земельного податку та орендної плати.

Отримані дані нормативної грошової оцінки земель різних категорій будуть також застосовуватись при здійсненні трансакцій з земельними ділянками, в певній мірі для визначення експертної оцінки земельних ділянок при викупі їх фізичними та юридичними особами на території населених пунктів.

При виконанні дипломної роботи розроблені заходи по охороні навколишнього середовища на території населених пунктів с. Мирне та с. Назавизів.

Бібліографічний Список

 1. Гряник Г. М., Лахман С. Д., Бутко Д. А. Охорона праці. - К.: Урожай 1994. – 272 с.

 2. Гряник Г.М. Довідник з охорони праці в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1989. – 208 с.

 3. Богословский В.И. Оценка земель: Краткое практическое руководство.- 2-е изд.доп.,-СПб.-1912.-100с.

 4. Власюк С. Продаж земель несільськогосподарського призначення //

 5. Приватизація землі : закон, практика, проблеми.- 2003 - №1.- с. 34-37.

 6. Греков Л.Д., Шимон В.І., Юрченко А.Д., Польовий А.Я. Аналіз розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення у Закарпатській області // Землевпорядний вісник. – 2004.- №3.- с.83-86.

 7. Гряник Г.М. Довідник з охорони праці в сільському господарському.

 8. К.: Урожай, 1989.- 208 с.

 9. Гряник Г.М., Лахман С.Д., Бутко Д.А. Охорона праці. – К.: Урожай, 1994. – 272 с.

 10. Драмківський О.І., Іванова І.Б. Основи землеоціночної діяльності. Навчально- методичні матеріали для студентів географічного факультету. Київський університет імені Тараса Шевченка, К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1999. – 46 с.

 11. Драмківський О.І., Іванова І.Б. Оцінка міських земель.- К.: Товариство "Знання", Україна, 1996.- 31 с.

 12. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні / Київ, 1995.

 13. Европейские стандарти оценки 2000 / Пер. с Омск.- М.: РОО, 2003. – 264с.

 14. Закон України "Про охорону навколишнього середовища". // Відомості Верховної Ради України. – 1991. №44.с.548.

 15. Закон України "Про оцінку земель"// Все про бухгалтерський облік.-2004.-№11.-с.11-15.

 16. Залуцький І.Р., Гнаткович Д.І. Організація раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної реформи. Львів.-1999.-158

 17. Звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки. НВП "Технічне бюро кадастру"- Луцьк. – 2005.

 18. Звіти про експертну оцінку земельної ділянки. Госпрозрахунковий центр науково- технічних послуг. – Луцьк- 2005.

 19. Звіти про експертну оцінку земельної ділянки. ТзОВ "Олді" – Луцьк – 2005.

 20. Земельний Кодекс України. 1992.

 21. Казьмір П.Г. Екологія ландшафтознавства та охорона природи при землеустрої. Львів.- 1995 –44 с.

 22. Конституція України 1992.

 23. Методичні засади ринку землі в Україні // Землевпорядкування.-2001.-№4.- с.11-15.

 24. Минаєв Г.Е., Чугалин Ю.П., Батько Н.Н. Охрана труда на топографо-геодезических работах. М.: Недра, 1973. – 22.4с.

 25. Міжнародні стандарти оцінки. Принципи, стандарти та правила.: Пер. з англ. М. Водної за ред. О. Драпківського та І. Іванової – К.: УКРелс, 1999.

 26. Могилова М. М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. – 2000. – №2. – с. 77.

 27. Носак В.В. Конституційно-правові засоби формування ринку землі.// Землевпорядний вісник.-1997.-№1.-с.13-15.

 28. Носик В. Правова природа оцінки земель в Україні.// Земля і власність.-2003.-№2.-с.3-4.

 29. Оцінка земельних відносин / Дромківський О.І., Іванова І.Б. К.: "ПРІНТ-ЕКСПРЕС", 2004.-296с., іл.

 30. Оцінка майна та майнових прав в Україні / за ред.н.п. Лебідь//К.:ТОВ "Інформаційно-видавнича фірма ПРІНТ-ЕКСПРЕС", 2002.-с.119.

 31. Оценка риночной стоимости недвижимости./Под общ.ред. В.Н.Зарубина, В.М.Рутгайдер.-М.:Дем, 1998.-384с.

 32. Песцова О.С., Трегобчук В.М. Про реформування ринку землі в Україні // Вісник аграрної науки.- 1998.-№7.-с.74-75.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"//Землевпорядний вісник.-2004.-№3.-с.80-82.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України №1442 "Про затвердження Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна" // Землевпорядний вісник.- 2004.-№4.-с.37-43.

 35. Русов А.А. Краткий обзор развития русской оценочной статистики.-Киев, 1912.-119с.

 36. Снітинський В.В., Гончар М.Т., Сабан Б.О. Агроекологія. Методичні рекомендації.-Львів.-1999.

 37. Формування ринку земель в Україні / За ред.А.С.Даниленка, Ю.Д.Білиеа.-К.: Урожай, 2002.- 280с.

 38. Яремко Ю.І., Макуха В.В., Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Можливості використання методичного підходу, який ґрунтується на капіталізації рентного доходу від використання земельних ділянок // Землевпорядний вісник.- 2004.-№3.-с.80-82.

 39. Черемкіна Ю. Аукціони: від пілотування до врегулювання // Землевпорядний вісник.-2008.-№1.-с.34-38.


 
 

Цікаве

Загрузка...