WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь встановлюється по шкалі грошової оцінки земель для кожного з угідь, агро виробнича група грунтів визначається на плані ґрунтового покриву. Земельна ділянка має дернові опідзолені глеюваті слабокам'янисті середньо суглинкові грунти ( шифр агро виробничої групи 176 д).

Визначаємо згідно шкали грошову оцінку 1 га угідь:

рілля - 4525 грн х 0.3000 га = 1357,50 гривень

багаторічні насадження - 14584 грн х 0.0500 га = 729,20 гривень.

Враховуючи те, що всі витрати на облаштування населених пунктів були проіндексовані станом на 01.01.2009 року, то земельний податок за земельні ділянки складає величину, яка розрахована в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Приклад розрахунку земельного податку

Угіддя

Площа в га

Грошова оцінка землі

Ставки податку у відсотках

Податок,

грн

Забудовані землі

0.0500

3515.00

1

1,76

рілля

0.3000

1357,5

0.1

0,41

Багаторічні насадження

0.0500

729,2

0.03

0.01

Отже, земельний податок за земельні ділянки громадянина буде становити 2,18 гривні.

Спеціалістами Івано-Франківського обласного головного управління земельних ресурсів підраховано, що внаслідок неповного виконання необхідних робіт з грошової оцінки земель сільських населених пунктів місцевими бюджетами втрачено близько 570 тисяч гривень.

Ця сума просто шокує, адже ці гроші могли б бути направлені місцевими органами влади на розв'язання багатьох питань. Разом з цим ця цифра підкреслює вагомий вплив грошової оцінки земель на економічну ситуацію на місцевому рівні, на рівні регіону та країни в цілому.

5.2. Розрахунок орендної плати за земельну ділянку.

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України.

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Орендарями земельних ділянок можуть бути:

а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;

б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;

в) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.

Орендні відносини оформляються договором оренди землі.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Істотними умовами договору оренди землі є:

об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

умови збереження стану об'єкта оренди;

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

відповідальність сторін.

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки.

Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки заяву (клопотання). У разі згоди орендодавця передати земельну ділянку в оренду сторони укладають договір оренди землі.

Однією з основних істотних умов договору оренди є орендна плата. Орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

Приведемо приклад розрахунку орендної плати за земельну ділянку площею 0.2350 га, яку пропонується передати в оренду ПП Левицькому Івану Ярославовичу для будівництва та обслуговування торгового комплексу в с. Назавизів.

Відповідно до Закону України "Про оренду землі" орендна плата за земельні ділянки в населених пунктах, грошова оцінка земель яких проведена, не може перевищувати 10 відсотків від нормативної грошової оцінки.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки є добутком ціни одного метра квадратного та площі земельної ділянки з врахуванням індексу інфляції. Земельна ділянка розташована в 14 кварталі першої економіко планувальної зони. Ціна одного метра квадратного складає 18,49 грн за квадратний метр.

Отже, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить:

2350 кв.м х 18,49 грн = 43451.5 гривня.

Річна орендна плата може бути встановлена в розмірах від 434,51 гривень , що становить 1%, і до 4345,1 гривень, що становить 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6 Економіка та організація робіт

6.1 Характеристика процесу робіт

Грошова оцінка земель здійснюється з метою створення умов щодо регулювання економічних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, а також визначенні ставок земельного податку та розмірів внеску до статутних фондів селянських спілок, акціонерних товариств та інших колективних та господарських підприємств, формування ціноутворення при купівлі-продажу земельних ділянок.


 
 

Цікаве

Загрузка...