WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Далі виконуються програми:

- внутрішнє орієнтування;

- взаємне орієнтування;

- зовнішнє орієнтування;

- задання параметрів плану;

- стереоскопічний збір цифрової інформації.

Внутрєшнє орієнтування виконується по чотирьох координатних мітках або центральних хрестиках знімків. Робота виконується з використанням стереоскопічної насадки для монітора.

Взаємне орієнтування полягає в послідовному усуванні поздовжніх i поперечних паралаксів в шести точках стандартних зон. Остаточні поперечні паралакси будуть подані у вигляді таблиці на моніторі.

Зовнішнє орієнтування моделі виконується по шести опорних точках.

До заданих параметрів плану належить масштаб плану, шо створюється та координати лівого нижнього кута аркуша планшета.

Програма стереоскопічного збору дозволяє створювати i реєструвати цифрову модель місцевості по растрових зображеннях у вигляді послідовних точок з трьома геодезичними координатами. Точки реєструються з шагом розміром 1 мм в масштабі плану.

Цифрові дані збираються i записуються за такими класами:

- населені пункти;

- промислоі об'єкти;

- гідрографія;

- комунікації;

- елементи рельєфу;

- рослинний покрив;

- межі землеволодіння;

- інші елементи;

- пікети;

- текстові підписи.

Після вимірювань виконується оцінка точності стереопари. Програма редагування цифрової інформації призначена для формування планшетного аркуша карти з підписами i умовними знаками, а також для оперативного отримання інформації про будь-який об'єкт.

Цифрова фотограмметрична станція "Дельта" має програмне забезпечення по інвентаризації земель і по створенню ортофотопланів.

3.7 Обробка результатів вимірювань на Цифровій фотограмметричній станціі "Дельта"

Для створення опису нового блоку знімків необхідно виконати команду Файл|Создать або натиснути відповідну їй кнопку на лінійці інструментів. Програма викликає форму для введення параметрів нового блоку. У цій формі необхідно заповнити наступні параметри блоку:

Найменування блоку (Block name) - текстова назва блоку.

Середній масштаб залету (Average scale) - знаменник масштабу заліта.

Середнє подовжнє перекриття, % (Average end overlap, %) - за замовчуванням 60.

Середнє поперечне перекриття, % (Average side overlap, %) - за замовчуванням 30.

Дата залету (Flight data) - текстова інформація.

Камера (Camera) - вибирається з використовуваного каталогу камер.

Фільм (Film) - кольорова або чорно-біла плівка, текстова інформація.

Середня висота польоту, м (Average flighing height above ground, m) - необов'язковий параметр.

Середня висота поверхні, м (Average terrain height, m) - необов'язковий параметр.

Число маршрутів (Strip Count) - загальна кількість маршрутів у блоку.

Максимальне число знімків в одному маршруті (Maximal strip capacity) - довжина блоку.

Зміст файлу параметрів до нового блоку поданий в Додатку 3.

Після визначення розмірів блоку він форматірується за стандартною схемою, що відображається в таблиці маршрутів. Кожному знімкові блоку призначається стандартне ім'я файлу відповідно до схеми. Передбачається, що імена файлів будуть відповідати номерам знімків.

Для кожного маршруту установлюють його параметри, змінюючи вміст осередків. Початкове ім'я - номер (First name), Кінцеве ім'я - номер (Last name), Крок між номерами (Step).

Цю схему можна скасувати натисканням кнопки Очистити таблицю маршрутів (Clear strip table).

Після натискання кнопки OK інформація про новий маршрут записується у файл з ім'ям Noname.tbd і форма для введення параметрів блоку закривається.

Після натискання кнопки Cancel інформація про новий маршрут ігнорується.

Для нового блоку заповнюється список шляхів для пошуку файлів з образами знімків і схема розташування знімків.

Коректування

Параметри блоку знімків можна переглянути і змінити, використовуючи можливості основного вікна програми або за допомогою додаткової форми введення параметрів блоку. Можна змінити ємність блоку, змінити список шляхів для пошуку файлів зі знімками, змінити схему взаємного розташування знімків.

При перевизначенні максимальної ємності маршруту у формі введення параметрів весь блок буде переформатірований за стандартною схемою і попередня інформація про знімки буде загублена. Для зміни цього параметра краще використовувати вікно редагування Знімки (Photos) основної форми програми.

Виконання вимірів (Triada.exe)

Підготовка блоку

Для підготовки схеми розташування знімків/маршрутів у блоці натисніть кнопку Блок в оболонці ЦФС Дельта (Models.exe).

Результатом роботи програми буде TBD-файл, що містить опис блоку. Це текстовий файл, якому можна переглядати, редагувати будь-яким текстовим редактором.

Створення проекту блоку

Встановимо в якості поточну камеру, що використовувалася для зйомки блоку. Натисніть кнопку Тріангуляція в оболонці ЦФС Дельта (Models.exe). Буде запушена програма вимірів – TRIADA.EXE. Використаємо пункт меню "Файл|Открыть" для відкриття TBD-файлу, що містить опис блоку.

Після відкриття програми створюємо подвійний файл із тим же ім'ям і розширенням TMF, що тепер буде використовуватися для збереження проекту блоку і усіх вимірів. З цього моменту TBD-файл не використовується.

Вимір координатних міток

Після відкриття файлу програма автоматично відобразить першу координатну мітку на першому знімку першого маршруту. Координатні мітки на екрані відображаються як FM-#, де # - номер мітки в порядку, заданому описом камери.

Наведіть курсор на координатну мітку і зареєструйте її лівою кнопкою миші. Програма висвітить діалог автоматичного виміру даної мітки на всіх знімках.

Автовимірювання Autoprocessing

Застосувати Apply to

До всього блоку Whole block

До поточного маршруту Active strip

До знімків блоку, що залишилися Rest of the block

До знімків маршруту, що залишилися Rest of the strip

Натискаємо ОК при обраному першому пункті (Застосувати до всього блоку) і програма автоматично виміряє першу координатну мітку на всіх знімках блоку. Вимір обробляється методом пошуку еталонного фрагмента (обмірювана мітка) по кореляційному методі. Коефіцієнт кореляції – це величина від –1.0 до 1.0, що характеризує якість збігу. Коефіцієнт кореляції 1.0 указує на повний збіг (фрагменти ідентичні). Коефіцієнт 0.7-0.9 указує на гарний збіг. Менше значення, швидше за все, указує на помилку (невірне впізнання). Якщо мінімальний (гірший) коефіцієнт кореляції серед всіх обмірюваних знімків виявиться нижче чим 0.7, то програма переміститься на цей знімок, даючи можливість переміряти координатну мітку на даному знімку. Після виміру натискаємо Cancel у діалозі автоматичного виміру, що з'явився.

Якщо всі автоматичні виміри будуть мати кореляцію, велика або рівну 0.7, то програма перейде до виміру наступної координатної мітки. Поточна стадія (вимірювана точка) зазначена в заголовку "вікна режимів", там же знаходяться кнопки для переходу на наступну стадію (Go|Next) або повернення до попередній (Back).

Відразу знаходяться кнопки режимів кореляції.

Вимір фотограмметрических точок

Після виміру останньої координатної мітки програма автоматично перейде до виміру фотограмметричних точок. Або натиснемо кнопку Go у вікні режимів.

Перед початком вимірів програма висвітить діалог вибору режиму:

Настроювання взаємного орієнтування Relative setup

Вибір точок Point selection

Автоматичний Automatic

Ручний Manual

Точок у кожній стандартній зоні Points in the each zone

Задаємо кількість точок у зоні (звичайно від 1 до 3) і ручної (Manual) вибір точок. Після цього програма створить на кожнім знімку фотограмметричні точки і переміститься на першу (центральну) точку першого знімка верхнього маршруту.

Номера точок генеруються автоматично, у наступному форматі SS-ZNN, де SS – номер знімка на якому точка розташовується в центральному ряді. Далі випливає цифра номера зони Z: 0 – центральна, 1 – верхня, 2 – нижня. дві цифри, що залишилися NN задають номер точки в зоні: 00 – для першої точки зони, 01 для другої і т.д.

Таким чином, кожен знімок вносить у проект блоку точки, розташовані в його центральному ряді, у лівому ряді розташовуються точки які перейшли з попереднього, а в правому ряді з наступного знімка маршруту.

Наприклад: номер 62-000, відповідає першій точці в центральній зоні знімка 62, а 61-200 першій точці з нижньої зони знімка 61 (на знімку 62 ця точка розташована в нижній зоні правого ряду).

Виміри виконуються в порядку нумерації, причому потрібно виміряти (указати) тільки точки центрального ряду кожного знімка, а програма автоматично перенесе їх на лівий і правий знімки, а при необхідності і на знімки нижнього маршруту.


 
 

Цікаве

Загрузка...