WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Проектування осей маршрутів здійснюється на тих дрібномасштабних топографічних картах, які використовує штурман-аерофотознімальник під час АФЗ. У разі використання системи типу ASCOT попередньо карту оцифровують, а точніше для кожного маршруту з карти знімають координати його початку та кінця. Ці дані вносять в бортовий комп'ютер, який надалі автоматично (за допомогою програми) відслідковує аерознімальні маршрути, оптимізує захід на кожний наступний маршрут та виконує інші операції з керування аерофотозніманням.

1.2 Основні технічні вимоги до топографічної аерозйомки.

Район фотографування вивчається під керівництвом штурмана, по картах, схемах, описах і інших довідкових матеріалах з метою з'ясування:

- фізико-географічних і кліматичних умов;

- наявності основних майданних і лінійних орієнтирів, їхніх характерних ознак і можливостей використання для візуального орієнтування;

- орієнтованих дат початку і кінця безсніжного періоду, закінчення паводків і появи рослинного покриву, часу доби, коли висота Сонця більш 20°, а при фотографуванні на кольорову або спектрозональну плівку більш 25°;

- значень магнітних схилень і аномалій;

- проходження державного кордону;

- розташування повітряних трас, місцевих повітряних ліній, зон з особливим режимом польотів, аеродромів і їх даних відповідно до Регламенту аеронавігаційної інформації з повітряних трас України і Перелікові аеронавігаційної інформації з аеродромів (трасовим і позатрассовим);

-наявності основних і запасних аеродромів, їхнього устаткування радіосвітлочутливими засобами, схеми побудови маневру на посадку й інші питання.

При отриманні додаткових даних про район робіт уточнюються границі аерофотозйомочних участків, їх середня площина фотографування і висота аерофотозйомки,а також година для початку та кінця фотографування. При цьому враховується, що аерофотозйомку різних районів необхідно проводити:

- у пісчаних пустелях, степних районах і засніжених рівнинах;

- у ранні ранкові часи, коли довгі тіні сприяють виявленню на аерофотознімках дрібних нерівностей місцевості;

- гірських районів- близько полудня коли тіні найбільш короткі і не заважають розрізняти на аерофотознімках деталі місцевості в щілинах і глибоких долинах;

- ділянок з великою поверхнею до початку туманів.

Під час проведення топографічної аерофотозйомки повинні виконуватися такі умови:

1. Має бути забезпечена загальна стійкість польоту літака. Кути нахилу не повинні перевищувати 3°, а при використанні стабілізуючого пристрою - 1°

2. Коливання висоти польоту над середньою площиною ділянки місцевості не повинні перевищувати 3% від розрахованих значень для рівнинних ділянок. Контролюється цей показник за допомогою барометричного висотоміра.

3. Непрямолінійність маршрутові не повинна перевищувати 3% від довжини маршрута для масштаба 1:5000 i крупніше.

4. Маршрутна аерозйомка виконується з обов'язковим поздовжнім перекриванням.

5. Поздовжнє перекривання в середньому повинно дорівнювати приблизно 60%, зона потрійного поздовжнього перекривання - не менше 12%. Поперечне перекривання в середньому повинно бути 30-40%, але не менше 20%.

Величина повздовжього перекривання розраховується за формулою:

,

де dx – величина перекритої частини; l - формат знімка.

Площадна аерозйомка складається з ряду паралельних маршрутів, між якими є поперечне перекривання.

.

Непаралельність базису фотографування стороні знімка не повинна перевищувати 5°.

Аерофотознімки маютъ бути різкими, рівномірно освітленими. На них не повинні бути відображені хмари, сонячні відблиски, а також механічні ушкодження. Тому аерофотозйомку треба проводити при відсутності хмар i висоті Сонця над обрієм не менше 20°. Оцінка якості зйомочних робіт виконується по накидному монтажі, складеному з ycix знімків.

Аерофотозйомку умовно класифікують на дрібномасштабну: 1:50000 і дрібніше, середньомасштабну 1:50000 - 1:10000 і великомасштабну більше 1:10000. Аерофотозйомку виконують прямолінійними маршрутами із захода на схід або на південь.

    1. Розрахунок параметрів планової аерофотозйомки.

Аерофотознімання роблять не раніше чим за один рік до початку камеральних робіт з відновлення карти.

Аерофотозйомка виконується відповідно до основних положень по аерофотозніманню для створення і відновлення топографічних карт і планів з урахуванням масштабу карти , що створюється, фізико-географічні умови району зйомки,а також на можливості універсальних приладів.

Керуючись Редакційно-технічними вказівками по створенню оригіналів складання карт масштабу 1:10000 на заданий район, визначимо параметри аерофотозйомки.

Вважаючи, що місцевість на якій буде проводитись аерозйомка, переважно рівнинна з невеликими балками та ярами, але забудована невисокими житловими масивами та елементами промислового комплексу, доцільно використовувати середньофокусні аерофотокамери.

Для запланованої зйомки була вибрана аерофотокамера з фокусною віддалю 153мм (камера RC30. Leica , виробництво Швейцарія, формат знімка 23х23 см.). Інструкцією регламентована зйомка в рівнинній та забудованій місцевості виконувати АФА з фокусною відстаню від 100 до 150 мм.

При такій фокусній відстані досягається найбільш оптимальна висота фотографування і масштаб знімання не виходить за дозволені інструкцією масштаби.

Камера RC-30 має прямий інтерфейс із бортовою навігаційною системою, дозволяє автоматично анотувати кадри в процесі зйомки і проводити корекцію. Сама камера є модульною. Необхідні компоненти – пристрій транспортування фільму і пристрій компенсації смаза зображення – входять у центральний керуючий блок. Змінні модулі: об'єктиви і касети для фільму. У процесі зйомки камерою керують мікропроцесор і програмне забезпечення. Діапазон перекриття кадрів регулюється від 1% до 99 % із кроком 1%. Автоматичний вимірник експозиції PEM-F спеціально розроблений і оптимізірований для аерофотознімання і забезпечує коректну експозицію при польотах над будь-яким типом місцевості, на різних висотах носія і з будь-яким типом плівки. У процесі зйомки в негатив можна вводити будь-які 200 символів на вибір користувача, наприклад: масштаб, координати центра фотографування, дата, час, що триває експозиція, тип плівки і т.д.

Змінні об'єктиви для камери RC-30 виготовляються з найвищою швейцарською якістю, що властиво всій оптиці від Leica. Досить сказати, що якщо в 1961 році дисторсія об'єктива з фокусною відстанню при максимальній апертурі складала 12 мкм, то сьогоднішній рівень – 2 мкм по всьому полю зору об'єктива. В об'єктивів, що поставляються, досягнута здатність 110-115 лін/мм.

Рис. 1.5Зовнішній вигляд аерофотокамери RC-30.

Основні характеристики об'єктивів:

фокусна відстань – 153 мм (6") для об'єктива 15/4 UAG-S;

303 мм (12") для об'єктива 30/4 NAT-S;

кількість міток внутрішнього орієнтування на склі – 8;

діапазон витримок затвора – 1/100 – 1/1000 сек.;

діапазон діафрагми – f/4 – f/22.

Крім того, об'єктиви можуть комплектуватися різними світлофільтрами для підвищення контрасту зображення в умовах серпанка і проведення спеціальних видів зйомки.

Задаючись масштабом АФЗ вираховують висоту фотографування,яка відповідає заданій точності визначення висот точок, розраховують за формулою:

,

де p – поздовжній паралакс (max припустимий 70 мм);

h – середня погрішність, припустима при визначенні висот точок, що підписуються на карті, дорівнює 1/3 перетину рельєфу (для рівнинного);

p – середня погрішність виміру поздовжніх паралаксів;

Якщо знімки обробляють на аналітичних стереоприладах, то.

;

Тоді: ;

- знаменник масштабу аерофотозйомки

Масштаб зйомки буде 1:15000

Розраховується висота фотографування відносно середньої поверхні ділянки, що знімається, враховуючи, що максимальна висота поверхні

ділянки а мінімальна

Поздовжнє і поперечне перекривання, в залежності від перевищення на ділянці, що знімається і висоти фотографування, для масштабу 1:10000 і крупніше, уточнюються за формулами:

;

;

де - максимальне перевищення над середньою площино;

- задане поздовжнє перекриття аерознимків(60%)

- задане поперечне перекриття аерознимків(30%)


 
 

Цікаве

Загрузка...