WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Зовнішнє орієнтування

Розділ зовнішнього орієнтування цифрової моделі призначений для обчислення елементів зовнішнього орієнтування цифрової моделі. Для розрахунків програма використовує координати опорних точок занесені у файл цифрової моделі й обмірювані на растровому образі координати цих точок. При обробці аэро- або космічних фотознімків використовуються також дані опису камери.

Щоб ввійти в розділ абослютного орієнтування потрібно натиснути на кнопку Model на основній панелі інструментів програми, а потім вибрати в з'явившомуся меню пункт Absolute orientation. Після цього на екрані з'явиться вікно початкових установок, у якому можна вказати, які образи і як потрібно орієнтувати.

Потім з'являється вікно Absolute orientation window, де і виробляється власне процес орієнтування з реєстрацією точок.

Результати зовнішнього орієнтування записуються у файл цифрової моделі.

Початкові установки

Для того, щоб виконати зовнішнє орієнтування цифрової моделі, необхідно визначити наступні вихідні дані і параметри орієнтування.

Вказати один з наступних видів зйомки в групі Survey method:

1) Aerial - аерофотознімання (стереопара або одиночний знімок центральної проекції);

2) Satellite central projection - космічна зйомка (стреопара або одиночний знімок центральної проекції);

3) Satellite panoramic projection - панорамна космічна зйомка (обробка одиночних знімків);

4) Map - скановані плани і карти.

Указати, чи буде орієнтуватися стереомодель (Stereo model) або одиночний образ (Single photo) у групі Orientation method.

Вкажіть ім'я одного або двох файлів растрових образів. Для вказівки імен файлів існують два полюси введення для лівого і правого знімків стереопари (Left file і Right file) з відповідними кнопками ліворуч від них. При орієнтуванні одиночного образа його ім'я вказується в поле введення Left file. Для вибору імені файлу/файлів можна або ввести його ім'я в потрібному полі введення, або клацнути на відповідну кнопку з зображенням папки. В останньому випадку з'явиться стандартне діалогове вікно Windows для вказівки імені файлу. Після вибору файлу за допомогою цього вікна його ім'я відобразиться в поле введення.

Група вихідних даних Initial Values служить для завдання початкових значень елементів орієнтування. Якщо з яких те джерел відомі наближені або точні значення елементів, то них рекомендується вказати як початкові значення. Це може прискорити рішення задачі орієнтування.

Якщо відомі координати крапки фотографування і масштаб і ці значення не повинні змінюватися в процесі рішення задачі, то їх необхідно зафіксувати, використовуючи кнопки Fixed.

Укажіть, чи треба починати процес орієнтування спочатку (Start new session) або варто продовжити останній проведений процес (Сontinue previous) у групі Orientation process.

Коли всі описані вище настроювання зроблені, можна приступати власне до процесу орієнтування, натиснувши на кнопку Proceed. Якщо ви не хочете починати орієнтування, натисніть на кнопку Cancel.

Процес орієнтування

При переході з вікна початкових настроювань до процесу орієнтування з'являється вікно Absolute orientation, що містить одну або дві панелі з растровими образами в залежності від обраного методу орієнтування. У цьому вікні потрібно зареєструвати положення опорних точок. Програма не має інформації про розташування перших двох опорних точок на знімках.

Для орієнтування стереопари необхідно використовувати стереоскоп для стереоскопічного спостереження моделі місцевості.

За допомогою мишки або штурвалів установите марку на першу опорну точку. При орієнтуванні стереопари спочатку установите марку на опорну точку на лівому образі, потім обертанням ножного штурвала або переміщенням миші (останнє при натиснутій клавіші Ctrl) усунути подовжній паралакс на опорній крапці. Натисканням лівої клавіші миші або одиночної педалі зареєструйте координати точки.

Для другої опорної точки програма знову перемістить марку в центр образа. Для неї повторити процес, зазначений для першої точки.

Для наступних точок програма автоматично переміщає марку в область чергової опорної точки. Порядок їхньої реєстрації такий же, як для першої і другої точок.

Цей процес продовжується поки не будуть зареєстровані координати всіх опорних точок, зазначених для формування цифрової моделі. У процесі вимірів формується таблиця результатів. Після реєстрації останньої опорної точки програма виключить режим керування й у таблиці результатів будуть утримуватися остаточні результати орієнтування.

У процесі орієнтування можна тимчасово виключити режим керування, щоб зробити корекцію знімка/знімків. Щоб продовжити орієнтування, клацніть на кнопці Сontinue, орієнтування продовжиться з наступної незареєстрованної точки.

Якщо у вікні початкових установок ви вибрали продовження останнього процесу орієнтування, то програма не включає режим керування. Марка/марки переводиться в ту позицію, запис якої в таблиці позначена синім кольором.

Коли є більш мінімального числа включених точок, можна виключити крапку, запис якої в даний момент позначена в таблиці. Натисніть кнопку Exclude щоб виключити точку з розрахунку результатів орієнтування. Якщо необхідно включити раніше виключену точку, натисніть кнопку Include.

Якщо режим керування відключений, то можна позначити рядок у таблиці результатів (щигликом миші або клавішами-стрільцями). При цьому марка/марки переміщаються в позицію, що відповідає цього запису. Тепер можна повторити спостереження цієї точки, натиснувши на кнопку Repeat. Програма включить режим керування і ви зможете змістити марку з раніше зареєстрованої позиції в інше місце.

Результати орієнтування

У нижній частині вікна взаємного орієнтування знаходяться закладки, на яких результати орієнтування зображуються в наступній формі:

На закладці Table знаходиться таблиця результатів орієнтування. Ця таблиця складається з наступних стовпчиків:

1) У першому стовпчику відображається ідентифікатор зареєстрованої крапки.

2) У другому стовпчику відображається відхилення обмірюваної координати X від зазначеної в описі. У круглих дужках указується вага (внесок) відхилення X точки в середньому квадратичному відхиленні.

3) У третьому стовпчику відображається відхилення обмірюваної координати Y від зазначеної в описі. У круглих дужках указується вага (внесок) відхилення Y точки в середньому квадратичному відхиленні.

4) У четвертому стовпчику відображається відхилення обмірюваної координати Z від зазначеної в описі. У круглих дужках указується вага (внесок) відхилення Z точки в середньому квадратичному відхиленні.

5) В останньому рядку таблиці вказуються середні квадратичне відхилення обмірюваних координат опорних точок від зазначених в описі.

Таблиця дозволяє повторити реєстрацію позначеної точки, включити/виключити неї з розрахунків відповідно кнопками Include або Exclude (докладніше про це див. "Процес орієнтування").

Максимальні значення другого і третього і четвертого стовпчиків відображаються червоним кольором. Рядка для виключених точок відображаються сірим кольором.

Закладка Report містить звіт про результати орієнтування. Звіт містить повну інформацію про результати зовнішнього орієнтування знімків. Його можна зберегти у файлі (натиснувши на кнопку Save ліворуч від панелі звіту), роздрукувати (кнопка Print) або скопіювати в буфер обміну Windows (кнопка To Clipboard). Також можна вказати будь-який доступний у системі шрифт для звіту (кнопка Font).

Меню

Головне меню містить два розділи:

File Control.

Розглянув File містить команду File | Exit F10. Команда дублює дію кнопки "Exit".

Розділ Control містить наступні команди:

Control|Continue - необхідна для продовження припиненого процесу орієнтування. Дублює дія кнопки "Continue".

Control|Repeat - необхідна для повторного наведення і реєстрації вже зареєстрованої точки. Дублює дія кнопки "Repeat".

Control|Exlude(Include) - необхідна для виключення або включення однієї з зареєстрованої точки при визначенні елементів орієнтування. Дублює дія кнопки "Exlude (Include)".

Control | Points to file - дозволяє після завершення зовнішнього орієнтування моделі реєструвати довільні точки і записувати їхні геодезичні координати в текстовий файл. Якщо зазначений файл вже існує, то нові точки будуть додаватися в кінець файлу, інакше спочатку буде створений новий файл із зазначеним ім'ям. У файл записуються ідентифікатор точки (запитується для кожної зареєстрованої точки) і координати X, Y, Z, розділені пробілами. Координати точки сформовані в системі X на північ.


 
 

Цікаве

Загрузка...