WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Стереотопографічний метод створення карт - Дипломна робота

Якщо складання фотоплану економічно не доцільно, зйомку рельєфу i контурів виконують безпосередньо на універсальних приладах на чистій основі. Цей вид зйомки використовуєтъся також для складання планів масштабу 1:2000 i крупнше на забудованій території. Основними технологічними процесами стереотопографічного методу є:

- аерофотозйомка місцевості;

- планово-висотна прив'язка аерофотознімків;

- планово-висотне фотограмметричне згущення опорної мережі;

- зйомка контурів i рельєфу на фотоплані або на чистій основі.

Параметри аерофотозйомки розраховують зважаючи на вимоги масштабу карти, що створюється, фізико-географічні умови району зйомки, також на можливості універсальних приладів.

Далі представлена технологічна схема збору цифрової картографічної інформації на ЦФС "ДЕЛЬТА"

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

ЗБОРУ ЦИФРОВОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦФС "ДЕЛЬТА"

Вхідний контроль вихідного матеріалу

отримання, вивчення матеріалів

перевірка якості вихідного матеріалу

Побудова просторової моделі

ввід початкових даних

внутрішнє орієнтування

взаємне орієнтування

зовнішнє орієнтування

аналіз точності

роздрукування даних орієнтування

Збір семантичної і метричної інформації в умовних позначеннях масштабу 1:10000

елементи математичної і планово – висотної основи

рельєф суша

гідрографія і гідротехнічні споруди

населені пункти

промислові, сільськогосподарські і соціально – культурні об'єкти

дорожня мережа і споруди

рослинний покрив і ґрунти

кордони, огорожі і окремі природні явища

За рамочне оформлення номенклатурного аркуша, підписи, легенда та інше.

Коректура

Виготовлення номенклатурного аркуша контурної частини та гідрографії (на прозорій основі)

Виготовлення номенклатурного аркуша рельєфу місцевості

(на прозорій основі)

Виготовлення номенклатурного аркуша польового обстеження

(на прозорій основі)

Складання оригінала топографічної карти

Польове обстеження

Підготовка оригінала до видання

Топографічні карти масштабу 1:10000 створюють звичайно на плоскорівнинні, рівнинно пересічені і горбисті райони. Для картографування в цьому масштабі відкритих районів з перетином рельєфу 2,5м аерофотознімання виконують аерофотоапаратом з фокусною віддалю 70 або 55 мм у масштабі 1 : 14000 з перекриттям знімків 60 X 30 %. Заселені райони, доступні для стереотопографічної зйомки, фотографують аерофотоапаратом з фокусною віддалю 100 мм у тім же масштабі з перекриттями знімків 60 X 30 %.

Планові опознаки розміщають рядами поперек аерофотозйомочних маршрутів на відстані, що не перевищує восьми базисів фотографування, щоб на кожнім маршруті було по одному опознаку кожного ряду.

Висотні опознаки розташовують по кутах секцій маршруту, що складаються не більш ніж з чотирьох стереопар.

Згущення опорної мережі роблять аналітичним способом просторової фототріангуляції або на стереопроекторі.

При зйомці в масштабі 1:10 000 з перетином рельєфу 1м у рівнинній відкритій місцевості аерофотознімання виконують аерофотоапаратом з фокусною відстанню 70 або 55 мм у масштабі, 1:12 000 з перекриттями знімків 60 X 30 %.

Висотна прив'язка знімків полягає у визначенні для кожної стереопари дев'яти висотних опознаків. Ці опознаки використовують для орієнтування стереопар при зйомці рельєфу на стереопроекторах.

Гранична помилка координат точок планової знімальної мережі не допускається більш 1,4м при зйомці в масштабі 1:10 000.

    1. Складання топографічної карти на цифровій фотограмметричній станції "Дельта"

Складання оригінала топографічної карти на ЦФС "Дельта" виконується шляхом обробки окремих стереопар аерофотознімків, які покривають дану трапецію.

Створення цифрової моделі.

Цифрову модель місцевості створюємо на основі растрового образа і додаткової інформації. Цю інформацію вказуємо у файлі опису аэрофотокамер і у файлі опорних точок.

Всю інформація формованої цифрової моделі і результати її формування збираємо у файлі MODELS.INI, що повинний знаходиться в директорії з програмами створення цифрової моделі.

Для створення цифрової моделі необхідно:

1) Вибрати опис аерофотокамери і перенести його в опис створюваної моделі (крім моделі, створюваної по сканованій карті).

2) Позначити опорні точки, необхідні для зовнішнього орієнтування моделі і перенести їх у файл опису моделі.

3) Виконати внутрішнє орієнтування растрового образа (крім моделі, створюваної по сканованій карті).

4) Виконати взаємне орієнтування знімків (тільки при обробці стереопари).

5) Виконати зовнішнє орієнтування цифрової моделі.

Інтерфейс користувача

Усі розділи орієнтування в пакеті програм "Дельта" мають загальні властивості для переміщення образів, установки контрастності, яскравості і гамма-корекції і зміни збільшення. На кожній стадії орієнтування ми можемо керувати знімком/знімками подібним способом. Основні принципи роботи з растровими знімками описані нижче.

На екрані знаходиться один або два знімки, в залежності від режиму (single photo - одиночний знімок або stereopair - стереопара). Кожна панель для растрового образа може виводити на екран порівняно невелику частину образа, однак область видимості можна переміщати за допомогою миші або штурвалів. Таке переміщення можливе тільки при включеному режимі керування.

Реєстрація точок можлива тільки в режимі керування. У цьому режимі в центрі кожної панелі образів зображується марка, що вказує поточну позицію для реєстрації.

Гамма-корекцію знімків і зміна збільшення можна робити незалежно від того, включений режим керування чи ні.

Режим керування

При орієнтуванні переміщення видимої області знімка/знімків тільки при включеному режимі керування. Кнопка керування в лівій нижній частині вікна вказує, чи включений режим керування. Нижче приведені два можливих стани кнопки керування.

Режим керування включений Режим керування виключений

Відключити керування растровим образом можна тільки за допомогою натискання клавіші Esc на клавіатурі. Ввійти в режим керування можна, клацнувши мишею на області Start на кнопці керування.

У режимі керування в центрі панелі, що містить растровий образ, зображується марка (зелений хрест - за замовчуванням). Для панелей стереопари марка зображується в центрі кожної панелі.

У режимі керування видима область переміщається рухом миші або обертанням штурвалів. Для стереопари обидва знімки рухаються синхронно. При натиснутій на клавіатурі клавіші Ctrl або правої подвійної педалі переміщається тільки правий образ. Зміна висоти в програмі зовнішнього орієнтування моделі здійснюється за допомогою мишки при натиснутій клавіші Ctrl або обертанням ножного штурвала.

За замовчуванням марка має форму зеленого хреста. У режимі керування можна вибрати з одну з декількох типів марок. Щоб змінити тип марки потрібно, утримуючи натиснутої клавішу Shift, натискати клавіші  (стрілка вліво) або  (стрілка вправо). Якщо натискання однієї з цих комбінацій клавіш уже не змінює форми марки, значить досягнуть останній можливий вид марки - натиснемо іншу комбінацію клавіш, щоб переглянути форми марок у зворотному порядку.

Аналогічно змінюється і колір марки. Утримуючи клавішу Shift, натиснемо на клавіші або _ щоб вибрати один з декількох запропонованих програмою кольорів.

Щоб призначити марці будь-який колір, клацнемо на кнопці "палітра" на панелі інструментів. З'явиться стандартне діалогове вікно Windows для вибору кольору, де ми можемо вибрати будь-який колір доступний у нашій системі.

Корекція образів

Над растровими образами можна виконувати різні операції корекції:

1) Гамма-корекція. Виконати гамма-корекцію растрового образа можна за допомогою натискання клавіш Page Up і Page Down. Коли режим керування виключений, можна виконати гамма-корекцію зміною положення повзунка G на панелі інструментів.


 
 

Цікаве

Загрузка...