WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

На території села Кропивник Кропивницької сільської ради виділено 8 агровиробничих груп ґрунтів, які відрізняються між собою генезико-морфологічними ознаками, гранометричним складом, зволожиністю та ступенем еродованості.

2.5. Екологія населеного пункту.

Важливою задачею екологічного законодавства є охорона природного середовища в сільськогосподарському пункті. Правовий стан, роль і значення населеного пункту вимагає створення в ньому найбільш сприятливих умов для життя і здоров'я, праці і відпочинку населення.

Населений пункт має багато екологічних проблем, що виникають і нагромаджуються в зв'язку з науково-технічним прогресом. Саме в населеному пункті спостерігається хімічне, пилове, й інше забруднення атмосферного повітря, води і ґрунту.

Екологія в населеному пункті здійснюється на підставі загальних екологічних норм, спрямованих на охорону земель від ерозії, вод і атмосферного повітря від забруднення, лісів населеного пункту від пожеж, знищення, пошкодження, засмічення тощо. Разом з тим специфіка об'єкту охорони визначає і специфіку природоохоронних заходів, що притаманні лише охороні природного середовища населених пунктів.

До таких заходів відносяться:

  1. Еколого-вимогливе планування і забудова населених пунктів, їх благоустрій;

  2. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

  3. Охорона атмосферного повітря в населеному пункті;

  4. Охорона зеленої рослинності в населеному пункті;

Планування і забудова населеного пункту повинна передусім передбачити створення найбільш сприятливих умов для життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян. Житлові масиви, промислові підприємства та інші об'єкти належить розміщати таким чином, щоб виключати несприятливий валив шкідливих факторів на здоров'я і санітарно-побутові умови життя населення. Зокрема, важливо враховувати переважаючи напрями вітру, щоб запобігти занесенню шкідливих речовин від підприємств на зелені території.

При проектуванні, будівництві і реконструкції підприємств слід передбачати заходи що до запобігання забруднення атмосферного повітря, водойм підземних вод, зелених насаджень ґрунту.

Певна частка забруднення навколишнього середовища в населеному пункті припадає на транспорт.

Тому необхідне найбільш раціональне розміщення транспортних потоків, виведення їх за межи житлової зони, а транзитні шляхи – за межи населеного пункту, передбачити транспортні розв'язки для безупинного руху автомобілів.

При забудові населеного пункту належить забезпечити введення в установлені строки водопроводів, каналізаційних і очисних споруд, санітарну очистку, утилізацію промислових, комунально-побутових та інших відходів.

З метою зменшення впливу промислових підприємств на навколишнє середовище передбачено створення навколо них санітарно-захисних зон. Обов'язковою умовою упорядкованості такої зони є її озеленення, що для сучасного населеного пункту має особливе значення. Рослини здатні поглинати і засвоювати різні гази та пил, чим очищають атмосферне повітря. Трав'яниста рослинність вбирає у себе усі радіоактивні опади.

Озеленення корисне і тим, що сприяє спілкуванню людини з природою. Людина щодня, що миті повинна відчувати зв'язок з довкіллям. Адже життя людини тісно пов'язане з природою, з її виникненням. Сьогодення тим більше вимагає зміцнення цих зв'язків.

Важливу роль в екології природного середовища в населеному пункті покликане відігравати законодавство про забезпечення санітарного та епідемічного благоустрою населення. Воно базується на засадах Конституції України, Основах законодавства України про охорони здоров'я і складається з Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благоустрою населення", інших актів законодавства та інших норм.

У системі екологічно-правових заходів, спрямованих на екологію навколишнього природного середовища в населеному пункті, чинне місце відводиться державному санітарно–епідеміологічному нагляду. Також регулярне здійснення санітарно-епідемічного нагляду здатне оздоровити і підтримувати в належному стані екологію насалених пунктів.

Тільки взаємодія з природою і навколишнім середовищем покращить екологію населеного пункту.

Разом з екологічною функцією зелена рослинність міст виконує також естетичну та виховну функцію. А тому охорона лісів і зеленої рослинності населеного пункту заслуговує на особливою увагу, їх охорона може досягтися різними шляхами по-перше, шляхом максимального обмеження використання зазначених лісових угідь, для різних господарських потреб; по-друге шляхом активізації лісовідновлення і лісорозведення в лісах населеного пункту.

Згідно з діючим лісним законодавством у лісах населених пунктів допускається тільки рубки догляду, санітарні рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних молодників, прокладання просік, створення протипожежних розривів.

Екологія лісів населеного пункту сприяє також лісовідновленню і лісорозведенню. Нерідко частина лісів гине від лісових пожеж, шкідників, хвороб.

Поліпшення екологічного стану довкілля має особливе значення. Сучасне виробництво пов'язане з великим навантаженням працюючих, для відновлення їх фізичних і духовних сил потрібне спілкування з природою.

Проблема екології навколишнього середовища в населеному пункті буде вирішена, якщо місцеві органи державної влади та управління будуть розглядати її як невідкладну задачу державної ваги та будуть діяти цілеспрямовано і рішуче.

2.6.Охорона природи.

Серед важливих проблем сьогодення особливе місце посідає проблема охорони природи.

Охорона природи – це: комплекс державних указів, актів, наказів, законів, міжнародних і соціально-економічних заходів спрямованих на раціональну охорону земель, навколишнього середовища, атмосферного повітря, вод, а також лісів, ґрунтів.

Для грошової оцінки земель населеного пункту важливе місце має охорона земель.

Охорона земель проводиться відповідно до розділу VI "Охорона земель", глави 26 "Завдання, зміст і порядок охорони земель", та статей, а саме стаття 162 "Поняття охорони земель", стаття 163 "Завдання охорони земель", стаття 164 "Зміст охорони земель", стаття 167 "Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами", земельного кодексу України.

Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення продуктивності родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Забезпечення зберігання та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.

Охорона земель складається з таких функцій:

  • Обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;

  • Захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб.

  • Захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, пересушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімікатами, радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

  • Збереження природних водно-болотних угідь;

  • Попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;

  • Консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь. Господарська та інша діяльність яка зумовлює забруднення земель.

Дані охорони земель входять у основу грошової оцінки земель населеного пункту. Охорона природи також забезпечує сприятливий режим водойм, які знаходяться на території населеного пункту; захисту її від замулювання продуктами ерозії, господарської і виробничої діяльності та інших. Контроль за дотриманням встановленням прибережних смуг. В межах смуги забороняється будь-яка діяльність у вигляді обробітку, внесення хімікатів, випасання худобу, що може призвести до обвалу прибережної смуги і будівництво літніх таборів для худоби та відходи, які би забруднювали водойму; стоянка і миття автотранспортних засобів, влаштування сміттєзвалищ. Не допускати проникнення стічних і забруднених вод з виробничих центрів, тобто приватних підприємств, товариств та господарських дворів.

Для покращення природоохоронної ситуації в населеному пункті необхідно передбачити та проводити хоч декілька разів на рік природоохоронних підприємств, які б зменшили негативний вплив на природу.


 
 

Цікаве

Загрузка...