WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

Чинним законодавством передбачено договірний характер виконання робіт між сторонами. Обов'язковим додатком до договору є протокол погодження вартості цих робіт.

При визначенні вартості робіт з грошової оцінки земель необхідно враховувати:

дані вартості проведення робіт з грошової оцінки;

характеристику населеного пункту або земельної ділянки несільськогосподарського призначення;

прямі затрати на здійснення грошової оцінки (кількість і рівень кваліфікації фахівців, їх зарплата та нарахування на неї, затрачений час на виконання робіт, витрати, пов'язані з використанням обладнання, матеріалів та ін.);

особливі умови виконання робіт (терміновість, комплексність, ступінь використання комп'ютерних технологій та ін.).

Пропонується запровадити порядок встановлення тарифів на проведення робіт по грошовій оцінці земель населених пунктів та порядок встановлення тарифів на проведення робіт по грошовій оцінці земель. несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Враховуючи велику кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються виконанням робіт з грошової оцінки земель, для забезпечення ефективного використання бюджетних асигнувань на згадані роботи вважаємо за доцільне прийняти зазначений Порядок і розробку відповідних базових цін.

Оцінка земельної ділянки проводиться відповідно до таких методичних підходів:

капіталізації чистого доходу від використання земельної ділянки;

зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;

урахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на земельній ділянці;

Грошова оцінка земельної ділянки за Методикою грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 525, і Методикою грошовою оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213, в частині оцінки земель населених пунктів (далі - грошова оцінка нормативна);

поєднання декількох методичних підходів при умовному розподілі забудованої земельної ділянки на складові компоненти (земельна ділянка, будівлі, споруди).

При проведенні експертної оцінки слід використовувати не менше трьох методичних підходів, причому обов'язковим є застосування методичного підходу, що ґрунтується на грошовій оцінці нормативній.

Серед інших підходів, які можуть бути застосовані, перевага надається тим, які ґрунтуються на найповніших відомостях про земельну ділянку.

Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого доходу, передбачає ефективне, використання земельної ділянки (фактичне чи умовне) з урахуванням обтяжень та обмежень щодо її використання.


При прямій капіталізації чистого доходу оцінна вартість земельної ділянки визначається за формулою:

де: Цкп - оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої капіталізації чистого доходу (у гривнях);

До - річний чистий дохід (фактичний або очікуваний) (у гривнях);

Ск - ставка капіталізації (коефіцієнт).

При непрямій капіталізації чистого доходу (дисконтуванні грошових потоків) оцінна вартість земельної ділянки визначається за формулою:


де: Цкн - оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом непрямої капіталізації чистого доходу (у гривнях);

Доі - очікуваний чистий дохід за і-й рік (у гривнях);

t - період (у роках), який ураховується при непрямій капіталізації чистого доходу.

дата оцінки - дата, на яку складено висновок експерта про оцінну вартість земельної ділянки;

оцінна вартість - вірогідна ціна, за яку земельна ділянка може бути продана на дату оцінки;

експерт - фахівець, що має кваліфікаційний документ (сертифікат), який дає право на проведення оцінки земель;

експертна грошова оцінка - визначена експертом оцінна вартість земельної ділянки;

ефективне використання - економічно доцільне та прибуткове використання земельної ділянки за цільовим призначенням без погіршення її якісних та еколого-естетичних характеристик і з дотриманням вимог обтяжень та обмежень;

ставка капіталізації - коефіцієнт перерахунку річного чистого доходу в поточну вартість земельної ділянки.

Інформаційною базою для оцінки земельних ділянок є:

відомості державного земельного кадастру (місцезнаходження, кількісна і якісна характеристики земельної ділянки, її правовий режим, функціональне використання, дані економічної та грошової оцінки);

проект відведення земельної ділянки;

відомості про природні, економічні, історико-культурні, екологічні та містобудівні особливості місцезнаходження земельної ділянки;

містобудівна документація та місцеві правила забудови;

дані про інженерне облаштування земельної ділянки та про об'єкти нерухомого майна, що на ній розташовані;

дані про ціни продажу (оренди) подібних земельних ділянок, що склалися на ринку на момент оцінки;

дані статистичної звітності.

Оцінка земельних ділянок здійснюється з метою економічноговрегулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод,передбачених законодавством України. Оцінна вартість, визначена в результаті оцінки земельних ділянок, ураховується під час установлення:

ціни продажу земельної ділянки;

стартової ціни продажу земельної ділянки на конкурентних засадах.

Оцінна вартість земельної ділянки визначається виходячи з її характеристик та властивостей, правового режиму, місцезнаходження, а також - з урахуванням кон'юнктури ринку.

Земельна ділянка розглядається як умовно вільна від забудови і придатна для ефективного використання.

Розділ 2

Характеристика об'єкту

2.1.Загальні відомості про населений пункт

Село Кропивник Кропивницької сільської ради розташоване в західній частині Долинського району на віддалі 12 км від районного центру м. Долина, та на віддалі 82 км від обласного центру м. Івано-Франківська.

Рельєф території населеного пункту в основному горбистий; землі житлової та громадської забудови розміщені в центральній частині села.

Село витягнуте з півночі на південь – 2,8 км, із заходу на схід – 4,2 км.

Чисельність населення села Кропивник складає 1848 чоловік, і в населеному пункті нараховується 642 двори та проживає 690сімей.

Площа населеного пункту складає 601,0 га. Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали забудови садибного типу з одно- двоповерховими будинками.

Територію села із заходу на схід та з півночі на південь пересікають дороги, які в даний час мають в основному задовільний стан. Село електрифіковане та газифіковане, а теплопостачання та каналізація відсутні.

Даний населений пункт віднесений до 07 Верховинського природно-сільськогоспо-дарського району.

2.2. Природні умови

За природним районуванням територія населеного пункту входить до карпатського агрокліматичного району вертикальної кліматичної зональності, в межах Покуття (низько гірські хребти з пологими схилами, куполоподібними вершинами).

За багаторічними даними гідрометеостанції у м.Долина середня температура січня –3,9 до –5,1 С0, а в липні +20 - +24 С0.

Період з температурою понад +10 С0 становить 168-170 днів. Перехід середньодобової температури повітря через 0 С0 настає у першій декаді березня. Це явище вважають за початок весни. За початок літнього сезону приймають дату перехід середньої добової температури повітря через + 15 С0.

Літо помірно тепле і вологе. Осінь починається в першій декаді жовтня з переходом середньодобової температури повітря через +10 С0 і закінченням без морозного періоду на початку грудня. Зима починається з переходом середньодобової температури повітря через 0 С0. За останні роки зима була багатосніжною із сильними приморозками. Середня висота снігового покриву 18-21см.

Середньорічна та середньомісячна температура повітря за останні роки вказані в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Середньомісячна і середньорічна температура повітря в С0 (за даними Долинської гідрометрологічної станції).

Роки

Місяці

За рік

І

ІІ

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2004р

-3,9

-4,2

+1,8

+8,2

+13,5

+16,6

+22,4

+23,6

+14,5

+6,2

+0,3

-3,4

+8,1

2005р

-4,3

-3,8

+2,1

+7,7

+12,8

+16,2

+20,9

+22,3

+13,3

+5,7

-1,4

-5,6

+7,2

2006р

-5,1

-6,7

+2,6

+8,6

+14,7

+18,3

+23,6

+24,7

+15,1

+6,1

+0,9

-4,5

+8,2

Середнэ багато-річне

-4,4

-4,9

+2,2

+8,2

+13,7

+17,0

+22,3

+25,5

+14,3

+6,0

+0,7

-4.5

+9,9


 
 

Цікаве

Загрузка...