WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

Іі = Іс : І;

де: Іі – комплексний індекс цінності оціночного району;

Іс – середній бал оціночного району;

І - середньо зважений бал по селу.

Результати вирахування комплексного індексу по кожному з оціночних районів приведений в таблиці 7.3 Таблиця 7.3

Розрахунок комплексного індексу Іі

Оціночні райони

Сума балів по оціночних районах

Середній бал

Іі

1

79

3,95

1,06

2

79

3,95

1,06

3

78

3,90

1,05

4

75

3,75

1,01

5

69

3,45

0,92

6

69

3,45

0,92

Середньозважений бал

3,73

Наступною стадією грошової оцінки земель є економіко - планувальне зонування території села, яке здійснено методом об єднання оціночних районів у економіко-планувальні зони, для визначення яких враховувалась дія трьох факторів:

- суміжність районів;

- переважно однотипне функціональне використання;

- близькість індексу Іі.

Враховуючи ці фактори, оціночні райони об'єднані в економіко-планувальні зони (креслення 3). Значення зонального коефіцієнта Км2 для окремої економіко-планувальної зони визначено, як середньо зважене (за часткою площі районів) індексів Іі оціночних районів, які входять до цієї зони (таблиця 7.4).

За цими показниками виділено першу і другу економіко - планувальні зони, а от в третю зону включений 10 район, який значно віддалений від центру села, незабудований і землі цього району в основному використовуються, як сільськогосподарські угіддя. Коефіцієнт Км2 для третьої зони не розраховувався, але це очевидно по місцю розташування і її функціональних можливостях, що даний коефіцієнт тут буде найнижчий в порівняні з першою, другою зонами.

Таблиця 7.4

Значення коефіцієнта Км2

Економіко-планувальні зони

Оціночні райони, які включені до зони

Площа оціночної території району, га

Км2

I

1,2,3

244,0339

1,06

II

4

170,6059

1,01

III

5,6

186,3602

0,92

3.4 Визначення функціональних та локальних факторів у межах економіко - планувальних зон:

В межах економіко - планувальних зон територія населеного пункту поділяється також за функціональним використанням. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки, враховують відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності.

Віднесення земель до груп функціонального використання проводилось відповідно до класифікатора видів економічної діяльності та стандартної класифікації забудованих земель.

Значення коефіцієнтів функціонального використання земельних ділянок наведені в таблиці 7.5

Таблиця 7.5

Функціональне використання земельних ділянок (Кф)

Групи функціонального використання території

Склад груп земель

Значення коефіцієнта

Землі житлової забудови

Землі одно- двоповерхової забудови

1,00

Землі громадського призначення

Школа, сільська рада, будинок культури, церква, пам'ятник, бібліотека.

0,70

Землі рекреаційного призначення та інші відкриті землі

Ліс, чагарник, струмок , цвинтар, яр, річка, ставок, канава , кам'яні місця.

0,50

Землі комерційного використання

Магазин,

2,50

Землі сільськогосподарського призначення

Землі для ведення особистого підсобного господарства, для сінокосіння та випасання худоби

Грошова оцінка визначена окремо

Землі, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими та господарськими будівлями (господарські двори)

0,80

При визначенні вартості конкретної земельної ділянки враховується особливості її місця розташування в межах економіко-планувальної зони, для цього застосовуються локальні коефіцієнти.

Фактори, що впливають на місця розташування земельних ділянок та значення локальних коефіцієнтів приведено в таблиці 7.6

Таблиця 7.6

Місце розташування земельних ділянок (локальні фактори)

Назва ректоутворюючих факторів

Назва локальних коефіцієнтів

Значення локальних коефіцієнтів

Функціонально-планувальні фактори

Місце знаходження земельної ділянки:

а) в зоні пішохідної доступності до громадського центру

1,04 –1,20

б) в зоні пішохідної доступності до швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту

1,04 – 1,20

в) в зоні пішохідної доступності до лісів, зелених зон

1,04 – 1,20

Інженерно-інфраструктурні фактори

Земельні ділянки, що прилягають до вулиці:

  • - без твердого покриття

0,90 – 0,95

  • - без центрального водопостачання

0,90 – 0,95

  • - без каналізації

0,90 – 0,95

  • - без тепломережі

0,90 – 0,95

  • - з твердим покриттями і асфальтованими дорогами

1,05

  • - без централізованого газопостачання

0,90 – 0,95

Санітарно-гігієнічні фактори

Місце знаходження земельної ділянки

  • - в санітарно-захисній зоні

0,90

  • - в водоохоронній зоні

1,05 –1,20

3.5 Грошова оцінка земель населеного пункту :

3.5.1 Грошова оцінка забудованих територій:

В основі грошової оцінки земель села Кропивник лежить рентний дохід, який виникає завдяки місцю розташування його у загальнодержавній, регіональній місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно - кліматичних, інженерно-геологічних умов, екологічного стану та функціонального використання земель.

Грошова оцінка 1м2 земельної ділянки в населеному пункту визначається за формулою:

Цн = (В х Нп) : Нк х Кф х Км

де : Цн – грошова оцінка 1м2 земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території розрахунку на 1м2 (у гривнях);

Нп – норма прибутку, 6% (прийнято для України);

Нк – норма капіталізації, 3% (прийнято для України);

Кф – коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки; Км – коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.

Визначення вартості одного метра квадратного земель населеного пункту.

Базова вартість 1м2 земель населеного пункту (Цнм) визначена за формулою:

Цнм = (В х НП) : Нк х Км1 )

де: Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній місцевій системах розселення і виробництва (для села Кропивник приймається на рівні 1,00).

Витрати (В) на освоєння та облаштування території села Кропивник згідно з таблицею 2 складають 523595,24 грн.

До оціночної території населеного пункту не були включені сільськогосподарські угіддя, вулиці і дороги, землі рекреаційного призначення та інші відкриті землі.

Площа населеного пункту

601,0

га

1. сільськогосподарські угіддя

538,1043

га

2. вулично-дорожна мережа

26,9

га

3. землі рекреаційного призначення:

20,84

га

Площа території, що оцінюється, дорівнює

14,6129

га

З них: - житлова забудова

12,0

га

- громадська забудова

2,49

га

- землі комерційного використання

0,1229

га


 
 

Цікаве

Загрузка...