WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району) - Дипломна робота

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

зі спеціальності

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР

Тема:

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району).

ЗМІСТ

Вступ

5

Розділ 1. Нормативно-правова база грошової оцінки земель в Україні

7

1.1.

Сфери використання результатів грошової оцінки, нормативно - правові акти, які її визначають та регулюють

7

1.2.

Нормативно-правові акти, які регулюють методичні засади здійснення грошової оцінки земель в Україні

10

1.3.

Нормативно-правова база організації проведення грошової оцінки земель населених пунктів

13

Розділ 2. Характеристика об'єкту

20

2.1.

Загальні відомості про населений пункт

20

2.2.

Природні умови

20

2.3.

Уточнення планово-картографічної основи

22

2.4.

Складання карти ґрунтового покриву території населеного пункту

23

2.5.

Екологія населеного пункту

25

2.6.

Охорона природи

28

Розділ 3. Порядок виконання грошової оцінки земель населеного пункту

31

3.1.

Вихідна інформація для визначення базової вартості земель

39

3.2.

Земельно-оціночна структуризація населеного пункту

40

3.2.1.

Виділення оціночних районів

40

3.3.

Встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки (Км2)

46

3.4.

Визначення функціональних та локальних факторів у межах економіко-планувальних зон

48

3.5.

Грошова оцінка земель населеного пункту

50

3.5.1.

Грошова оцінка забудованих територій

50

3.6.

Грошова оцінка земель, що використовуються як сільськогосподарські угіддя

53

3.7.

Грошова оцінка окремої земельної ділянки

56

3.8.

Приклад розрахунку земельного податку

57

3.9.

Розгляд погодження та затвердження матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту

58

Розділ 4. Економіка, організація та планування робіт

59

4.1.

Загальна характеристика процесу робіт

59

4.2.

Технологічна схема

59

4.3.

Опис процесів

60

4.4.

Складання кошторису

61

Розділ 5. Охорона праці

66

Розділ 6. Охорона навколишнього середовища

79

Огляд літератури

84

Список використаної літератури

89

Висновки та пропозиції

92

Додатки та технічне завдання

93

Вступ

Здійснення контролю, обліку якості та кількості земель, впровадження приватної власності на земельні ділянки та платного характеру використання потребують чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин, важливим елементом якого є грошова оцінка населеного пункту. Вона дає можливість органам місцевого самоврядування з нормативними організаційними методами управління розвитком території реалізувати свої повноваження для раціонального використання земель, створення необхідної основи для формування фінансово – економічної бази місцевого самоврядування за рахунок впровадження плати за землю.

Грошова оцінка земель населеного пункту здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного врегулювання земельних відносин при передачі земель у власність, в спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі – продажу земельної ділянки та здійснення права оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку. Забезпечення практичного здійснення та використання даних земельної реформи, які є складовою основи грошової оцінки земель населеного пункту.

Грошова оцінка земель населеного пункту має дещо іншу методологічну основу і включає велику кількість додаткових поправочних коефіцієнтів, які не приймають до уваги при визначенні вартості сільськогосподарських земель (цільове використання, щільність забудови, попит на землю та рента після її забудови, місце положення відносно ядра історичної забудови, наявність комунікацій, інфраструктура тощо).

Грошова оцінка земель населеного пункту розробляється по – етапно. На першому етапі визначається базова оцінка 1м2 економіко-планувальних зонах, на останньому етапі грошова оцінка 1м2 земельної ділянки повного функціонального використання з урахуванням локальних чинників.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект формування території і встановлення меж населеного пункту, матеріали ґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки та бонітування ґрунтів, земельно –облікові матеріали, генеральний план забудови населеного пункту, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території населеного пункту.

В основу грошової оцінки земель населеного пункту покладено капіталізований рентний дохід, що створюється завдяки місцю розташування населеного пункту у загально державній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення облаштування його території і корисними природними, історико –культурними, екологічними, іншими показниками і рівня інженерного облаштування тощо.

Дані грошової оцінки земель населеного пункту входить в основу єдиного для всієї країни механізму визначення плати за землю.

Матеріали грошової оцінки земель використовуються при визначені ринкової ціни розпайованих ділянок сільськогосподарських земель, а також стартової оцінки на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення для їх продажу на аукціонах тощо.

Розділ 1.

Нормативна-правова база грошової оцінки земель в Україні.

1.1 Сфера використання результатів грошової оцінки, нормативно-правові акти, які її визначають та регулюють

Метою земельної реформи є створення в Україні ефективної системи землекористування, одним з невід'ємних елементів якої повинен стати дієвий механізм економічного регулювання земельних відносин. Характерною рисою цього механізму є вільний перерозподіл земельних ресурсів, перехід їх до більш ефективного власника, користувача на основі дії цінового фактора ринку землі. Особливості нормативно-правової бази регулювання економічної, фінансової сторони земельних відносин в Україні визначаються перспективою становлення ринку землі, взаємозв'язком між платністю землеволодіння і землекористування та товарністю землі, в умовах системи, де домінує приватна власність на неї. Перспективи становлення та розвитку ринку землі визначають сферу використання результатів грошової оцінки землі, яка відповідно до статті 24 Закону України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996 року №378/96-ВР, застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України. Стаття 2 цього ж закону визначає, що використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається в залежності від грошової оцінки земель. Отже, результати грошової оцінки земель законодавчо визначені базою для їх оподаткування. На сьогоднішній день оподаткування є найбільш широкою сферою застосування результатів грошової оцінки. Проте, із становленням ринку землі, розширення їх застосування в інших сферах, які регулюють земельні відносини, зростатиме. До цього спонукають законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють застосування результатів грошової оцінки при здійсненні ринкових операцій з земельними ділянками. Зокрема, пункт 5 Указу Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14 жовтня 1993 року №456/93 встановлює, що вартість земельної ділянки при приватизації зазначених об'єктів визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки. Зазначені норми були встановлені до появи нормативних документів, які визначали методичні підходи до оцінки земель в Україні, що безумовно, ускладнювало роботу експертів по встановленню вартості земельних ділянок під згаданими об'єктами, часом створювало ситуацію неможливості порівняння результатів такої роботи на об'єктах, аналогічних за своїми характеристиками. 3 появою Методик, які регулюють підходи до грошової оцінки земель, робота експертів по встановленню вартості земельних ділянок під об'єктами, які підлягають приватизації відповідно до норм вищезазначених Указів Президента України, має загальні орієнтири, які забезпечують порівнюваність її результатів, полегшують їх сприйняття в кожному конкретному випадку, знімають елементи соціальної напруги в процесі приватизації. Наявність методичних підходів до грошової оцінки земель вплинула на зміст норм наступних Указів Президента України, які регулюють процес приватизації землі в Україні. Зокрема, пункт 4 Указу Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12 липня 1995 року №608/95 визначає, що продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у приватну власність проводиться виконавчим комітетом Ради за ціною, розрахованою за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України і затвердженою відповідною місцевою державною адміністрацією, та з врахуванням експертної оцінки цієї земельної ділянки. Такий підхід забезпечує поєднання та порівняння даних про реальну ринкову ціну земельних ділянок з результатами їх грошової оцінки, дає змогу більш ефективно враховувати та співвідносити інтереси держави і громадян в процесі приватизації. Необхідність вартісної оцінки землі гостро відчувалась і в аграрному секторі економіки України. Пунктом 2 Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" від 10 листопада 1994 року №666/94 встановлено, зокрема, що кожному члену підприємства, кооперативу, товариства видається сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) із зазначенням у ньому розміру частки (паю) в умовних кадастрових гектарах, а також у вартісному виразі. Тому пунктом 6 цього ж указу Кабінет Міністрів України зобов'язано забезпечити до 1 березня 1995 року розробку методики грошової оцінки земель. В умовах наявності Методики та результатів грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення стала можливою активізація процесів приватизації земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям. Пункт 2 Указу Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від 8 серпня 1995 року №720/95 встановлює, зокрема, що при паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства, кооперативу, товариства є рівними. Відповідно до пункту 3 цього ж Указу вартість земельної частки (паю) для кожного підприємства, кооперативу, товариства визначається виходячи із грошової оцінки переданих у колективну власність сільськогосподарських угідь, що обчислюється за методикою грошової оцінки земель, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та кількості осіб, які мають право на земельну частку (пай). Розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Стосовно безпосереднього використання результатів грошової оцінки при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок, то вони можуть носити тільки характер орієнтиру для учасників ринкових процесів. Таке розуміння ролі оцінки в процесі купівлі-продажу земельних ділянок, що знаходяться в приватній власності громадян, визначається новою редакцією Закону України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996 року №378/96 - ВР, яким знято поняття нормативної ціни землі. Таким чином, норми Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 року № 15-92 та "Порядку посвідчення договорів відчуження земельних ділянок" діють тільки в частині, яка не протирічить закону. Тобто, продаж земельної ділянки провадиться за ціною, встановленою угодою сторін, а необхідність довідки про визначення нормативної ціни земельної ділянки відпадає. Разом з тим, сфера використання результатів грошової оцінки земель розширюється з доповненням статті 39 Земельного кодексу України частиною, яка визначає, що громадянин України, якому земельна ділянка належить на правах приватної власності, може укласти договір застави з кредитною установою. При реалізації цієї норми Земельного кодексу України, що була прийнята у зв'язку із введенням в дію Закону України "Про заставу", результати грошової оцінки земель також можуть носити характер орієнтиру для учасників договору про заставу земельної ділянки. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року №99 "Про внесення змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. №532" внесені зміни до пунктів 2, 12, 14-16 "Положення про порядок ведення державного земельного кадастру", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року №15 "Про порядок ведення державного земельного кадастру". Тим самим грошова оцінка земель в Україні визначена як невід'ємна складова частина ведення державного земельного кадастру, а її результати - специфічним видом земельно-кадастрової інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...