WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

В перший розділ включено загальні відомості з використаних джерел необхідної для складання дипломної роботи літератури.

В другому розділі подано фізико-географічний опис Підліснянської сільської ради та аналіз земель, які закріплені за цією територією. З даного розділу бачимо, що земельний фонд по сільській раді становить 1371 га, в тому числі сільськогосподарських угідь 1103,65 га, з них ріллі – 873,67 га.

На землях сільськогосподарського призначення переважають сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти та темно-сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти на лесовидних суглинках (37д та 49д).

Державний земельний кадастр (третій розділ роботи) включає такі складові частини:

1) кадастрове зонування;

2) кадастрові зйомки ;

3) бонітування ґрунтів;

4) економічну оцінку земель;

5) грошову оцінку земель;

6) державну реєстрацію земельних ділянок;

7) облік кількості та якості земель.

Кадастрове зонування включає встановлення: місця розташування обмежень щодо використання земель; меж кадастрових зон та кварталів; меж оціночних районів та зон; кадастрових номерів.

Кадастрова зйомка - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

Важливе значення мають дані бонітування ґрунтів - порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюється ґрунт з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність.

Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та прибутковість з одиниці площі Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського цільового призначення.

Одночасно з посиленням ролі даних державного земельного кадастру значно зросла роль грошової оцінки земельних ділянок. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною та експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення с. Підлісне становить: ріллі — 2615,25 грн., багаторічних насаджень – 2330,62 грн., пасовища – 1980,0 грн.

Значення даних державної реєстрації земельних ділянок особливо зростає тепер, із здійсненням земельно-правових угод. Це дуже важливо для забудованих земель, коли разом з купівлею-продажем об'єктів нерухомості продається-купується право власності на земельні ділянки. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель.

Державний реєстр земель складається з двох частин:

- Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок ;

- Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.

Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.

Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, за ступенем забруднення ґрунтів.

Використання даних державного земельного кадастру при купівлі - продажу земельних ділянок, при обґрунтуванні розміру земельного податку і орендної плати та консервація малопродуктивних угідь подані у четвертому розділі дипломної роботи .

Кошторис по нарахуванню заробітної плати на виконання робіт по складанню технічної документації з грошової оцінки земель населеного пункту с. Підлісне Монастириського району подано в п'ятому розділі дипломної роботи.

У дипломній роботі приділяється увага охороні навколишнього середовища (розділ 6) та охороні праці (розділ 7). Приведено сучасний екологічний стан основних природних ресурсів: земельних, водних, атмосферного повітря та заходи по підвищенню родючості ґрунтів.

Використавши знання, отримані в процесі вивчення основ наукової організації праці, описано організацію безпечних умов праці у польових роботах, загальні вимоги безпечного пересування на всіх видах транспорту.

Отже, в даній дипломній роботі охоплено весь комплекс робіт, необхідних для ведення державного земельного кадастру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамович М.Ф. Картографічне забезпечення земельної реформи. / Зб. наук. праць ЛДАУ, Львів.- 1996.- С.114-115.

2. Гнаткович Д.І., Возняк Р.П., Гулько Р.Й., Ступень М.Г. Науково-методичні положення оцінки земель України у світових цінах. Львів.-1995.-68с.

3.Гнаткович Д.И. Методические рекомендації по применению данных земельного кадастра при организации системи севооборотов сельскохозяйственньїх предприятий, - Львов, 1986.

4. Гнаткович Д.І. Земельна реформа в Україні. (Сучасний стан і перспективи). - Львів. 1993. - С.36.

5. Гнаткович Д.І., Ступень М.Г., Гулько Р.И. Проблемні аспекти приватизації земель в умовах різних форм господарювання. /Вісник ЛДАУ. Економіка АПК № 4.- 1998.- С.412-416.

6. Земельна реформа на Україні: Збірник законодавчих і урядових актів. - Київ: Україна,1991.- 96 с.

7. Земельний кодекс України. - Львів.-2001.- 80 с.

8. Казьмір П.Г., Мицай М.А. Землеустрій - основа реалізації земельної реформи//3емлевпорядкування в умовах нових форм використанняземель.- 36. наук. праць. ЛСГІ.- Львів. - 1992.- С.4-12.

9. Кисіль В.Г. Проблема організації використання і впорядкування земель в умовах реформ / Проблеми реформування земельнихвідносин в умовах західного регіону України. - Вісник ЛДАУ. - № I.-1997.-С.173.

10. Конституція України, - К,- 1996.

11. Лихогруд М.Г. та ін. Науково- технічні аспекти створення в Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи // Землевпорядний вісник.-2004. - № 1.- С.11-14.

12. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр. - Львів. -Світ.-1991.

13. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. - 1995.

14. Про земельну реформу. Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р.

15. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки. Указ Президента України від 3 грудня 1999р.

16. Про порядок ведення державного земельного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів № 15.- Київ.-1993,

17. Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів від 2 грудня 1997р.

18. Про присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель: Вказівка Державного комітету України по земельних ресурсах № 12 від 20.03.2002р.– К.:Держкомзем України, 2002.-5с.

19. Проблеми земельного кадастру та застосування його даних в умовах ринкової економіки. Монографія / Під ред. Д.І.Гнатковича. -Львів, ЛДАУ,- 1996.- 104с.

20. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Ковалишин О.Ф., Кисіль Л.Ф., Шпік Н.Р., Музика Н.М., Радомський С.С Нестеренко Г.Б Теоретичні основи державного земельного кадастру. - Львів. - 2003, ст.166-288.

21. Третяк В.М. Основи державного регулювання використання і охорони земель. - Чернівці, - 1994.- 55с,

22. Шворак А.М., Сохнич А.Я., Кисіль Л.Ф. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами / Використання та впорядкування земель. - Зб. наук праць. - Львів, - 1995.- С.41-47.

ДОТАТКИ


 
 

Цікаве

Загрузка...