WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

Податок за земельні ділянки надані для потреб підприємств промисловості, транспорту, зв'язку чи іншого призначення справляється в розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, збройних сил України та інших військових формувань створених відповідно до законодавства України справляється у розмірі 0,02% від грошової оцінки одиниці площі ріллі області, крім земель військових підприємств.

Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення справляється у розмірі 50 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Податок за земельні ділянки, наданих на землях лісового фонду, за винятком земель справляється як складова плата за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством.

Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Податок за земельні ділянки, надані на землях водного фонду справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

4.3 Консервація малопродуктивних угідь

Технічна документація щодо вилучення з активного сільськогосподарського використання і консервації сільськогосподарських угідь з деградованими і малородючими грунтами ( далі - Документація ) розроблена відповідно до Земельного , Водного та Лісового кодексів України , Закону України " Про охорону навколишнього природного середовища " , постанови Верховної Ради України "Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природних ресурсів та збереження екологічної безпеки " від 5 березня 1998 року № 188/98 - ВР, Указу Президента України "Про основні напрямки розвитку агропромислового комплексу України " від 29 квітня 1998 року № 389/98 та " Положення про моніторинг земель ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 року № 661.

Інформаційною базою для проведення робіт є технічний звіт по коректуваню матеріалів крупномасштабного обстеження грунтів колгоспу Перше Травня 1985 р., топокарти масштабу 1:10000, технічна документація характеристики земельних угідь по схилах місцевості колгоспу Перше Травня 1988 р., проект роздержавлення земель селянської спілки "Підліснянська" 1995 р., матеріали грошової оцінки селянської спілки "Підліснянська" 1997 р. та земельно-облікова звітність.

Матеріали щодо консервації земель розробляються з метою визначення напрямків найбільш ефективного і екологічно безпечного використання деградованих і малородючих грунтів, подальша експлуатація яких економічно не доцільна і економічно шкідлива і складовою частиною технічної документації поділу території земельних ділянок (полів) на земельні частки (паї) та видачі державних актів на право приватної власності на землю.

4.3.1 Стисла характеристика геоморфологічних та ґрунтових умов

Підліснянська сільська рада знаходиться в природному районі Придністровського Опілля, яке входить до складу Ростоцько-Опільської природно-географічної області. В цілому рельєф складний і відзначається значною розчленованістю.

В геологічному відношенні названа природно-географічна область відповідає зоні Галицько-Волинської западини, смузі її переходу в Передкарпатський прогин.

Складна геологічна будова території обумовила виникнення різноманітних форм рельєфу ерозійно-тектонічного походження.

На описуваній території поширений крупногорбистий рельєф. Горби околиць с.Підлісне належить до довгого пасма горбів, що простягаються з північного заходу на південний схід, утворюючи дуже виразну височину на півдні.

В загальному рельєф території господарства являє собою підвищену широкохвилясту місцевість з вузькими вододілами, балками та ярами.

Вся територія господарства розчленована притоками р. Горожанка в результаті чого вона і дістала свій крупногорбистий характер. Схили горбів переважно покаті, спадисті, а інколи і стрімкі, а тому грунти тут в різній мірі еродовані. Гребені горбів вузькі-ерозійно небезпечні.

Одним із важливих факторів ґрунтоутворення є породи, на яких сформувались грунти механічний та хімічний склад цих порід зумовлює фізичні та фізико-хімічні властивості грунтів.

Найбільш поширеними породами на території сільської ради є четвертинні відклади -оглеєні лесовидні суглинки, алювіально-делювіальні відклади.

Переважна більшість грунтів сформувалась на оглеєних лесовидних суглинках. Оглеєння їх повязане з близьким заляганням ґрунтових вод та надмірним сезонним перезволоженням. В звязку з чим в грунтах оглеєні грунтоутвірна порода і нижній перехідний горизонт. На процес оглеєння вказує наявність залізо-марганцевих бобовин, іржавих плям та сизуватий відтінок.

4.3.2 Моніторинг сільськогосподарських угідь

В камеральних умовах проведено аналіз ґрунтових та планово-картографічних матеріалів території сільської ради. Про аналізовано грунтові карти, на яких показані межі агровиробничих груп грунтів та їх шифри. На топографічних картах визначена крутизна схилів земельних ділянок.

Базуючись на цих даних виділені ділянки сільськогосподарських угідь з деградованими і малородючими грунтами.

Після аналізу існуючої ситуації на основі вивчення ґрунтових і картографічних матеріалів, проведено польове обстеження території земель Підліснянської сільської ради. На місцевості уточнено ступінь змитості грунтів, який під впливом використання підвищується на середньо змитих та сильно змитих грунтах на 30% . Уточнено і перенесено на грунтові карти ареали їх розміщення.

Польове обстеження проводилось районною комісією, створеною райдержадміністрацією.

Згідно камеральних вирахувань площі сільськогосподарських угідь з деградованими і малородючими грунтами займають 110,18 га, в тому числі еродовані -85,24 га , заболоченні -3,66 га, фізична деградація -14,46 га, перезволоження - 6,82га.

Площі деградованих і малородючих грунтів сільськогосподарських угідь по агровиробничих групах грунтів показані в таблиці 4.3.2.1.

Таблиця 4.3.2.1.

Площі деградованих і малородючих грунтів сільськогосподарських угідь

Види деградації

Агровиробничі групи грунтів

Пло-

ща, га

Шифр

Назва

Змитість

37д

Сірі опідзолені глейові слабозмиті середньосуглинкові грунти

64,89

38д

Сірі опідзолені глейові опідзолені середньозмиті середньосуглинкові грунти

1,59

49д

Темно-сірі опідзолені глейові слабозмиті середньосуглинкові грунти

16,6

50д

Темно-сірі опідзолені глейові середньозмиті середньосуглинкові грунти

2,16

Перезволо-ження

46д

Темно-сірі опідзолені глейові середньосуглинкові грунти

6,82

Фізична деградація

208д

Сірі опідзолені та темно-сірі опідзолені глейові намиті середньосуглинкові грунти

14,46

Заболочення

141

Лучно-болотні неосушені середньосуглинкові грунти

3,66

Всього

110,1 8

В залежності від виду деградації Документацією передбачено перевести з ріллі 74,43 га земель в пасовища, що паюються; ріллю площею - 11,03 га перевести в пасовища загального користування; ріллю площею - 2,53 га перевести в присадибні землі; ріллю площею - 1,0 га перевести в чагарники;пасовища загального користування площею - 4,25 га перевести в ріллю, що паюється; пасовища площею - 4,19 га перевести в пасовища загального користування; покращені пасовища площею -1,74 га перевести в ріллю, що паюється, сінокоси площею - 2,7 га перевести в сінокоси загального користування; пасовища площею - 3,93 га перевести в чагарники, пасовища загального користування площею - 4,38 га перевести в пасовища, що паюються.

Землі із слабо середньо та сильно змитими грунтами площею 85,24 га вилучити із орних земель слід залужити і використовувати як пасовища.

Землі, які поверхнево замулюються і підтоплюються, розміщені в понижених елементах рельєфу площею 21,28 га ренатуралізувати в пасовища та землі загального користування. Заболочені землі площею 3,66 га, які залягають на понижених елементах рельєфу трансформувати в пасовища для відновлення природним шляхом властивих їм екосистем.


 
 

Цікаве

Загрузка...