WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

- для визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка використовується для визначення земельного податку та орендної плати, штрафів і компенсацій при порушенні природно-екологічного стану середовища.

Залежно від цілей і завдань економічну оцінку земель поділяють на загальну і часткову.

Загальна оцінка земель передбачає визначення об'єктивних показників родючості та показників, які характеризують ефективність використання землі при досягнутому рівні інтенсивності землеробства.

Часткова економічна оцінка земель передбачає визначення ступеня ефективності вирощування конкретних сільськогосподарських культур на різних ґрунтах.

Загальна економічна оцінка має такі показники: вартість валової продукції, окупність затрат, диференціальний дохід; часткова - урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід.

Для одержання зазначених економічних показників використовують два основних показники - урожайність сільськогосподарських культур, витрати на їх вирощування. Всі інші показники є похідними від них. Отже, визначення урожайності культур і розмірів затрат на їх вирощування за оцінюваними групами ґрунтів - найбільш відповідальний етап земельно-оціночних робіт, адже від достовірності одержаних даних залежить достовірність решти показників економічної оцінки земель.

При збиранні та обробці вихідних даних застосовується суцільний або вибірковий метод визначення показників на оцінюваних групах ґрунтів.

Суть суцільного методу полягає в тому, що в основу побудови шкали оцінки землі кладеться інформація про всі сільськогосподарські підприємства земельно-оціночного району.

Якщо метод вибірковий, для побудови шкали економічної оцінки відбирається частина сільськогосподарських підприємств, близьких за економічними умовами ведення сільського господарства.

Основним джерелом інформації для економічної оцінки земель служить чинна система обліку і звітності у господарствах і в першу чергу річні звіти, які містять середні дані про господарство в цілому. Статистичні дані про урожайність сільськогосподарських культур збирають, як правило, за семирічний період, що відповідає періоду ротації сівозміни. В окремих випадках для виявлення загальних тенденцій зміни урожайності та затрат на виробництво продукції вихідні дані аналізуються за більш тривалий період.

Найбільш точно одержати такі показники можна організацією у господарствах безпосереднього обліку урожайності і затрат на ділянках оцінюваних земель. Простий за своєю суттю метод безпосереднього обліку полягає у визначенні потрібних показників досліджуваних груп ґрунтів на певних за розмірами контрольних майданчиках (0,01 - 0,005 га), з яких збирають продукцію, зважують її і розраховують урожайність на 1 га площі. Але через те що цей метод вимагає тривалого часу для накопичення даних, необхідних для розрахунку середніх значень показників, він застосовується дуже обмежено, в основному на ділянках науково-дослідних і сортовипробувальних закладів.

Більше значення мають математико-статистичні методи обробки вихідних даних, необхідність застосування яких зумовлена масовістю вихідної інформації, складністю взаємозв'язків факторіальних і результативних ознак.

Визначення середньої урожайності культур і затрат за групами ґрунтів - складний процес, оскільки існуюча система оперативно-технічного і бухгалтерського обліку та звітності у сільськогосподарських підприємствах містить ці відомості не за групами ґрунтів, а в цілому щодо господарств, ґрунтовий покрив яких далеко не однорідний. Тому оцінні показники розраховуються на основі середніх даних господарства загалом або госпрозрахункових підрозділів.

У межах сільської ради земельно-оціночні роботи полягають в узагальненні матеріалів оцінки земель, проведеної в конкретному господарстві і визначенні середньозважених показників оцінки по сільській раді в цілому.

Отож, оцінка земель за природними властивостями ґрунтів проводиться за даними суцільних обстежень ґрунтів. При цьому за показниками природних властивостей ґрунту складається 100-бальна шкала, за якою оцінюється відповідний тип ґрунту на території кожної земельної ділянки власників землі і землекористувачів.

Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь на території базового сільськогосподарського підприємства (1997 р.) становить: ріллі — 2615,25 грн., багаторічних насаджень – 2330,62 грн., пасовища – 1980,0 грн. Середній бал бонітету угідь по базовому господарству становить: рілля - 28,09; багаторічні насадження – 20,0; пасовища – 16,0. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь вирахована із урахуванням коефіцієнту індексації 2,07.

3.7 Нормативна грошова оцінка земель

3.7.1 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

У період демократичних перетворень в суспільних відносинах, переходу до ринкової економіки та приватизації землі, виникає потреба у грошовій оцінці земель.

Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів розроблено у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня1995 року № 213 „Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". Вона здійснюється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, визначенні ставок земельного податку тощо.

Грошова оцінка 1 гектара земель певної агровиробничої групи в межах населеного пункту (Гагр) розрахована за формулою (3.7.1.1):

Гагр= Г * Багр : Б (3.7.1.1), де

Гагр – грошова оцінка гектара агровиробничих груп грунтів (у гривнях);

Г – грошова оцінка гектара відповідних сільськогосподарських угідь на території базового сільськогосподарського підприємства;

Багр – бал бонітету агровиробничих груп грунтів;

Б – середній бал бонітету гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству.

Розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь с.Підлісне по агровиробничих групах грунтів подано в таблиці 3.7.1.1

Таблиця 3.7.1.1

Розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь с.Підлісне по агровиробничих групах грунтів

Сільськогосподарські угіддя

Агро виробничі групи грунтів

Грошова оцінка 1га, грн.

Загальна оцінка грн.

Шифр

Бал бонітету

Площа, га

Рілля

37д

18

46

3469,0

159574,01

38д

13

5

2505,39

12526,95

46д

37

5

7130,72

35653,61

49д

33

11

6359,83

69958,17

50д

24

24

4625,33

111008,01

208д

28

17

5396,22

91735,78

210д

34

2

6552,56

13105,11

Разом:

110

493561,64

Багаторічні насадження

49д

38

5

9166,33

45831,64

Разом:

5

45831,64

Пасовища

36д

21

5

5379,41

26897,06

37д

17

34

4354,76

148061,93

38д

13

8

3330,11

26640,90

95е

19

3

4867,09

14601,26

96е

9

9

2305,46

20749,16

104д

8

9

2049,30

18443,70

142

11

7

2817,79

19724,51

208д

27

20

6916,39

138327,75

153

7

29

1793,14

52000,99

141

8

6,9

2049,30

14140,17

Разом:

130,9

479587,43


 
 

Цікаве

Загрузка...