WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області - Дипломна робота

ДИПЛОМНА РОБОТА

зі спеціальності:

"ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР"

НА ТЕМУ:

Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянськійсільській раді Монастириського району Тернопільської області

ЗМІСТ

Вступ

1 Огляд літератури.........................................................................................................

2 Характеристика об'єкту

2.1 Загальні відомості про Підліснянську сільську раду...........................................

2.2 Характеристика природніх умов сільської ради. Клімат.....................................

2.3 Геоморфологія і породи..........................................................................................

2.4 Природна рослинність.............................................................................................

3 Аналіз існуючого стану ведення державного земельного кадастру

3.1 Кадастрові зйомки...................................................................................................

3.2 Кадастрове зонування.............................................................................................

3.2.1 Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель...

3.2.2 Визначення меж кадастрових зон та кварталів.................................................

3.2.3 Встановлення кадастрових номерів (території адміністративно - територіальної одиниці)........................................................................................

3.3 Державна реєстрація земельних ділянок..............................................................

3.4 Облік кількості та якості земель............................................................................

3.4.1 Облік земель на території Підліснянської сільської ради................................

3.4.2 Облік земель в межах населеного пункту..........................................................

3.4.3 Облік земель за формами власності....................................................................

3.4.3.1 Облік земель державної власності...................................................................

3.4.3.2 Облік земель приватної власності...................................................................

3.4.4 Облік земель за категоріями................................................................................

3.5 Бонітування гунтів..................................................................................................

3.6 Економічна оцінка земель.....................................................................................

3.7 Нормативна грошова оцінка земель......................................................................

3.7.1 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь...........................

3.7.2 Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту..................................

4 Використання даних державного земельного кадастру

4.1 При купівлі- продажу земельних ділянок.............................................................

4.2 При обґрунтуванні розміру земельного податку і орендної плати....................

4.3 Консервація малопродуктивних угідь...................................................................

4.3.1 Стисла характеристика геоморфологічних та ґрунтових умов........................

4.3.2 Моніторинг сільськогосподарських угідь..........................................................

4.3.3 Компенсація витрат..............................................................................................

4.3.4 Обмеження прав власності на землю використання земельних ділянок........

5 Економіка, організація і планування робіт

5.1 Загальні питання організації робіт......................................................

5.2 Розробка технологічної схеми виконання робіт......................................

5.3 Складання кошторису......................................................................

6 Охорона навколишнього середовища....................................................................

7 Охорона праці............................................................................................................

Висновок........................................................................................................................

Список використаних джерел.....................................................................................

Додатки..........................................................................................................................

ВСТУП

У період реформування земельних відносин однією з найважливіших проблем є проблема економічного використання і відтворення природних ресурсів. Зміни економічного механізму господарювання, перехід до економіки ринкового типу і докорінна перебудова соціально-економічної структури суспільства торкаються земельних відносин, управління земельними ресурсами й організації раціонального їх використання, землевпорядкування і земельного кадастру. Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру, оскільки він є інформаційною базою для ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної політики держави, розвитку ринку землі і обґрунтування розмірів плати за землю. Це, у свою чергу, вимагає реформування існуючої системи землевпорядкування, створення нового її типу, який відповідав би сучасним умовам розвитку суспільства і земельних відносин. Виконання ролі державного земельного кадастру у суспільстві залежить від достовірності і повноти його даних, оперативності їх одержання і надання споживачу, а відповідно, й від рівня підготовки фахівців.

Турбота про збереження і примноження природних багатств зумовлює потребу в заходах з охорони і науково обґрунтованого, раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу для збереження у чистоті повітря і води, забезпечення відтворення природних багатств і поліпшення навколишнього середовища. Вирішення цих питань вимагає всебічного вивчення надр, земельних, водних і лісових ресурсів.

Серед природних багатств особливе значення має земля. З часу прийняття Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу " в Україні створено умови рівності і розвитку всіх форм власності на землю. Понад 50% земель державної власності передано у приватну, 71% сільськогосподарських угідь є у приватній власності. Розпайовано 27 млн. га сільськогосподарських угідь. Майже 6,9 млн. громадян набули права на земельний пай, 98% з них це право реалізували. Триває заміна сертифікатів на державні акти (вже видано 3,2 млн. актів - 47,2%), 11,4 млн. громадян набули у приватну власність земельні ділянки для житлового будівництва, ведення особистого селянського господарства, садівництва, дачного і гаражного будівництва (приватизовано понад 86% таких ділянок загальною площею близько 3 млн. га). Працівникам соціальної сфери села передано у власність та користування майже 843 тис. земельних ділянок загальною площею понад 580 тис. га. Для соціального захисту селян-власників земельних ділянок і земельних часток (паїв) запроваджено орендну плату не менше 1,5-3% грошової оцінки земель, яка в середньому за 1 га становить 136 грн. У результаті реформування створено понад 19 тис. нових агроформувань ринкового типу.

Згідно із Земельним кодексом України, прийнятим у 2001 році, для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів введено державний земельний кадастр. Отже, державний земельний кадастр необхідно розглядати як одну із функцій загальної системи управління земельними ресурсами. Державний земельний кадастр призначений для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за їх використанням. Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є: забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок; запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності.

Сучасний державний земельний кадастр, як і будь-яка сфера діяльності, розглядається у двох аспектах пізнання: як державний захід (практичний) і як навчальна дисципліна (теоретичний). Як державний захід земельний кадастр являє собою єдину державну систему земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визначення факту виникнення або припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Як навчальна дисципліна державний земельний кадастр не обмежується вивченням змісту системи земельно-кадастрових робіт, а розглядається за чітко визначеними вимогами і принципами. Такий підхід до вивчення державного земельного кадастру дає змогу майбутнім фахівцям не лише накопичувати суму необхідних знань, але й висвітлює їх різні аспекти, трансформацію і взаємозв'язок, значно поліпшуючи можливості і сферу їх практичного застосування з урахуванням нових реалій, що виникли в умовах переходу країни до ринкової економіки. А реаліями сьогодення є те, що здійснення земельної реформи, розвиток багатоукладної економіки, формування різних підприємницьких структур, передача землі у власність громадян пов'язані з процесом утворення великої кількості земельних ділянок через їх парцеляцію. В цих умовах зростає значення державного управління земельними ресурсами, ефективність якого багато в чому залежить від земельно-кадастрових даних, зокрема від створення системи реєстрації земельних ділянок. Поступово трансформується і ставлення до землі. Вона визначається товаром майбутнього земельного ринку, а тому все більшої ваги набуває питання вартісної оцінки земель, яка з теоретичного простору переходить до площини практичного навантаження, стаючи життєво необхідною для економіки держави.


 
 

Цікаве

Загрузка...