WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Для уточнення змін угідь і площ їх контурів в межах села Русів в 2005 році проведено коригування плану , одержаного в 1990 році. Визначено площу села, на планово-картографічний матеріал нанесені квартали нової забудови та масиви, надані громадянам для ведення особистих селянських господарств. У межах кожного кварталу окремо відображені землі житлової забудови та землі загального користування; уточнена і доповнена мережа вулиць. Визначена належність земельних ділянок до певних категорій земель.

В результаті проведених робіт складений план села Русівв масштабі 1:10000 з відображенням меж угідь та категорій земель, визначені площі земель різних категорій та угідь, складена експлікація земель (додаток А).

2.4. Грунтовий покрив території населеного пункту

Припрутський природний район простягається вздовж лівого берега Пруту і представлений серією високих та середніх його терас. На поверхні вони складені лесовидними суглинками, під якими залягають потужні верстви галечникового алювію, відкладеного карпатськими притоками Пруту. Тераси глибоко почленовані долинами притоків ріки, внаслідок чого мають дуже хвилястий, а місцями навіть горбистий рельєф. У минулому вони були зайняті дібровами і різнотравно-злаковими луками, під якими утворилися опідзолені грунти чорноземного типу.

Землі краю є найбільш родючими на Прикарпатті. Тому головним заняттям покутян з давніх часів було землеробство. Грунтовий покрив формується під впливом таких природних факторів грунтоутворення., як клімат, рельєф, грунтоутворюючі і підстилаючі породи, грунтові і поверхневі води, рослинність, а також господарської діяльності людини.

У селі була розміщена центральна садиба колгоспу ім. В.С.Стефаника. Господарство мало 2637 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 2407 га орної землі. Напрямок господарства був зернове й м'ясо-молочне виробництво.

Процес ґрунтоутворення, нагромадження біологічно активної речовини й енергії на території району проходив повільно, протягом багатьох століть.

На утворення ґрунтів впливає клімат, рельєф, рослинний і тваринний світ, господарська діяльність людини.

Внесення мінеральної поживи на поля та городи має проводитися на науково обґрунтованій основі. Адже частина з них разом з підземними водами потрапляє в річки, озера і ставки, що загрожує мешканцям водного середовища, здоров'ю людей.

Комплекс робіт по складанню ґрунтової карти села включає: добір і вивчення вихідних матеріалів; складання макету карти, узагальнення індексів, генералізацію й ув'язування контурів ґрунтів; складання списку ґрунтів, оформлення авторського оригіналу ґрунтової карти на основі готового планово-картографічного матеріалу; уточнення площ ґрунтів за земельними угіддями господарств і району в цілому; опрацювання морфологічних ознак, фізико-хімічних властивостей ґрунтів інших показників, наведених у нарисах господарств (об'єктів); складання нарису з додатками, свідчення, унесення виправлень, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

Картограма агрогруп має загальне орієнтовне значення і в майбутньому повинна уточнюватися шляхом польових і лабораторних досліджень. Дані матеріали ґрунтового покриву села складені тільки для загального визначення грошової оцінки земель, тому не можуть використовуватись для конкретного інженерного проектування того чи іншого будівництва та інших робіт, які базуються на певних кількісних і якісних хімічних, фізичних, агрохімічних та інших показниках ґрунту, підстилаючої і грунтоутворної породи. Для таких робіт необхідні детальні дослідження на конкретній земельній ділянці.

Польові (крупно масштабні) обстеження ґрунтів на території населеного пункту Русів не проводились, інформація про їх ґрунтовий покрив відсутня. При складанні карт ґрунтового покриву за допомогою використання наявних ґрунтових карт прилеглих масивів та таких допоміжних матеріалів, як топографічні карти з горизонталями проведеними через 1-2 м, фотоплани, а також рекогностування обстежень території. Враховано фактори що впливають на процеси ґрунтоутворення (гідрографічна мережа території, крутизна, протяжність, експозиція схилів та їх водозбірна площа; інтенсивність використання земельних ділянок, рослинність, кліматичні , геоморфологічні та деякі інші фактори місцевого та зонального значення).

Отже, базуючись на даних про ґрунтовий покрив прилеглих масивів охоплених ґрунтовою зйомкою з урахуванням вище сказаного, складена умовна (екстраполяційна карта) ґрунтового покриву території населеного пункту. Крім цього, для складання остаточної карти грунтів було здійснено польове обстеження ґрунтів в натурі, уточнено їх границі (в сумнівних місцях) шляхом рекогностіровки.

В результаті виконання робіт складено карту та експлікацію агровиробничих груп грунтів села Русівв розрізі сільськогосподарських угідь (таблиця 2.3) і було виділено 7 агровиробничих груп грунтів. Ці групи є основними одиницями якісної оцінки та бонітету грунтів сільськогосподарських угідь. Агрогрупи позначені відповідними шифрами : цифрами позначено порядковий номер агрогруп в номенклатурному списку агровиробничих груп грунтів України буквами позначено механічний склад агро групи :

  • 45е – темно-сірі та чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові ґрунти;

  • 49е – чорноземи опідзолені глеюваті слабозмиті важкосуглинкові ґрунти ;

  • 50л – чорноземи опідзолені глеюваті середньозмиті легкоглинисті на схилах складної форми;

  • 51 л – чорноземи опідзолені глеюваті сильнозмиті легкоглинисті;

  • 141 – лучно-болотні легкоглинисті ґрунти неосушених днищ та улоговин балок;

  • 209е – чорноземи лучні карбонатні намиті важкосуглинкові днищ та улоговин балок;

  • 215л – зруйновані легкоглинисті ґрунти та виходи рихлих порід;

Таблиця 2.3 Експлікація агровиробничих груп ґрунтів

території села Русів

№ п/п

Угіддя

Загаль-на площа

В тому числі:

45е

49е

50л

51л

141л

209е

215л

1

Громадяни, яким надані землі у власність і користування:

287,6

11,4

34,7

79,2

128,0

31,0

3,3

- рілля

279,4

11,4

34,2

76,9

123,4

30,2

3,3

- багаторічні насадження

8,2

0,5

2,3

4,6

0,8

2

Заклади, установи, організації

0,7

-

-

-

0,7

-

-

-

Музей - сад

0,7

-

-

-

0,7

-

-

-

3

Землі запасу:

8,8

0,2

0,3

2,5

4,7

1,1

- сіножаті

1,7

0,2

1,5

-прибережних смуг на сіножатях-

0,3

0,2

0,1

- пасовища

6,8

0,3

2,3

3,1

1,1

4

ВСЬОГО:

297,1

11,6

35,0

79,2

131,2

35,7

3,3

1,1

Як видно з наведеного списку та схеми агрогруп , ґрунти на території села характеризуються високою родючістю, слабим розвитком ерозійних процесів, та розміщенням на рівнинних ділянках та пологих схилах. Середніми показниками родючості характеризуються середньо - і сильно еродовані ділянки чорноземних грунтів і лучні ґрунти

2.5. Екологія населеного пункту.

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення значної кількості населених пунктів Івано-Франківської області. На основі спостережень, виконаних спеціалістами "Спецатому" та обласної санітарно-епідеміологічної станції радіоактивне забруднення території з рівнем від 1 до 5 Кюрі/км2 по Цезію – 237 має місце у таких населених пунктах Снятинщини, як Підвисоке 3,30 Кюрі/км2, Белелуя 3,18 Кюрі/км2, Русів 3,00 Кюрі/км2, Спецівка 4,00 Кюрі/км2 , Стецева 4,60 Кюрі/км2. Населення цих сіл виділене в 4 категорію потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС і вимагає пріоритетного медичного спостереження ( Постанова Кабінету Міністрів України №106 від 23 липня 1991 року).


 
 

Цікаве

Загрузка...