WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Дія природних факторівтакож проявляється в підвищенні чи зниженні вартості об'єктів нерухомості або майнових прав, пов'язаних із ними. Але, на відміну від позитивних екологічних факторів, які зумовлюють підвищення вартості нерухомості, природні фактори не завжди проявляють таку ж дію. Існує ряд природних явищ, що викликають зростання вартості будівництва.

Природних явищ, які впливають на вартість будівельних робіт, дуже багато. Вони добре піддаються обліку при калькулюванні витрат за нормативами і розцінками, що застосовуються у будівництві й відображаються в різних коефіцієнтах підвищення кошторисної вартості робіт. Типовим прикладом такого подорожчання є зростання вартості будівельних робіт у гірських районах через перепад висот та складний рельєф.

Як і екологічні, природні фактори проявляються на регіональному та локальному рівнях. До природних факторів, які впливають на оцінку земель на регіональному рівні, можна віднести сприятливі кліматичні умови для ведення сільського господарства чи рекреації, скажімо, тривале літо, родючі ґрунти, здоровий клімат, наявність морських чи бальнеологічних курортів тощо.

Прикладом впливу природних факторів на вартість землі на регіональному рівні є вищий рівень цін на нерухомість у таких курортних регіонах, як Південне узбережжя Криму та Карпати, порівняно з прилеглими областями. Основний фактор, що підвищує вартість нерухомості в цих районах — це, насамперед, наявність унікальних за привабливістю природних об'єктів і умов для лікування та відпочинку. Ціни на квартири й земельні ділянки у зазначених регіонах наближаються до цін київського регіону і значно вищі, ніж в інших областях України.

Наявність обмежень у використанні нерухомого майнапов'язана із встановленням різних обмежувальних режимів у використанні земель і проведенні функціонального чи іншого зонування, що закріплює ці режими. Найчастіше встановлення особливих режимів і зон пов'язане з охороною особливо цінних природних об'єктів і територій. Тому при визначенні ринкової вартості на етапі встановлення прав, пов'язаних із земельною ділянкою, дуже важливо виявити зони з особливими умовами користування з метою наступного встановлення обтяжень щодо земельних ділянок. Ця процедура необхідна для визначення елементів порівняння, підбору аналогів і аналізу найефективнішого використання.

До зон з особливими умовами використання земель належать:

 • території природоохоронного, заповідного, рекреаційного, історико-культурного призначення;

 • охоронні зони територій природно-заповідного режиму;

 • зони з різними природоохоронними режимами в межах територій, що охороняються;

 • зони санітарної охорони курортів;

 • водоохоронні зони водозаборів, гідротехнічних, водоохоронних споруд та інших водних об'єктів;

 • водоохоронні й прибережні смуги вздовж річок, озер, ставів, морів;

 • санітарно-захисні смуги вздовж залізничних і автомобільних доріг, магістральних трубопроводів, ліній електропередач та телефонного зв'язку;

 • охоронні зони навколо земель, забруднених радіоактивними й хімічними речовинами;

 • санітарно-захисні зони промислових об'єктів;

 • функціональні зони всередині міст;

 • території лісового фонду з різними категоріями захисності лісів.

Межі та площі таких зон, а також режими використання земель у них встановлюються спеціальними нормативними правовими актами. Особливий режим використання земель у зонах може включати:

 • заборону продажу земельних ділянок у приватну власність;

 • різні обмеження в лісокористуванні;

 • обмеження або заборону будівництва різного роду об'єктів;

 • обмеження чи заборону тих видів діяльності, які несумісні із цілями встановлення зон;

 • власне обтяження земельних ділянок.

За умовами функціонування земель і характером встановлюваних обтяжень та обмежень у їх використанні можна виділити такі групи зон:

 • санітарно-захисного й охоронного призначення (зони, що пов'язані з негативним антропогенним впливом);

 • природоохоронного і природно-заповідного ризначення (зони, які пов'язані із проблемами охорони та захисту природного середовища й природних ресурсів);

 • оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (зони, що виділяються у зв'язку з культурною та соціальною сферами життя людини).

Встановлення зон і обмежень у використанні земельних ділянок регламентується природоохоронним, земельним, лісовим, водним і містобудівним законодавством.

Стан навколишнього природного середовища можна розглядати як один із найважливіших, а в деяких випадках — навіть як визначальний фактор, що впливає на ціну земельної ділянки. Цей фактор має облічуватися, по-перше, на основі глибокого аналізу всієї багатоманітності екологічних впливів на землю та нерухоме майно і, по-друге, — із застосуванням чіткої класифікації цих впливів, яка б дала змогу уніфікувати процедури їхньої оцінки.

Класифікація екологічних чинників, що впливають на оцінку земель та нерухомого майна, повинна здійснюватися з обліком таких виділів: а) екологічні фактори; б) якісні параметри об'єктів нерухомості; в) природні фактори; г) обмеження у використанні нерухомого майна.

У складі земельного кадастру важливе місце посідає оцінка земель, що виражає її порівняльну цінність як матерії (ґрунту) за природними властивостями, тобто природною родючістю, і за економічною родючістю, одержаною внаслідок окультурення ґрунтів, вкладення затрат живої праці у землю. Однак величина затрат на одиницю площі у різних за природною родючістю ґрунтах по-різному відбивається на кінцевих підсумках виробництва, тобто продуктивності праці, пов'язаної з природними умовами залежно від продуктивності останніх. Одна й та сама кількість праці може виявлятися у більшій або меншій кількості продуктів, споживних вартостей.

Так, при оцінці земель за природними властивостями збільшення поживних речовин або валових запасів гумусу у ґрунті внаслідок поліпшення способів використання земель призводить до переводу ґрунту із нижчого класу, бонітету у вищий і навпаки. Збільшення капітальних вкладень на одиницю площі земель зумовлює вищі бали їх економічної оцінки. Процес переходу кількісних змін у якісні може здійснюватися поступово і стрибкоподібно. Переважно міра якості землі змінюється поступово, хоч не виключаються випадки стрибкоподібного переходу кількісних змін у якісні, що має місце у випадку трансформації земельних угідь.

Кожна нова якість землі має свою міру і створює простір для нових кількісних змін. Збільшення балів оцінки земель призводить до збільшення площ цінніших земель і зменшення менш цінних. Ці закономірності, тенденції мають особливо важливе значення в аналізі та плануванні використання земель.

При продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам, при викупі земельних ділянок для суспільних потреб, здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, для визначення земельного розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель та в багатьох інших випадках використовують дані грошової оцінки.

Залежно від методичних особливостей оцінки земельних ділянок різних категорій нормативну грошову оцінку можна поділити на оцінку земель сільськогосподарського призначення, земель лісового фонду, водного фонду та інших категорій. Поряд з цим, зважаючи на різні рентоутворювальні чинники, слід розрізняти також принципові відмінності оцінки земельних ділянок в межах та за межами населених пунктів.

Нормативна грошова оцінка поділяється:

 • грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення;

 • грошова оцінка земель населених пунктів;

 • грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення.

У нашому випадку розглядаються екологічні чинники при виконанні нормативної грошової оцінки с. Русів Снятинського району та впровадження раціонального використання радіоактивно забруднених земель населеного пункту с. Русів.

1.2 Нормативно-правові акти, які регулюють методичні засади здійснення грошової оцінки земель та сфера використання її результатів

Метою земельної реформи є створення в Україні ефективної системи землекористування, одним з невід'ємних елементів якої повинен стати дієвий механізм економічного регулювання земельних відносин. Характерною рисою цього механізму є вільний перерозподіл земельних ресурсів, перехід їх до більш ефективного власника, користувача на основі дії цінового фактора ринку землі. Особливості нормативно-правової бази регулювання економічної, фінансової сторони земельних відносин в Україні визначаються перспективою становлення ринку землі, взаємозв'язком між платністю землеволодіння і землекористування та товарністю землі, в умовах системи, де домінує приватна власність на неї. Перспективи становлення та розвитку ринку землі визначають сферу використання результатів грошової оцінки землі, яка відповідно до статті 24 Закону України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996 року №378/96-ВР, застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України. Стаття 2 цього ж закону визначає, що використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається в залежності від грошової оцінки земель. Отже, результати грошової оцінки земель законодавчо визначені базою для їх оподаткування. На сьогоднішній день оподаткування є найбільш широкою сферою застосування результатів грошової оцінки. Проте, із становленням ринку землі, розширення їх застосування в інших сферах, які регулюють земельні відносини, зростатиме. До цього спонукають законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють застосування результатів грошової оцінки при здійсненні ринкових операцій з земельними ділянками. При паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства, кооперативу, товариства є рівними. Вартість земельної частки (паю) для кожного підприємства, кооперативу, товариства визначається виходячи із грошової оцінки переданих у колективну власність сільськогосподарських угідь, що обчислюється за методикою грошової оцінки земель, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та кількості осіб, які мають право на земельну частку (пай). Розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Стосовно безпосереднього використання результатів грошової оцінки при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок, то вони можуть носити тільки характер орієнтиру для учасників ринкових процесів. Разом з тим, сфера використання результатів грошової оцінки земель розширюється з доповненням статті 39 Земельного кодексу України частиною, яка визначає, що громадянин України, якому земельна ділянка належить на правах приватної власності, може укласти договір застави з кредитною установою. При реалізації цієї норми Земельного кодексу України, що була прийнята у зв'язку із введенням в дію Закону України "Про заставу", результати грошової оцінки земель також можуть носити характер орієнтиру для учасників договору про заставу земельної ділянки. Тим самим грошова оцінка земель в Україні визначена як невід'ємна складова частина ведення державного земельного кадастру, а її результати - специфічним видом земельно-кадастрової інформації. Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізовувати свої повноваження на підставі створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.


 
 

Цікаве

Загрузка...