WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Під охороною природи розуміють синтез міжнародних, державних і громадських заходів направлених на раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, на захист природного середовища від забруднення й руйнування, в інтересах задоволення матеріальних і культурних потреб як існуючих так майбутніх поколінь.

Сучасні агроландшафти - це складна система, створена з різних елементів агроекосистем (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо) і розташованих між ними незначних ареалів лісів, чагарників, природніх лук, боліт, торфовищ. Вони являють собою екологічну різноманітність і структуру агроландшафту, що тісно пов'язані як з його стабільністю, так і з продуктивністю.

Техногенне навантаження на природні ландшафти окремих територій України від часу становлення в первинних видах природокористування майже катастрофічне.

У цілому антропогенне навантаження на перетворення агроландшафтів збільшилося в 1,5 – 2 рази. Екосистеми агроландшафтів значно спрощені, їхній видовий склад, екологічна розмаїтість угідь і зв'язки між компонентами ландшафту порушенні, деградується ґрунтовий покрив, а на деяких територіях активізувались ерозійні та інші негативні процеси.

Формування просторової структури агроландшафту – один із важливих шляхів її оптимізації. Необхідна така територіальна організація агроландшафту, яка могла б суттєво змінити його саморегуляцію, підвищити стійкість проти деструктивних процесів.

Отже назріла потреба організовану мозаїку екологічно сталих і несталих елементів агроландшафту, які мали б високий ступінь саморегуляції з мінімальними витратами енергії та ресурсів.

У сучасних умовах, коли надто дорогі енергія і ресурси, особливо мінеральні добрива, підтримувати високу продуктивність екологічно несталих агроекосистем економічно недоцільно.

До містобудівних заходів по покращенню міського природного середовища відноситься вдосконалення функціонального зонування, формування планувальної системи міста.

При розробці дипломної роботи зроблено аналіз використання території й оцінка стану оточуючого середовища, а також запропоновано заходи по його покращанню.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 1. 1.Андрюшенко Г.О. Грунти західних областей УРСР – Львів; Дубляни, 1970 – 114 с.

 2. 2Борщевський П.П., Черняк М.О. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону – К.: Аграрна наука, 1998. – 240 с.

 3. Володін М.О. Основи земельного кадастру: Навчальний посібник. – К., 2000. – 320 с.

 4. Гнаткович Д.І., Ступінь М.Г. земельний кадастр населених пунктів: Навчальний посібник. – Львів: Слово Руху, 1999. – 189 с.

 5. Ґрунти Івано-Франківської області. – видано Карпати, Ужгород, 1969 – 108 с.

 6. Добряк Д.С., Тихонов А. Г., Паламарчук Л. В.Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика. — К.: Урожай, 2004. — 136 с.

 7. Драпіковський О., Іванова І.Практикум з оцінки міських земель. — К.: УАДУ. — 1998. — С. 5—8.

 8. Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України. 2000. – 238 с.

 9. Еталон технічної документації з грошової оцінки земель сільських населених пунктів (на прикладі села Красилівка Броварського району Київської області). – К., 1997. – 34 с.

 10. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзему України. – К.: Урожай 1998. – 816 с.

 11. Земельний кодекс України. – Київ, Велес, 2005 – 79 с.

 12. Земельний кодекс України: Наук. - прак. коментар / За ред.. Демчика В.І. – К.: Видав. дім "Ін Юре", 2003. – 676 с.

 13. Кілочко В.М. Методичні підходи щодо грошової оцінки сільських населених пунктів. //землевпорядкування. – 2001. - №3. – С. 52-56.

 14. .Кілочко В.М.Удосконалення грошової оцінки земель в Україні. — К.: TOB "ЦЗРУ", 2004. — 170 с.

 15. .Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Ф.Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М.Манцевич, Ю.М.Палеха. — К.: Профі, 2002.—256с.

 16. Лесечко М.Д., Ступінь М.Г. Проблеми раціонального використання земель населеного пункту // Сучасні проблеми реалізації земельної реформи в Україні. – Львів: ЛДСГІ. – 1996 – С. 95-96.

 17. Лоїк Г.К., Козьмук П.Ф. Реформування земельних відносин в населених пунктах України // Землевпорядний вісник. – 1998. -№4. – С. 20.

 18. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населиних пунктів // Законодавчі акти та нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 385-391.

 19. .Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Ф.Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М.Манцевич, Ю.М.Палеха. — К.: Профі, 2002.—256с.

 20. Мицай М.А. Теоретичні основи землевпорядного проектування. –Дубляни, 1995. – 105 с.

 21. Оценка стоимости недвижимости / С.В.Грибовский, Е.Н.Иванова, Д.С.Львов, О.Е.Медведева. — М.: Интерреклама, 2003. — 704 с.

 22. Панас Р.М. Ґрунтознавство: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 2006 – 371 с.

 23. Перович Л.М. , Волосецький В. Основи кадастру. – Ч 1. – Львів, Коломия, 2000. – 130 с.

 24. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзему України. – К.: Урожай, 1998. – С. 391-432.

 25. Про методику грошової оцінки земель не сількогосподарського призначення (крім земель населеного пункту): Постанова Кабінету Міністрів України від зо травня 1997р. №525//Землевпорядний вісник. – №2 – С. 25-27.

 26. Сайко В.Ф.Землеробство на шляху до ринку. — К.: УААН; 1н-т земл.-ва, 1997. —48 с.

 27. Ступінь М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру. Навчальний посібник. – Львів, Новий світ-2000, 20003 – 334 с.

 28. Ступінь М.Г. Оцінка земель. Навчальний посібник. – Львів, Новий світ-2000, 20005. – 307 с.

 29. Ступінь М.Г., Ступінь Н,М., Гулько Р.Й., Черес С.І. Функціональний розвиток сільських регіонів // Вісник Львівського державного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – 2003. - №10(1). – С. 60-67.

 30. Формування ринку землі в Україні / В.П. Галушко, Ю.Д.Білик, А.С.Даниленко та ін.; За ред А.С.Даниленка, Ю.Д.Білика. — К.: Урожай, 2002. —280 с.

ВИСНОВКИ

1. Дипломна робота розроблена і оформлена в складі 7 розділів: текстової частини та графічної – 4-х креслень та 2-х таблиць.

2. Нормативну грошову оцінку земель проведено згідно нормативно-законодавчих матеріалів і актів.

3. Враховуючи ґрунтово-рельєфні, соціально-інфраструктурні показники території с.Русів виділено 8 оціночних районів, які об'єднані у 3 економіко-планувальні зони.

4. На основі показників залишкової вартості інфраструктури, витрат на їх освоєння і облаштування визначена базова вартість 1м2 земель, що становить з врахуванням індексу інфляції – 6,76 грн/м2 .

5. У зв'язку з тим , що с. Русів знаходиться в зоні посиленого радіологічного контролю коефіцієнт Км1 дорівнює 0,9. Зональний коефіцієнт Км2 в результаті розрахунків визначений в таких розмірах для с.Русів

І економіко-планувальна зона – 1,11

ІІ економіко-планувальна зона –1,02

ІІІ економіко-планувальна зона –0,93

6. З використанням вищенаведених параметрів і показників проведено нормативно-грошову оцінку земель різного функціонального використання, за якою встановлено, що найвищу вартість 1м2 мають землі комерційного використання – 35,25 грн., а найнижчу – землі сільськогосподарського призначення (1,91 грн.), зокрема землі пасовища 0,17 грн.

7. Отримані матеріали нормативної грошової оцінки земель послужать підставою для визначення податку на землю та передачі земель в оренду, а також при передачі у спадковість, дарування і в певній мірі для експертної оцінки земель.

8.Для підвищення раціонального використання земель с. Русів запропоновано заходи, які передбачають зменшення впливу радіоактивного забрудненя на сільськогосподарську продукцію .


 
 

Цікаве

Загрузка...