WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Громадянин проживає в кварталі №12 першої економіко-планувальної зони, першого району. Згідно з додатком 2 встановлюємо, що грошова оцінка 1м2 житлової забудови складає 13,57 грн.

Грошова оцінка землі житлової забудови становить 558м2 х 13,57 грн. = 7572,06 грн.

Грошова оцінка земель 1м2 або гектара с/г угідь, встановлюється по шкалі грошової оцінки земель (таблиця 3.13), назва агровиробничих груп ґрунтів визначається на плані ґрунтового покриву села. Земельна ділянка має чорноземи опідзолені глеюваті сильно змиті легко глинисті (51 л), тому згідно з шкалою грошової оцінки визначаємо вартість угідь:

Рілля – 7045 грн. х 0,6479 = 4564,45 грн.

Сад – 8800 грн. х 0,0191 = 168,08 грн.

Грошова оцінка земель громадянина складає

Житлова забудова – 7572,06 грн.

Рілля – 4564,45 грн.

Сад – 168,08 грн.

Всього -12304,59 грн.

3.8 Приклад розрахунку земельного податку

Сума земельного податку визначається відповідно Закону України "Про плату за землю" /дані – закон "Про плату за землю", стаття № 6./

Враховуючи те, що всі витрати на облаштування населеного пункту були проіндексовані станом на 01.01.2009р., то розрахунок земельного податку для громадянина, який проживає в кварталі № 11, складає величину, яка розрахована в таблиці 3,14.

Таблиця 3.14 Приклад розрахунку земельного податку

Угіддя

Площа в га

Грошова оцінка землі в грн.

Розмір податку відповідно до закону "Про плату за землю",%

Коефіцієнт індексації

Сума податку грн.

1 м2

Всієї площі

1

2

3

4

5

6

Під забудовою

0,0558

13,57

7572,06

1,00

-

75,72

Рілля

0,6479

7054

4564,45

0,10

-

4,56

Сад

0,0191

8800

168,08

0,03

-

0,05

Разом:

0,7228

12304,59

-

-

8033

В подальшому при розрахунку податку, необхідно враховувати коефіцієнт інфляції, який буде введено на час оподаткування і обов'язково його вводити в графу №5.

3.9 Розгляд погодження та затвердження матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту

Згідно з п. 1.8 Порядку грошової оцінки. Матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту розглядаються та погоджуються органами місцевого самоврядування, районним відділом земельних ресурсів, будівництва та архітектури.

За наданням комісії по грошовій оцінці земель, райдержадміністрація виносить рішення про затвердження даних грошової оцінки земель населеного пункту.

Матеріали грошової оцінки земель села Русів розглянуті і погоджені Русівською сільською радою.

Затверджені дані грошової оцінки земель є базовою для справляння податків за власність та користування землею, в тому числі орендної плати.

РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ.

Як було сказано вище село Русів віднесено до зони посиленого радіоекологічного контролю, де проживає 1119 постраждалих осіб.Чорнобильське лихо його спіткало меншою мірою ніж інші регіони нашої держави.

Основним джерелом радіаційної небезпеки в цьому регіоні є радіонукліди, які містяться в ґрунтах і водах.

Порівнюючи результати досліджень з попереднім обстеженням (2000 року), слід відзначити, що щільність ґрунту 137 Cs (цезій 137) знизилась. Це відбулося за рахунок розпаду, виносу з урожаєм, вертикальної та горизонтальної міграції радіонуклідів по ґрунтовому профілю.

Агропромислове виробництво в умовах радіаційного забруднення територій можна вести лише при врахуванні всіх радіологічно-важливих факторів на стадії планування виробництва.

Нині господарства часто не мають можливостей застосувати не тільки спеціальні технології, а й навіть традиційні.

Проте одним з найефективніших заходів управління рівнем забруднення продукції сільськогосподарського виробництва є правильна організація землекористування.

Відповідно до технологічного завдання, визначеного Держкомземом України, потрібно розробляти організацію території сільськогосподарських підприємств на землях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка передбачає комплекс заходів у сільськогосподарському виробництві.

Отже, ґрунти забруднені 137Cs здебільшого недостатньо забезпечені елементами живлення, становлять ґрунти з рН менше 5, що неминуче призводить до підвищення рівня радіоактивного забруднення продукції рослинництва.

Крім того, через високу зволоженість ґрунту у весняний період спостерігається високий коефіцієнт переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини.

4.1 Організація ведення виробництва сільськогосподарської продукції

Найважливішою метою в організації ведення рослинництва є зменшення потоку радіонуклідів, які потрапляють у раціон населення із сільськогосподарською продукцією із забруднених ґрунтів.

Комплекс заходів, спрямованих на одержання рослинної продукції, що відповідає радіологічним стандартам, складається з чотирьох груп:

 • організаційних;

 • агротехнічних;

 • агрохімічних;

 • лісомеліоративних.

При розробці моделі організації території сільськогосподарського підприємства на землях, що зазнали радіоактивного забруднення, з урахуванням ступеня щільності радіоактивного забруднення, забезпеченості рухомими формами фосфору, обмінного калію, кислотності та типів ґрунтів визначено площі, на яких можливе вирощування сільськогосподарських культур, створення луків і пасовищ для різноманітного використання:

 • а) на харчові потреби;

 • б) для виробництва кормів.

З організаційних заходів моделлю передбачено створення:

 • польової сівозміни;

 • лукопасовищної сівозміни.

Таким чином проведення комплексу організаційних, агротехнічних, агрохімічних, лісомеліоративних заходів на радіаційно забруднених землях дасть змогу вирощувати сільськогосподарську продукцію, яка відповідатиме Державним гігієнічним нормам і забезпечить мінімальне опромінення населення.

Агротехнічні заходи

До агротехнічних заходів належать розміщення культур у сівозмінах та способи обробітку ґрунту.

При розміщенні культур враховано передусім їх біологічну здатність поглинати радіонукліди.

Залежно від зростаючої здатності нагромаджувати радіонукліди сільськогосподарські культури розміщено у такій послідовності:

ПОЛЬОВА СІВОЗМІНА

Зернові й зернобобові:

1. кукурудза на силос

2. озима пшениця

3. озиме жито

4. люпин жовтий

5. ячмінь

6. овес.

ЛУКОПАСОВИЩНА СІВОЗМІНА

 1. Однорічні трави (віко-вівсяна суміш) + підсів трав.

 2. Багаторічні трави (стоколос безостий — тимофіївка лучна — конюшина).

 3. Багаторічні трави.

 4. Багаторічні трави.

При вирощуванні сільськогосподарських культур важливо застосовувати існуючі зональні системи обробітку ґрунту та інтегрований захист культур, що викладено в діючих рекомендаціях .

Проте для попередження вторинного забруднення рослин радіонуклідами необхідно скорочувати кількість обробітку ґрунту в міжряддях просапних культур, не застосовувати широкозахватну техніку та пестициди для знищення бур'янів, хвороб і шкідників. Крім того, під кукурудзу, де є відносно глибокий гумусовий шар і достатньо органічних та мінеральних добрив, доцільно застосовувати глибоку оранку, що сприяє зниженню рівня зовнішнього випромінювання в 10 і більше разів.

Ефективною є глибока оранка для луків, забруднених радіонуклідами цезію. Сіно, яке вирощено на площах після глибокої оранки, підсіву трав та проведення агрохімічних заходів, містить радіонуклідів у 1,5-2,5 раза менше. При порівняно невисоких рівнях забруднення (5 Кі/км2) достатньо обробити ґрунт лише фрезерними знаряддями або важкими дисковими боронами, чи переорати полицевими плугами на звичайну глибину. Змішування забрудненого поверхневого шару ґрунту з більш глибокими шарами різко зменшує (у 2-3 рази) надходження радіонуклідів у рослини.

Регулювання водно-повітряного режиму необхідно проводити за допомогою шлюзів, кротового дренажу, щілювання.

Щілювання проводять не рідше одного разу на три роки. Цей захід сприяє поліпшенню водопроникності ґрунту, збільшує аерацію, при цьому зайва волога швидше виводиться з ґрунту.

Агрохімічні заходи

Для того, щоб тривалий час мати хорошу продуктивність сільськогосподарських культур у зоні радіоактивного забруднення земель Полісся, необхідно постійно підтримувати поживний, водний і повітряний режим ґрунтів. Тобто, для оптимізації показників родючості ґрунту та зменшення міграції радіонуклідів у системі ґрунт — рослина важливо застосовувати комплекс агрохімічних, протирадіонуклідних заходів. Основними з них є: вапнування, внесення різного роду меліорантів (цеоліти), підвищених доз фосфорно-калійних та органічних добрив.


 
 

Цікаве

Загрузка...