WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Наступною стадією грошової оцінки земель є економіко - планувальне зонування території села, яке здійснено методом об єднання оціночних районів у економіко-планувальні зони, для визначення яких враховувалась дія трьох факторів:

  • суміжність районів;

  • переважно однотипне функціональне використання;

  • близькість індексу Іі.

Враховуючи ці фактори, оціночні райони об'єднані в економіко-планувальні зони (креслення 3). Значення зонального коефіцієнта Км2 для окремої економіко-планувальної зони визначено, як середньо зважене (за часткою площі районів) індексів Іі оціночних районів, які входять до цієї зони (таблиця 3.7).

За цими показниками виділено першу і другу економіко - планувальні зони, а от в десяту зону включений 18 район, який значно віддалений від центру села, незабудований і землі цього району в основному використовуються, як сільськогосподарські угіддя. Коефіцієнт Км2 для послідніх зон не розраховувався, але це очевидно по місцю розташування і її функціональних можливостях, що даний коефіцієнт тут буде найнижчий в порівняні з першою, другою зонами.

Таблиця 3.7 Значення коефіцієнта Км2

Економіко-планувальні зони

Оціночні райони, які включені до зони

Площа оціночної території району, га

Км2

I

1,3

58,0

1,11

II

2,6,7

132,5

1,02

III

4,5

138,4

0,93

3.4 Визначення функціональних та локальних факторів у межах економіко - планувальних зон:

В межах економіко - планувальних зон територія населеного пункту поділяється також за функціональним використанням. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки, враховують відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності.

Віднесення земель до груп функціонального використання проводилось відповідно до класифікатора видів економічної діяльності та стандартної класифікації забудованих земель.

Значення коефіцієнтів функціонального використання земельних ділянок наведені в таблиці 3.8

Таблиця 3.8 Функціональне використання земельних ділянок (Кф)

Групи функціонального використання території

Склад груп земель

Значен-ня коефіці-єнта

Землі житлової забудови

Землі одно- та двоповерхової забудови

1,00

Землі громадського призначення

Будинок побуту, школа, спорт площадка, клуб, баня, церква, церковний склад, медпункт, відділення зв'язку, спортплощадка

0,70

Землі рекреаційного призначення та інші відкриті землі

Землі зелених насаджень , кладовищ, канави, струмки,

експозиційний зал, пам'ятник

В. Стефанику ,Т.Шевченку, музей,

0,50

Землі комерційного призначення

Магазини, кафе-бар

2,5

Землі сільськогосподарського призначення

Землі для ведення особистого підсобного господарства, для сінокосіння та випасання худоби

Грошова оцінка визначена окремо

Землі, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими та господарськими будівлями (господарські двори)

1,00

При визначенні вартості конкретної земельної ділянки враховується особливості її місця розташування в межах економіко-планувальної зони, для цього застосовуються локальні коефіцієнти.

Фактори, що впливають на місця 3.9

Таблиця 3.9 Місце розташування земельних ділянок

(локальні фактори)

Назва ректоутворюючих факторів

Назва локальних коефіцієнтів

Значення локальних коефіці-єнтів

1

2

3

Функціонально-планувальні фактори

Місце знаходження земельної ділянки:

в зоні пішохідної доступності до громадського центру

1,04 –1,20

в зоні пішохідної доступності до швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту

1,04 – 1,20

в зоні пішохідної доступності до лісів, зелених зон

1,04 – 1,20

Інженерно-інфраструктурні фактори

Земельні ділянки, що прилягають до вулиці:

без твердого покриття

0,90 – 0,95

без центрального водопостачання

0,90 – 0,95

без каналізації

0,90 – 0,95

без тепломережі

0,90 – 0,95

з твердим покриттями і асфальтованими дорогами

1,05

без централізованого газопостачання

0,90 – 0,95

Санітарно-гігієнічні фактори

Місце знаходження земельної ділянки

в санітарно-захисній зоні

0,90

в водоохоронній зоні

1,05 –1,20

3.5 Грошова оцінка земель населеного пункту

3.5.1 Грошова оцінка забудованих територій

В основі грошової оцінки земель села Русів лежить рентний дохід, який виникає завдяки місцю розташування його у загальнодержавній, регіональній, місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природнокліматичних, інженерно-геологічних умов, екологічного стану та функціонального використання земель.

Грошова оцінка 1м2 земельної ділянки в населених пунктах визначається за формулою:

Цн = |В х Нп| : Нк  Кф  Км(6)

де : Цн - грошова оцінка 1м2 земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку, 6% (прийнято для України);

Нк - норма капіталізації, 3% (прийнято для України);

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки;

Км- коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.

Визначення вартості одного квадратного метра земель населеного пункту.

Базова вартість одного квадратного метра земель населених пунктів (Цнм) визначається за формулою:

Цнм = Км1; (7)

де Км1 – коефіцієнт, який враховує значення та статус населених пунктів у загальнодержавній регіональній і місцевій системах розселення і виробництва .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.1191 р. №106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" із змінами і внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р.№ 217 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.1191р.№ 245-р. від 12.01.1193р.№ 17-р та від 27.01.1195р. №37-р. територія с Русів знаходиться в зоні посиленого радіологічного контролю. Коефіцієнт, що враховує зону радіологічного забруднення КМ1 дорівнює 0.9.

Витрати (В) на освоєння та облаштування території с. Русів згідно з таблицею 3.4 складають 937300грн.

До оціночної території населеного пункту не були включені сільськогосподарські угіддя, вулиці і дороги, землі рекреаційного призначення та інші відкриті землі, що відображає таблиця 3.10

Таблиця 3.10 Експлікація земель

Площа населеного пункту

351,9

га

1. сільськогосподарські угіддя

297,1

га

2.землі рекреаційного призначення

6,4

га

3. вулично-дорожна мережа

18,9

га

Площа території, що оцінюється, дорівнює

29,5

га

З них: - житлова забудова

24,0

га

- громадська забудова

4,5

га

- землі комерційної забудови

0,2

га

- землі природоохоронного та історико- культурного призначення

0,8

га


 
 

Цікаве

Загрузка...