WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання - Дипломна робота

4

ДИПЛОМНА РОБОТА

Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання..

ЗМІСТ

Реферат

5

Вступ

РОЗДІЛ 1.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1

1.2

Екологічні чинники нормативної грошової оцінки земель Нормативно-правові акти, які регулюють методичні засади здійснення грошової оцінки земель

7

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ

21

2.1.

Загальні відомості про населений пункт

21

2.2.

Природні умови

21

2.3.

Уточнення планово-картографічної основи

23

2.4.

Складання карти ґрунтового покриву території населеного пункту

24

2.5.

Екологія населеного пункту

26

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

32

3.1.

Вихідна інформація для визначення базової вартості земель

40

3.2.

Земельно-оціночна структуризація населеного пункту

42

3.2.1.

Виділення оціночних районів

42

3.3.

Встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки (Км2)

48

3.4.

Визначення функціональних та локальних факторів у межах економіко-планувальних зон

51

3.5.

Грошова оцінка земель населеного пункту

53

3.5.1.

Грошова оцінка забудованих територій

53

3.6.

Грошова оцінка земель, що використовуються як сільськогосподарські угіддя

56

3.7.

Грошова оцінка окремої земельної ділянки

59

3.8.

Приклад розрахунку земельного податку

60

3.9.

Розгляд погодження та затвердження матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту

61

РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ.

62

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБІТ

4.1.

Загальна характеристика процесу робіт

62

4.2.

Технологічна схема

62

4.3.

Опис процесів

63

4.4.

Складання кошторису

64

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ

69

РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

82

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

92

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

95

ДОДАТКИ

97

РЕФЕРАТ.

Дипломна робота: "Вплив екологічних чинників нормативної грошової оцінки земель с. Русів Снятинського району та організація їх використання.". Дипломна робота. Кафедра природокористування та кадастру.

Зазначено екологічні чинники нормативної грошової оцінки та використання радіоактивно забруднених земель Русівської сільської ради.

Подано опис природних умов села Русів . Проведено розрахунки нормативної грошової оцінки земель, визначено базову вартість одного квадратного метра землі за зонами містобудівної цінності, а також вартість земель сільськогосподарського значення.

Запропоновано заходи щодо раціонального землекористування на радіоактивно забруднених землях Русівської сільської ради , їх охорони та екології населеного пункту.

ВСТУП

Здійснення контролю, обліку якості та кількості земель, впровадження приватної власності на земельні ділянки та платного характеру використання потребують чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин, важливим елементом якого є грошова оцінка населеного пункту. Вона дає можливість органам місцевого самоврядування з нормативними організаційними методами управління розвитком території реалізувати свої повноваження для раціонального використання земель, створення необхідної основи для формування фінансово – економічної бази місцевого самоврядування за рахунок впровадження плати за землю.

Грошова оцінка земель населеного пункту здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного врегулювання земельних відносин при передачі земель у власність, в спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі – продажу земельної ділянки та здійснення права оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку. Забезпечення практичного здійснення та використання даних земельної реформи, які є складовою основи грошової оцінки земель населеного пункту.

Грошова оцінка земель населеного пункту має дещо іншу методологічну основу і включає велику кількість додаткових поправочних коефіцієнтів, які не приймають до уваги при визначенні вартості сільськогосподарських земель (цільове використання, щільність забудови, попит на землю та рента після її забудови, місце положення відносно ядра історичної забудови, наявність комунікацій, інфраструктура тощо).

Грошова оцінка земель населеного пункту розробляється поетапно. На першому етапі визначається базова оцінка 1м2 економіко-планувальних зонах, на останньому етапі грошова оцінка 1м2 земельної ділянки повного функціонального використання з урахуванням локальних чинників.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект формування території і встановлення меж населеного пункту, матеріали ґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки та бонітування ґрунтів, земельно–облікові матеріали, генеральний план забудови населеного пункту, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території населеного пункту.

В основу грошової оцінки земель населеного пункту покладено капіталізований рентний дохід, що створюється завдяки місцю розташування населеного пункту у загально державній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення облаштування його території і корисними природними, історико – культурними, екологічними, іншими показниками і рівня інженерного облаштування тощо.

Дані грошової оцінки земель населеного пункту входить в основу єдиного для всієї країни механізму визначення плати за землю.

Матеріали грошової оцінки земель використовуються при визначені ринкової ціни розпайованих ділянок сільськогосподарських земель, а також стартової оцінки на земельні ділянки несільськогосподарського призначення для їх продажу на аукціонах тощо.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

    1. Екологічні чинники нормативної грошової оцінки земель

Забруднення навколишнього середовища, крім серйозних негативних наслідків для здоров'я людей, призводить і до значних матеріальних втрат, що виражається в зниженні вартості нерухомості, виникненні додаткових витрат, пов'язаних із ліквідацією наслідків заподіяної шкоди, прямих втратах доходу від погіршення якості та зменшення прибутковості різних категорій земельних угідь або природних об'єктів тощо.

Встановлення різного роду природоохоронних обмежень господарської діяльності на деяких територіях, заборона розміщення промислових об'єктів, обмеження обсягів транспортного руху, вимоги щодо компенсації завданого збитку та інші обставини екологічного характеру впливають на землекористування і поведінку суб'єктів ринку землі у виборі об'єктів нерухомості.

Як показує досвід розвинених країн, ринок нерухомості досить чітко реагує на новий фактор формування вартості — стан навколишнього природного середовища. Таким чином, в умовах становлення ринку землі в Україні набуває актуальності дослідження впливу екологічної ситуації на ринкову ціну земельних ділянок.

Дослідженню напрямів становлення ринку землі та методології грошової оцінки земель в Україні присвячені праці таких відомих вітчизняних дослідників, як А.С.Даниленко, Ю.Д.Білик, В.Ф.Сайко, Ю.Ф.Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М.Манцевич, Ю.М.Палеха, С.І.Дорогунцов, Д.С.Добряк та ін. [6, 19, 26, 30]. У той же час залишається відкритим питання створення науково обґрунтованої уніфікованої класифікації екологічних факторів, що впливають на грошову оцінку земель.

У термінах оцінки нерухомості під екологічним фактором, або фактором навколишнього середовища, розуміють будь-яке природне явище чи якісний стан навколишнього середовища і його окремих компонентів, а також якісний стан самих елементів нерухомості, що впливає на ринкову вартість нерухомості [21].


 
 

Цікаве

Загрузка...