WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Теоретичні засади ландшафтних еколого-геохімічних досліджень - Реферат

Теоретичні засади ландшафтних еколого-геохімічних досліджень - Реферат

Перший етап. Конструктивна модифікація, де ландшафти характеризуються дефіцитністю окремих мікроелементів, запасів вологи, поживних речовин, а вибіркове, незначне антропогенне навантаження сприяє гармонійному розвиткові.

На конструктивному етапі розвитку ландшафтних геосфер можна виділити облагороджені, культурні ландшафти та ландшафти модифікованого типу. Це лісорекреаційні, воднорекреаційні з відповідними атрибутами розваг, парково-етнографічні ландшафти. Модифіковані ландшафти характеризуються незначними змінами загального зовнішнього характеру без урахування внутрішніх ембріональних змін. До модифікованих ландшафтів можна віднести загальний вид зрошуваних систем на початковому етапі використання, де сітка магістральних каналів, лісосмуги, зовнішнє вирівнювання, естетичне оформлення іригаційної системи сприймається позитивно. Ландшафти схилів з фітомеліоративними протиерозійними заходами (інженерні споруди, багаторічні насадження, трав'яні асоціації з сільськогосподарськими полями) без істотних змін внутрішніх особливостей ґрунтів.

Другий, середній (перехідний), етап трансформації характеризується посиленим антропогенним навантаженням, яке через зовнішні джерела формує аномальні внутрішні (і зовнішні) поля, смуги, точкові ділянки, що об'єднуються в зони з надлишком антропогенних полютантів у педосфері, гідросфері, біосфері, атмосфері, урбосфері та природно-антропогенних ландшафтах (рис. 3).

Під впливом провідного внутрішнього чинника ландшафтні сфери, окремі її компоненти коеволюціонують в деструктивному напрямі. Проявляються деградаційні (руйнівні) процеси, змінюється якість ландшафтів (окремих компонентів), створюються дискомфортні умови життєдіяльності людини, виникають техногенні захворювання людей.

На деструктивному (деградаційному, руйнівному) етапі трансформації під впливом посиленого антропогенного навантаження (накопичення важких металів, радіонуклідів, пестицидів, посилення ерозійно-дефляційних процесів), внутрішні ландшафтотвірні властивості сприяють переходу ландшафтних сфер у більш складну фазу розвитку з новітніми процесами, напрямком розвитку.

На третьому, постдеградаційному, етапі розвитку природно-антропогенних, урбанізованих ландшафтів відбувається цілковита перебудова цілісної системи або їхньої частини з проявом руйнівних внутрішніх сил. Через накопичення полютантів та інших негативних чинників створюється дискомфортність, надзвичайно висока захворюваність населення, спалахи епідемій, міграція населення.

Заключний етап коеволюційного розвитку природно-антропогенних, урбаністичних систем відзначається їхнім відновленням: формуються складні комплекси, переважно з негативними властивостями.

Подаємо основні ознаки класифікації ландшафтних геосфер залежно від вмісту хімічних інгредієнтів, які рекомендують використовувати під час польових, лабораторних і геосферних досліджень і картування.

Класифікаційні ознаки антропогенно-хімічних ландшафтів

Тип геосфер

Тип розсіювання та акумуляції хімічних елементів

Парагенетичні групи ландшафтів

Тип хімічного забруднення

Назва ландшафту за сполуками

Аеро-сфера

Біосфера

Рівнинний, площинний, гірський, експозиційний, долинно-стрічковий, улоговинний, площинний; примагістральний, стрічковий, дощово-сніговий, площинний, кільцевий, смугастий, сельбищний, площинний, лінійний, сільськогосподарський, площинний, точковий, трансконтинентальний, площинний

Важкими металами

Радіоактивне

Бактеріальне

Fe–Co

Mo–Sr

Cd–As

ДДТ

Гідро-сфера

Річковий, басейновий

суцільно-лінійний, фрагментарно-лінійний, заплавний, площинний, розгалужено-лінійний, русловий,

аквальний: озерне площинне, долинно-озерне, дельтово-площинне, прибережно-морське, площинне

Рівнинно-долинні

Долинно-терасові,

Терасово-улоговинні

Міжгірські

Нітратне

Нітритне

Важкими металами

Радіоактивне

Ерозійно-дефляційне

Поліхі-мічні

Педо-сфера (агро-сфера)

Рівнинний площинний, кільцевий, схилово-різновисотний, елювіально-акумулятивний, транселювіальний, точковий, лінійний

Долинно-височинні

Низькогірно-середньогірно-, високогірно-схиловодолинні

Аквальні: річково-руслові,

озерні,

Дельтові,

Прибережно-морські

Урбанізаційне

Бактеріальне

Радіоактивне

Важкими

металами

NO2–NO3

As, Hg

Cd, Fe

Урбо-сфера

Селитебний: стрічковий, міський, площинний, точковий.

Промисловий: секторний, лінійний, стрічковий, площинний

Поліхімічне

Сей-смоак-тивні гео-сфери

Екзогенний, лінійно-стрічковий, площинний

Важкими металами

Інертно-газове

Rn, Ar, He

Hg,As,Cr,Ni,F,Li

Нозосфера

Площинний, точковий, стрічковий, різнорумбовий площинний, екзогенний, лінійний

Важкими-металами

Радіонуклідами

Поліхімічні

Наостанок необхідно зауважити, що спроба укласти геохімічні ландшафти чи геосфери антропогенного формування у межі ландшафтів класичного оконтурювання не буде мати успіху. Адже на ландшафти діють трансмежові та трансконтинентальні потоки повітряних мас, трансконтинентальні водні потоки, геохімічний (транселювіальний) перерозподіл на елементах рельєфу. Тому про такі закономірності можна говорити, розглядаючи котловинні, макрорельєфні комплекси

на рівні високих таксономічних одиниць, де прослідковується закономірність перерозподілу різних хімічних елементів; у зоні дії великих підприємств тощо. Отже, однотипні геохімічні ландшафти антропогенного походження можуть об'єднувати зовсім різні за зовнішніми властивостями ландшафти класичного картування.

Вважаємо, що необхідно опрацьовувати новітні методи дослідження та комплексної класифікації антропогенно-хімічних ландшафтів на новій науковій основі.

Використана література

  1. Адаменко О. М., Рудько Г. І., Консевич Л. М. та ін. Екологічне картування: Підручник. Івано-Франківськ; 2003.

  2. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. Львів; 1998.

  3. Гуцуляк В. М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. посібник. Чернівці;


 
 

Цікаве

Загрузка...