WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Сільськогосподарська трансформація ґрунтів Розточчя - Реферат

Сільськогосподарська трансформація ґрунтів Розточчя - Реферат

Примітка. У чисельнику – коливання, у знаменнику – середнє значення величин.

Максимально змінилися дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти на присадибних ділянках, використання яких завжди було раціональним, без впливу ерозійних процесів і надмірного техногенного навантаження з внесенням золи та достатньої кількості органічних добрив, а останнім часом і мінеральних та хімічних меліорантів. Результати статистичного опрацювання (табл. 2) засвідчують, що виявлені

зміни морфологічних ознак і фізико-хімічних властивостей у досліджуваних ґрунтах, що розвиваються на присадибних ділянках, є суттєвими не тільки в гумусово-елювіальному горизонті (Не), а й у перехідному до материнської породи слабогумусованому елювіальному горизонті (Ре(h)). Це дає підстави зачислювати дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти присадибних ділянок до окультурених.

Таблиця 2

Зміни морфологічних ознак і фізико-хімічні властивості дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів за умов різного сільськогосподарського використання

Генетичні горизонти

Показники за умов різного використання

Різниця показників 1- 2

Критерій суттєвості tф

Різниця показників 1- 3

Критерій суттєвості tф

ліс у заповіднику 1

рілля у польовій сівозміні 2

рілля на присадибній ділянці 3

Нижня межа гумусово-елювіального горизонту, см; n = 10; t 0,05 = 2,10

Не

19

27

27

+8

6,40

+8

7,80

Ре(h)

51

57

58

+6

2,82

+7

2,73

Вміст гумусу, %; n = 10; t 0,05 = 2,10

Не

1,70

1,96

2,10

+0,26

2,20

+0,40

2,53

Ре(h)

0,70

0,95

1,00

+0,25

6,70

+0,30

7,20

рН КСl; n = 10; t 0,05 = 2,10

Не

3,7

4,6

4,8

+0,9

2,86

+1,1

2,58

Ре(h)

3,9

4,9

5,1

+1,0

4,20

+1,2

4,50

Гідролітична кислотність, мекв/100 г ґрунту; n = 8; t 0,05 = 2,14

Не

5,6

4,7

4,5

-0,9

2,27

-1,1

2,40

Ре(h)

4,7

4,1

3,7

-0,6

1,70

-1,0

2,90

Сума увібраних основ, мекв/100 г ґрунту; n = 8; t 0,05 = 2,14

Не

1,4

3,5

3.9

+2,1

11,23

+2,5

11,79

Ре(h)

1,2

1,6

2,1

+0,4

1,90

+0,9

2,51

Ступінь насичення основами, %; n = 8; t 0,05 = 2,14

Не

20,4

26,5

30,5

+6,1

4,93

+10,1

3,66

Ре(h)

19,6

22,1

24,3

+2,5

2,82

+4,7

3,20

Зміни морфологічних і фізико-хімічних властивостей досліджуваних ґрунтів, що розвиваються в умовах польових сівозмін, є дещо меншими. Це пов'язано з тим, що в польових сівозмінах процеси антропогенної трансформації, які в цілому відбувалися в напрямі окультурення, були дещо гальмовані деградаційними процесами, що їх спричинювали порушення науковообґрунтованої системи сівозмін, обробітку ґрунту, внесення добрив, а також періодичними проявами вітрової ерозії.

Результати статистичного опрацювання змін засвідчують, що вони є суттєві за всіма наведеними показниками тільки в гумусово-елювіальному горизонті (Не). У перехідному ж до материнської породи слабогумусованому елювіальному горизонті (Ре(h)) зміни гідролітичної кислотності та суми увібраних основ незначні, tф < t 0,05 (див. табл. 2), що є ознакою недостатньо стійких змін, які не дають змоги ототожнювати їх з описаними вище. Антропогенна трансформація дерново-слабопідзолистих зв'язно-піщаних ґрунтів, що розвиваються в польових сівозмінах, виявилася в меншому їхньому окультуренні порівняно з тими, що розвиваються на присадибних ділянках, а тому перші треба зачислювати до слабоокультурених, а другі – до окультурених.

Отже, дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти Розточчя, які розвиваються останні 100 років під природною лісовою рослинністю, під сільськогосподарськими

культурами в польових сівозмінах та під сільськогосподарськими культурами на присадибних ділянках, значно відрізняються морфологічними ознаками та фізико-хімічними властивостями. У процесі сільськогосподарського використання досліджувані ґрунти зазнали антропогенної трансформації в напрямі деградації, пов'язаної з вітровою ерозією, та в напрямі окультурення, що визначена на підставі морфологічних ознак і фізико-хімічних властивостей у верхній частині ґрунтового профілю (Не та Ре(h)).

Унаслідок антропогенної трансформації, яка відбувалася в напрямі окультурення, дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти в умовах польових сівозмін ставали слабоокультуреними, а в умовах присадибних ділянок – окультуреними.

Використана література

  1. Егоров В.А., Фридланд В.М., Иванова Е.Н. и др. Классификция и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 222 с.

  2. История городов и сел Украинской ССР. Львовская область. – Киев: Изд-во АН УССР, 1978. – С. 794.

  3. Ковда В.А. Основы учения о почвах. Книга 2. – М.: Наука, 1973. – 467 с.

  4. Политова И.Д., Сергеев С.С., Зинченко А.П. и др. Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистики. – М.: Статистика, 1980. – 303 с.

  5. Почвоведение. Типы почв, их география и использование / Под ред. В.А.Ковды, Б.Г.Розанова. – М.: Высшая школа, 1988. – 367 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...