WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Сільськогосподарська трансформація ґрунтів Розточчя - Реферат

Сільськогосподарська трансформація ґрунтів Розточчя - Реферат

Реферат на тему:

Сільськогосподарська трансформація ґрунтів Розточчя

Антропогенна трансформація дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів у межах Розточчя пов'язана з вирубуванням лісів та освоєнням звільнених від лісової рослинності територій для вирощування сільськогосподарських культур. Вона розпочалася в період виникнення перших поселень, письмові згадки про які стосуються XV–XVI ст. [2]. Зрозуміло, що в цей період антропогенний вплив на ґрунти був мінімальним, проте мав тенденцію до зростання. Значно збільшився антропогенний вплив на досліджувані ґрунти в останнє століття, коли колгоспи й радгоспи мали максимальну кількість потужної техніки та різноманітних мінеральних добрив і хімікатів.

Природний розвиток досліджуваних ґрунтів відбувався під сосново-дубовими і сосново-дубово-грабовими лісами з розвинутим трав'яним покривом за умов періодичного поверхневого перезволоження і промивного водного режиму. Материнськими породами є нижньоплейстоценові флювіогляціальні піски, підстелені глибше 1 м крейдовими породами. Вирубування лісів та введення дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів у землеробство припинили розвиток підзолистого процесу ґрунтоутворення, проте не припинили, а навпаки, підсилили розвиток елювіальних процесів, які пов'язані з періодичним перезволоженням і підсиленням відновних реакцій.

Дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти в межах Українського Розточчя займають близько 30% території. В сучасних умовах вони наполовину розорані й перебувають на різних ступенях антропогенної трансформації, що пов'язано з умовами їхнього використання. Частина з них (близько 20%) зазнала ерозійної деградації, пов'язаної з розвитком вітрової ерозії і погіршила свої властивості та сільськогосподарську продуктивність. Переважна більшість розораних дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів поліпшили свої властивості та сільськогосподарську продуктивність, тобто їхня антропогенна трансформація відбулася в напрямі окультурення, і виникла потреба розділити їх за ступенем окультуреності.

Єдиної думки щодо поділу дерново-підзолистих ґрунтів за ступенем окультуреності та критеріїв такого поділу немає. Класифікуючи окультурені дерново-підзолисті ґрунти, В.А. Ковда [3] виділяє слабо-, середньо- та сильноокультурені; В.В. Єгоров, В.М. Фрід-ланд, Е.М. Іванова та ін. [1] – освоєні та окультурені.

Об'єктами досліджень є дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти Розточчя, що останні 100 років розвивалися під природною лісовою рослинністю, під сільськогосподарськими культурами у польових сівозмінах та на присадибних ділянках. Предмет досліджень – морфологічні ознаки і фізико-хімічні властивості цих ґрунтів та їхні зміни в умовах різного використання у сільськогосподарському виробництві.

Дерново-слабопідзолисті зв'язнопіщані ґрунти під лісовою рослинністю в теперішньому заповіднику "Розточчя" є антропогенно незміненими, тобто еталонними, а ті, що під сільськогосподарськими культурами в польових сівозмінах та на присадибних ділянках – антропогенно трансформовані, тобто окультурені. Для характеристики властивостей досліджуваних ґрунтів та їхніх змін у процесі антропогенної трансформації використано матеріали детальних обстежень ґрунтів, проведених у 1997-2000 рр. у Яворівському районі Львівської обл. співробітниками НДЛ-50 Львівського національного університету імені Івана Франка. Для порівняння вибрано по десять аналізованих розрізів, закладених у лісі заповідника "Розточчя", на ріллі польових сівозмін в околицях населених пунктів Івано-Франкове, Лозина, Лелехівка, Верещиця, Страдч та на ріллі присадибних ділянок тих же населених пунктів.

Статистично опрацьовано шість показників з восьми–десяти. Вірогідність різниць двох середніх оцінено на підставі зіставлення фактичних нормативних відхилень з табличними значеннями критерію t Стьюдента [4].

Розвиток дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів протягом останніх 100, а, можливо, й більше, років під листяно-хвойними лісами з трав'янистою рослинністю або під сільськогосподарськими культурами зумовив значні відмінності в їхніх морфологічних та фізико-хімічних властивостях. Антропогенна трансформація, яка відбувалася в напрямі окультурення ґрунтів унаслідок вирубування лісів, розорювання, внесення органо-мінеральних добрив, меліорантів, отрутохімікатів, а також посівів одно- і багаторічних трав та інших сільськогосподарських культур не тільки припинила розвиток підзолистого процесу, а й спричинила інтенсивніший розвиток дернового процесу. Це виявилося в збільшенні потужності гумусованих горизонтів і вмісту гумусу в них, зменшенні гідролітичної кислотності, зростанні величини рН і суми увібраних основ та насиченості ними вбирного комплексу (табл. 1).

Таблиця 1

Морфологічні ознаки і фізико-хімічні властивості дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів за умов різного використання

Угіддя

Кількість визначень

Показники за генетичними горизонтами

Ho

Hе(Hop)

Pе(h)

Pi

P

1

2

3

4

5

6

7

Нижні межі генетичних горизонтів, см

Ліс у заповіднику

10

Рілля польових сівозмін

10

-

Рілля присадибних ділянок

10

-

Вміст гумусу, %

Ліс у заповіднику

10

-

не визн.

не визн.

Рілля польових сівозмін

10

-

не визн.

не визн.

Рілля присадибних ділянок

10

-

не визн.

не визн.

рН cольове

Ліс у заповіднику

10

-

Рілля польових сівозмін

10

-

Рілля присадибних ділянок

10

-

Гідролітична кислотність, мекв/100г

Ліс у заповіднику

8

-

не визн.

не визн.

Рілля польових сівозмін

8

-

не визн.

не визн.

Рілля присадибних ділянок

8

-

не визн.

не визн.

Сума увібраних основ, мекв/100г

Ліс у заповіднику

8

-

не визн.

не визн.

Рілля польових сівозмін

8

-

не визн.

не визн.

Рілля присадибних ділянок

8

-

не визн.

не визн.

Ступінь насичення основами, %

Ліс у заповіднику

8

-

не визн.

не визн.

Рілля польових сівозмін

8

-

не визн.

не визн.

Рілля присадибних ділянок

8

-

не визн.

не визн.


 
 

Цікаве

Загрузка...