WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Ґрунти львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу - Реферат

Ґрунти львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу - Реферат

Вміст елементарних ґрунтових частинок розміром <0,001 мм (мул) у ґрунтовому профілі ясно-сірих опідзолених ґрунтів значно збільшується в межах ілювіальних горизонтів. Це зумовлено поєднанням двох елементарних процесів ґрунтоутворення: опідзолення і лесиважу.

Гранулометричний склад – досить стійка характеристика ґрунту, тому потрібен тривалий час окультурення, щоб суттєво змінити вміст чи співвідношення фракцій у ґрунтовому профілі.

Мікроагрегатний склад аналізували паралельно із гранулометричним, таке дослідження дає змогу оцінити оструктуреність чи розпиленість ґрунтів, робити висновки про потенційну здатність їх до оструктурення. Ми розрахували фактор дисперсності за Н.А. Качинським, фактор структурності за Фагелером, ступінь агрегованості за Бейвером і Роадесом. Фактор дисперсності Качинського коливається в межах 7,5–15,0 %, мікроструктура досліджуваних ґрунтів досить міцна (табл. 2). Найвищим цей показник є в елювіальному горизонті Е, структура тут слабша, що пов'язано із винесенням мулу з елювіального горизонту в нижні горизонти.

Міцна мікроструктура ясно-сірих опідзолених ґрунтів зумовлена тим, що мул, у гумусових горизонтах (НЕ) збагачений гумусом, в ілювіальних (Іе, І) – залізом, здатний до агрегації елементарних ґрунтових частинок.

Фактор структурності Фагелера, який характеризує водостійкість мікроагрегатів, досить високий – 88–92 %, що ще раз підтверджує значну здатність досліджуваних ґрунтів до формування міцної водостійкої мікроструктури.

Ступінь агрегованості, розрахований за формулою Бейвера і Роадеса, який дорівнює 25–35 %, засвідчує задовільну мікроагрегованість елементарних ґрунтових частинок.

Таблиця 2

Мікроагрегатний склад ясно-сірих опідзолених ґрунтів, %

Генетичні горизонти

Глибина взяття зразків, см

Розмір частинок, мм

Сума частинок

до 0,01 мм

Фактор дисперсності, %

Фактор структурності, %

Ступінь агрегованості, %

Кількість агрегацій за Пустовойтовим, %

Мікроструктурність за Дімо, %

1,0–0,25

0,25–0,05

0,05–0,01

0,01–0,005

0,005–0,001

<0,001

Ясно-сірий опідзолений супіщаний (ліс)

НЕgl

5-15

10,5

30,3

51,4

2,4

4,4

1,0

7,8

11,9

88,1

33,3

10,0

1,8

E(h)gl

20-30

11,4

28,5

52,3

2,3

4,2

1,3

7,8

15,5

84,5

25,8

12,6

3,9

Ie gl

40-50

7,6

31,2

53,2

3,2

3,4

1,4

8,0

13,3

86,7

28,6

13,5

8,6

Igl

65-75

6,8

24,4

53,3

6,5

7,6

1,4

15,5

9,4

90,6

23,4

12,3

8,3

Ipgl

90-100

5,6

30,0

48,6

6,4

8,1

1,3

15,8

8,0

92,0

37,9

13,0

9,1

Ясно-сірий опідзолений грубопилувато-легкосуглинковий (рілля)

НЕор

10-20

3,9

26,5

58,5

5,5

4,6

1,0

11,1

11,4

88,6

32,6

11,6

8,2

E(h)gl

30-40

9,0

24,6

60,2

3,1

1,5

1,6

6,2

16,2

83,8

22,0

18,1

9,5

Ie gl

50-60

4,7

23,8

61,6

6,2

1,9

1,8

9,9

11,7

88,3

22,8

18,7

14,2

Igl

70-80

5,7

26,9

56,5

7,3

1,8

1,8

10,9

9,5

90,5

28,8

18,5

13,4

Ipgl

115-125

1,6

23,9

58,9

9,2

5,2

1,2

15,6

7,5

92,5

27,0

13,3

11,9

Отже, практично всі показники, розраховані за даними гранулометричного та мікроагрегатного аналізу, свідчать про те, що в разі досить тривалого використання у землеробстві ясно-сірі опідзолені ґрунти не втратили потенційних можливостей до формування мікроструктурних агрегатів.

Результати структурного аналізу засвідчують, що ясно-сірі ґрунти мають невисокий вміст (до 50 %) агрономічно цінних агрегатів розміром 0,25–10 мм (табл. 3).

Таблиця 3

Структурно-агрегатний склад ясно-сірих опідзолених ґрунтів, %

Генетичні

горизонти

Глибина відбору

зразків, см

Розмір агрегатів, мм

Сума

агрегатів від 10 до 0,25 мм

Коефіцієнт структурності

Коефіцієнт водостійкості

>10

10–7

7–5

5–3

3–2

2–1

1,0–0,5

0,5–0,25

<0,25

Ліс

НЕgl

0-21

52,2

11,89

7,72

20,0

8,07

3,74

3,63

3,56

5,49

10,84

3,30

12,4

2,73

11,2

4,97

38,26

42,83

61,74

0,75

0,65

Рілля

НЕор

0-24

62,54

18,83

5,46

0,86

5,42

1,82

2,80

2,14

2,64

6,92

1,09

9,68

0,44

14,08

0,78

64,50

36,68

35,50

0,58

0,36


 
 

Цікаве

Загрузка...