WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геренчук К.І. – український географ і ландшафтознавець - Реферат

Геренчук К.І. – український географ і ландшафтознавець - Реферат

У статті "П'ятдесят років вчення про географічні ландшафти" йдеться про виникнення ідеї географічного ландшафту як територіальної єдності природи. Автор з цього приводу зазначає: "Хоча ідея про те, що необхідна наука, яка вивчає природу поверхні Землі як ціле, була висловлена В.В. Докучаєвим ще на порозі ХХ ст., однак чітке формулювання ця думка отримала тільки в 1913 р., коли Л.С. Берг в своїй доповіді на постійній біогеографічній комісії Географічного товариства вказав, що основним об'єктом вивчення географії є ландшафти, тобто „закономірні угруповання предметів органічного і неорганічного світу на поверхні Землі" (3). Тому ми маємо усі підстави вважати 1913 р. початком перелому в історії географії, коли цій науці був вказаний її справжній об'єкт вивчення – географічний ландшафт" [1963, с. 479].Далі К. Геренчукдетально зупиняється на причинах, які затримали розвиток ландшафтознавства на два десятиліття, порівняно з ґрунтознавством та геоботанікою, вважаючи головною з них відсутність теоретичного обґрунтування методики польових досліджень. Він вказує на той вагомий внесок відомих вчених, зокрема, В.В. Докучаєва, Л.С. Берга, Б.Б. Полинова, С.С. Неуструєва, Л.Г. Раменського, С.В. Калесника, М.А. Солнцева у розвиток теорії і методики ландшафтних досліджень, особливо наголошує на ролі вчення про морфологічну структуру географічного ландшафту, порівнюючи його із значенням вчення про морфологію ґрунтового профілю для генетичного ґрунтознавства. Наприкінці статті автор висловлює впевненість у тому, що в майбутньому теоретичне і практичне значення ландшафтознавства зростатиме і що цей напрямок фізичної географії буде гідно оцінений.

Велика колективнастаття була присвячена розвиткові географії у Львівському університеті з нагоди 300-річчя його заснування. Стаття вміщена в першому числі "Вісника Львівського університету. Сер. географічна", започаткованого в 1962 році. В статті йдеться про австрійський, польський і радянський періоди розвитку географії у Львівському університеті. Перша кафедра географії була створена у 1882/83 навчальному році. ЇЇ очолив відомий польський географ і геоботанік Антоній Реман, який здійснив чимало подорожей, в т.ч. двічі побував у південній Африці.

З 1908 року тут працював ще один відомий польський географ – Євгеніуш Ромер, який мав доволі широке коло наукових інтересів: геоморфологію, кліматологію, гідрологію і картографію. У 30-х роках ХХ ст. цей вчений згуртував навколо себе велику групу польських географів, які, поряд з викладацькою роботою, значну увагу приділяли польовим дослідженням Карпат, Поділля й Полісся.

З вересня 1939 року замість Інституту географії у Львівському університеті діє геолого-географічне відділення, яке з січня 1940 року почало працювати за навчальними планами географічних факультетів радянських університетів. Радянський період охарактеризований в статті найповніше. Тут подаються прізвища викладачів, які працювали на географічному факультеті (самостійний з 1945/46 н.р.) впродовж майже двох десятиліть, структуру факультету, найвагоміші досягнення в царині географічної науки, в т.ч. експедиційних досліджень, видання монографій, організації навчально-наукових підрозділів тощо. Така рефлексія розвитку географії дала змогу належно оцінити зроблене і чіткіше уявити перспективи: яким чином діяти далі. У статті "До історії розвитку фізико-географічних наук у Львівському університеті" найважливіше те, що тут, чи не вперше у всеукраїнському виданні згадується ім'я Степана Рудницького, який, як тепер достеменно відомо завдяки працям О. Шаблія [1993], П. Штойка [1997] та інших дослідників, а також перевидання праць самого академіка (упор. проф. О. Шаблій, 1994), є одним з чільних фундаторів української наукової географії. Також детально характеризується становлення географії у Львівському університеті за радянський час, утворення нових та закриття існуючих у той час кафедр та інших структурних одиниць. Автори детально зупиняються на історії кафедр геоморфології та фізичної географії (історія кафедри економічної географії опублікована того ж року в часописі "Економічна географія"). Кафедра геоморфології заснована в 1950 році професором Петром Цисем, який очолював її до 1971 року. Далі йдеться про здобутки кафедри в навчальній, науковій та організаційній роботі.

Третьою частиною цієї статті є історія Львівського відділу Географічного товариства (з 1947 року – СРСР, а з 1958 – Української РСР при АН УРСР). Особливо активною діяльністю Львівський відділ ГТ УРСР відзначався з середини 50-х років. Закінчується стаття переліком найважливіших праць викладачів обох природничих кафедр географічного факультету Львівського університету. Публікація згаданих статей дала змогу в загальних рисах ознайомити географічну громадськість з тими досить вагомими здобутками, яких досягла географічна наука загалом, та її природнича складова – зокрема.

Підсумовуючи аналіз творчого доробку професора К.І. Геренчука, бачимо широку палітру його наукових інтересів, вміння розгледіти нові актуальні паростки в науці, підтримувати й розвивати їх. Таке новаторство професора особливо приваблювало молодь, яка бачила в ньому не тільки видатного вченого, а й людину, котра охоче порадить і підтримає в нелегких наукових пошуках.

Все вищезгадане свідчить про високий талант, надзвичайну працьовитість та відданість географічній науці й освіті, яким присвятив життя професор Каленик Іванович Геренчук. Земляки Каленика Івановича створили в школі с. Біла кімнату-музей видатного педагога й організатора науки. Отримано ухвалу про присвоєння цій школі імені К.І. Геренчука. Його ім'я записано в титр найвидатніших професорів і вчених Львівського національного університету імені Івана Франка.

________________________

 1. Климович П., Топчиев А., Миллер Г. Каленик Иванович Геренчук: К 60-летию со дня рождения // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1965.

 2. Геренчук Каленик Іванович // Вчені Хмельниччини: Бібліогр. Покажчик. Хмельницький, 1968.

 3. Семидесятилетие К.И. Геренчук // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр., 1974. №5.

 4. Кукурудза С.І. Земля і люди віддячать: до 75-річчя докт. геогр. наук, проф. К.І. Геренчука // За рад. науку. 1979. 23 лист.

 5. Пащенко В.М. Осінній лист. Вірш. Професорові К.І. Геренчуку. 1980 // Володимир Пащенко. Соколинь. Вірші. К., 1996.

 6. Кукурудза С.І. Слово про вчителя // За рад. науку, 1984.

 7. Памяти Каленика Ивановича Геренчука / С.И. Кукурудза, Г.П. Миллер, О.Н. Федирко // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. Геогр., 1984. №4.

 8. Кукурудза С.І. Геренчук Каленик Іванович // ГЕУ. К., 1989. Т.1.

 9. Гуньовський І. Видатний географ Поділля К.І. Геренчук // Тези доп. 11-тої Вінницької обл. іст.-краєзн. конф. (Вінниця, 3 верес., 1992 р.).

 10. Баженов Л.В. Геренчук Каленик Іванович //Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали. Кам'янець-Подільський, 1993.

 11. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. Монография. Посвящается професору К.И. Геренчуку Киев, 1993.

 12. Гуньовський І. Дослідження рельєфу Поділля у працях Геренчука К.І. // Тези доп. 13-тої Вінницької обл. іст.-краєзн. конф. (Вінниця, 6 верес., 1994 р.).

 13. Гуньовський І. Вчений, педагог, борець: До 90-річчя з дня народження проф. Каленика Геренчука // Поклик сумління, 1994. № 39.

 14. Кукурудза С.І. Був такий учений – Каленик Геренчук (до 90 – річчя від дня народження проф. К.І. Геренчука) // Молода Галичина. 13 груд., 1994. № 144.

 15. Кукурудза С.І. Переднє слово / Каленик Іванович Геренчук. Укл.: Г.М. Домбровська, М.І. Костащук; Відп. ред. С.І. Кукурудза. Львів, 1994. (Біобібліографія вчених України).

 16. Кукурудза С.І. Вчений, педагог, громадянин – професор Каленик Іванович Геренчук // Там само.

Кукурудза С.І. Геренчук Каленик Іванович. Хрестоматія з географії України. К., 1994.

 1. Кукурудза С.І. Професор Каленик Іванович Геренчук – видатний український геоморфолог, ландшафтознавець, созолог (до 95–річчя від дня народження) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр., 2000.


 
 

Цікаве