WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Врожайність і вартість валової продукції свідчать про досягнутий рівень виробництва, який залежить від якості земель і рівня інтенсивності землеробства. Вартість валової продукції визначається за всіма культурами і за такою формулою:

ВП = Рі Уі Сі (3.1), де

Рі – площа посіву окремих культур;

Уі – урожайність окремих культур;

Сі – кадастрова ціна.

Окупність затрат є відносним вираженням рівня родючості при однакових економічних умовах господарювання і визначаються за формулою:

(3.2), де

ВП – вартість валової продукції;

З – затрати минулої праці у грошовому виразі.

Диференціальний дохід інтегральним узагальнюючим показником оцінки земель, що відображає відмінності у виході продукції на різних за якістю землях і визначається за формулою:

ДД = ВП З ЧДН (3.3),де

ВП – вартість валової продукції;

З – затрати;

ЧДН – нормативний і чистий дохід.

Уточнений диференціальний дохід

с/г угідь села Тишківці

Таблиця 3.4

п/п

Назва угідь

Площа с/г угідь станом на 1.07.98р.

Диферен.

дохід господарства, крб./га

Натуральна оцінка 1га у ц зерна

Грошова оцінка 1ц зерна

Грошова оцінка станом на 1.01.06р.

Диф. Рентний дохід

Абсолютний рентний дохід

Загальний рентний дохід

1

Рілля

2171,1

417,9

8,87

1,6

10,47

8934,89

12565,25

2

Природні сіножаті

4,8

32,04

0,68

1,6

2,28

1946,84

2734,87

3

Природні пасовища

17,9

32,04

0,68

1,6

2,28

1946,83

2737,86

4

Багаторічні насадження

43,8

583,08

12,38

1,6

13,98

11937,28

16787,55

З вищенаведеної таблиці ми бачимо , що диференціальний дохід ріллі становить 12565,25 грн/га , сінокоси - 2734,87 грн/га , пасовищ – 3737,86 грн/га .

3.6 Грошова оцінка земель

Практичне, здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності на земельні ділянки та платного характеру використання землі потребують економічного механізму регулювання земельних відносин, основою якого є оцінка землі.

Наявність оцінки дає можливість органам самоврядування поряд з нормативно-організаційними методами управління реалізувати свої повноваження на підставі створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування плати за землю. Грошова оцінка земель села Тишківці проводилась відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин, зокрема для передачі землі у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, при купівлі-продажу земельної ділянки, здійсненні оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.

Відповідно до Земельного Кодексу України (ст.36) використання землі в Україні є платним. Законом України від 19 вересня 1996 року "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" встановлено, що плата за землю справляється у вигляді грошової оцінки. Грошова оцінка земель населеного пункту села Тишківці Тишківської сільської ради проведена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Г; Мінсільгоспроду України та Української академії аграрних наук від 15 квітня 1997 року №46/131/63/34 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1997 року за №511/2315.

На першому етапі грошової оцінки земель визначена базова оцінка одного квадратного метра земель населеного пункту; на другому - вартість по економіко-планувальних зонах, на останньому - грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням локальних факторів у межах економіко-планувальних зон. Інформаційною базою для грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект формування території встановлення меж Тишківської сільської ради та села Тишківці, матеріалами ґрунтових обстежень земель, технічний звіт та коректування планових матеріалів зйомок минулих років, матеріалами економічної оцінки земель бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території села Тишківці.

В основу грошової оцінки земель покладено рентний дохід, що створюється завдяки місцю розташування населеного пункту, облаштуванню його території з урахуванням функціональних та локальних факторів. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах села Тишків ці розрахована за рентним доходом при виробництві зернових культур на різних ґрунтах і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році та матеріалами бонітування ґрунтів в 1993 році. Матеріали грошової оцінки оформлені документацією, що включає пояснювальну записку та графічні матеріали.

Результати грошової оцінки погоджені та затверджені в установленому порядку.

Село Тишківці Тишківської сільської ради розташоване в західній частині Городенківського району.

За матеріалами економічної оцінки земель проведеної в 1998 році територія, на якій розташований населений пункт, відноситься до 03 земельно-оціночного району.

В межах території Тишківської сільської ради знаходиться один населений пункт с. Тишківці, з чисельністю населення 1687 осіб. В населеному пункті знаходиться 750 дворів.

Площа населеного пункту складає 884,9 га. Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали забудови садибного типу з одноповерховими будинками.

Село електрифіковане, газифіковане.

Для території села характерний рівнинно-пластовий тип рельєфу.

Територія безпечна щодо затоплення поверхневими водами. Небезпечні геологічні процеси відсутні.

Планово-картографічною основою села ТишківцІ є план в масштабі 1:10000, складений у 1982 році Івано-Франківським філіалом Інституту землеустрою при проведенні коректури планового Матеріалу, уточнений під час розробки проекту формування території і встановлення меж населеного пункту с. Тишківці.

На планово-картографічній матеріал нанесені квартали нової забудови та масиви, надані громадянам для ведення особистого підсобного господарства. У межах кожного кварталу окремо відображені землі житлової забудови та землі загального користування, уточнена і доповнена мережа вулиць, провулків та проїздів. Визначена належність земельних ділянок до певних категорій земель.

В результаті проведення робіт скорегований план села ТишківцІ в масштабі 1: 35000 (креслення 1) з відображенням меж земельних угідь та категорій земель, визначені площі земель різних категорій та угідь, складена експлікація земель.

Крупномасштабне обстеження ґрунтів на території населених пунктів (в т.ч. села Тишківці) не проводилося, інформація про їх .ґрунтовий покрив відсутня. Для створення ґрунтових карт використовувались допоміжні матеріали: топографічні карти та фото плани. За допомогою топокарт визначено рельєф поверхні території населеного пункту, що дозволило встановити межі гідроморфних ґрунтів, ступеня змитості ґрунтів. Потім було проведено обстеження ґрунтів для візуального уточнення виділених ґрунтових контурів та уникнення помилок при складанні ґрунтової карти.

На території села Тишківці виділені такі

агровиробничі групи рунтів:

  • чорноземи опідзолені легкоглинисті (шифр 41л)

  • чорноземи опідзолені глеюваті легкоглинисті (шифр 45л)

  • чорноземи опідзолені глеюваті слабозмиті легкоглинисті (шифр 49л)

  • лучно-чорноземні опідзолені легкоглинисті (шифр 121л)

  • лучні опідзолені глейові легкоглинисті (шифр 133л)

  • лучно-болотні неосушені (шифр 141)

За результатами виконаних робіт складено експлікацію агровиробничих груп ґрунтів територіїсела Тишківці в розрізі сільськогосподарських угідь (таблиця 3.5).

Експлікація агровиробничих груп ґрунтів в розрізі с/г угідьтериторії села Тишківці

Таблиця 3.5

№п/п

Угіддя

Загальнаплоща, га

в тому числі по агрогрупах

41л

45 л

49 л

121 л

133л

141

1

Землі резервного фонду (рілля)

111,3

0,3

60,7

12,8

14,9

22,6

2

Присадибні ділянки

484,8

4,5

262,4

91,5

103,6

12,8

в т.ч. рілля

484,8

4,5

257,4

89,0

106,7

1,2

сад

10,0

5,0

2,5

1,5

1,0

сінокіс

16,0

5,4

10,6

4

Заклади освіти, здоров'я (рілля)

4.3

школа

2,2

2,2

4.6

лікарня

4,4

і 4,4

11

Землі державної власності

183,0

5,5

23,6

46,1 -і

8,3

99,4

0,1

в т.ч. сінокіс

7,4

0,3

0,5

6,6

пасовище

175,6

5,5

23,3

46,1

7,8

92,8

0,1

Всього с/г угідь

785,7

10,3

353,3

150,4

136,8

- 134,8

0,1

в т.ч. рілля

576,7

4,8

324,7

101,8

121,6

23,8

сад

10,0

5,0

2,5 I

1,5

1,0

сінокоси

23,4

0,3

5,9

17,2

пасовище

175,6

5,5

23.3

46,1

7,8

92,8

0,1


 
 

Цікаве

Загрузка...