WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Таблиця 3.2

рядка

Категорії земель

Кількість власників

Загальна площа, га

Площа, %

1.

с/г підприємства

1

1037

32,7

2.

Громадяни, яким надані землі

2062

1759

55,5

2,1

СФГ

2

336

10,6

2,2

Ділянки для ведення товарного с/г виробництва

473

765

24,1

2,3

Особисті селянські господарства

852

528

16,7

2,4

Присадибні ділянки

733

131

4,1

2,5

Ділянки для садівництва

-

-

-

2,9

Ділянки для не с/г підприємницької діяльності

2

0,07

0,02

3.

Заклади, установи, організації

9

34

1,07

4.

Промислові та інші підприємства

4

0,7

0,02

5.

Підприємства та організації транспорту, зв'язку

2

9,4

0,3

6.

Заклади оборони

-

-

-

7,2

Землі оздоровчого призначення

-

-

-

12

Землі запасу і загального користування

-

330,6

10,41

12.0

Крім того, землі не надані в тимчасове користування

-

251

13

Всього земель

2076

3170

100

З даної таблиці ми бачимо що найбільшу площу займають землі сільськогосподарського призначення 1037, це становить 32,7%.

Структура земельного фонду Тишківської сільської ради за категоріями земель зображено на малюнку 3.1

Мал.3.2 Структура земель Тишківської сільської ради.

3.3 Облік якості земель

Облік якості відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення і включає відомості про рельєф, механічний склад, вміст гумусу, еродованість.

Матеріали обліку якості земель використовуються для вирішення питань трансформації угідь, захисту грунтів від ерозії, проведення природного сільськогосподарського районування на території, проведені бонітування грунтів та економічної оцінки земель.

В складі якості земель наведені такі дані:

 • Характеристика сільськогосподарських угідь за механічним складом, кислотністю, зволоженістю, кам'янистістю, еродованістю, за крутизною схилів, засоленість;

 • Категорії придатності виділяють за якісним станом земель і можливістю їх використовувати під сільськогосподарські угіддя.

В межах кожної категорії придатності виділяють класи земель. Класи земель являють собою ділянки землі з близькими природними і господарськими якостями і спільність використання, напрямками окультурення.

При оцінці якості стану треба проаналізувати матеріали, крупно масштабних обстежень. Якщо матеріали застаріли проводять коректування. Розрізняють такі категорії придатності:

 • Придатність під ріллю;

 • Придатність під сінокоси;

 • Придатність під пасовища;

 • Придатність під сільськогосподарські угіддя після корінного поліпшення;

 • Малопридатні землі;

 • Непридатні під сільськогосподарські угіддя;

 • Порушені.

Якщо категорії землекористування знаходяться у двох сільськогосподарських провінціях чи гірських областях, то характеристика ведеться окремо у кожній провінції.

За механічним складом групи грунтів поділяються на сім підгруп:

Важко-; середньо-; легко- глинисті;

Середньо-; легко- суглинкові;

Супіщані і піщані.

За кислотністю грунти поділяються на:

Близькі до нейтральних 5,6 – 6;

Слабо кислі рН 5,1 – 5,5

Середньо кислі рН 4,6 – 5,0

Сильно кислі менше 4,5

За ступенем еродованості поділяються на:

Слабо-; середньо-; сильно- еродовані.

Залежно від зволоження землі поділяються на недостатньо зволожені, перезволожені, заболочені.

Заболоченi є слабо-; середньо-; сильно заболочені камінням 30 см або на поверхні грунту і поділяються: слабо – засмічені; середньо засмічені.

Облік якості доповнює характеристику земель за природним і господарським станом, проводиться за всіма категоріями земель.

Облік базується на класифікації земель сільськогосподарського призначенні і класами земель, проводиться за механічним складом грунтів і ознаками, які впливають на родючість грунтів.

3.4 Бонітування грунтів

Бонітування грунтів є наступною складовою частиною державного земельного кадастру продовжує вивчення природного і господарського стану і є основою для здійснення економічної оцінки земель.

Бонітування грунтів – це порівняльна оцінка якості грунтів за родючістю при порівняльному рівні агротехніки і інтенсивності землеробства. Бонітування виражене в балах, яке враховує об'єктивні ознаки і властивості грунтів. Бонітування встановлює відносну придатність грунтів за основними факторами природної родючості для вирощування сільськогосподарських культур.

Завдання бонітування – це дати порівняльну кількісну оцінку грунтів та рівня потенціальної родючості, тобто показує на скільки один грунт кращий чи гірший за інший і придатний для вирощування сільськогосподарських культур.

В 1993 році було вперше проведено бонітування грунтів сільськогосподарських угідь України на основі методики "Бонітування грунтів України", яка була розроблена в 1992 році, вона передбачала загальне і окреме бонітування, яке проводиться за єдиною системою, принципах, але з врахуванням регіональних особливостей грунтів вирощування сільськогосподарських культур.

При загальному бонітуванні враховують такі основні показники:

 • Запаси гумусу в метровому шарі;

 • Запаси продуктивної вологи в метровому шарі;

 • Вміст рухомих форм фосфору і обмінного калію в орному шарі грунту.

При окремому бонітуванні враховують такі показники:

  • Вміст гумусу в орному шарі;

  • Потужність гумусового горизонту;

  • Вміст фізичної глини.

Однакові групи грунтів при бонітуванні повинні одержати одинакові показники бонітету, щоб визначити ці показники складають шкалу. Шкала являє собою систему цифрових даних, що відповідають певним значенням різних груп грунтів.

При бонітуванні грунтів складають оціночні шкали, основну за властивостями грунтів і другу за врожайністю сільськогосподарських культур. Шкали є замкнені і незамкнені. При розімкнутій найбільш поширені середні грунти, яким присвоюється від 100 до 50 балів. При замкненій кращим грунтам дають 100 балів, всі інші будуть мати менше 100 балів.

Бали бонітету агро груп грунтів різних видів угідь та їх плоші показані в таблиці 3.3

Таблиця 3.3

Шифр агрогруп

Бали бонітетів

рілля

сади

сінокоси

пасовища

41л

58,9

68,8

45л

55,2

64,3

71,1

69,8

49л

39,2

55,4

46.2

121л

53.8

31,0

62.7

81.5

133л

38,7

30,9

60,8

47,7

141

11,7

В даній таблиці ми бачимо бали бонітету агро груп грунтів окремо по кожному виду угідь та їх площу.

3.5 Економічна оцінка земель

Однією із складових частин земельного кадастру є економічна оцінка. Під економічною оцінкою розуміють оцінку якості земель як природного ресурсу і головного засобу виробництва. Вона дає характеристику родючості за економічними показниками. Дані економічної оцінки використовуються для визначення втрат сільського господарства та вибору найбільш оптимальних рішень при відводах земельних для державних і громадських потреб, при техніко-економічному обґрунтуванні проектів внутрігосподарського землевпорядкування.


 
 

Цікаве

Загрузка...