WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

136,8 га – це площа, яку займають лучно-чорноземні грунти і розташовані у Західній частині села. Розповсюджені ці грунти на знижених елементах рельєфу в умовах постійного або періодичного впливу атмосферних вод. Сформувались грунти на лесовидних суглинках та елювіально-делювіальних відкладах.

За механічним складом грунти пилувато-середньосуглинкові.

До низу по профілю гумус поступово зменшується, реакція ґрунтового розчину кисла Рн = 5,0 коливається від 5,0 до 5,3 по профілю.

Структура в орному горизонті розпилена і грунти схильні до запливання і утворюють брилувату ріллю.

Грунти потребують внесення органічних та мінеральних добрив, створення культурного глибокого орного горизонту.

Рекомендовано використовувати грунти в полях кормової сівозміни.

(133) Лучно-опідзолені глеюваті легко глинисті грунти поширені на території села Тишківці в умовах неглибокого залягання ґрунтових вод, які мають значний вплив на ці грунти. Сформувались на елювіально-делювіальних відкладах. Дані грунти досить гумусова ні вміст гумусу в них значний 5,81% у верхній горизонт до низу 3,41% на глибині 35-40 см.

За механічним складом грунти пилувато-середньосуглинкові та супіщані.

Реакція ґрунтового розчину слабо кисла (Рн = 5,15), вміст поживних речовин значний, але ці грунти мають поганий водно-повітряний режим.

Бажано використовувати такі грунти в полях овочевої і кормової сівозмін, та як кормові угіддя.

(141) Лучно-болотні неосушені.

Грунтів цього типу на території села значно не багато, всього площа їхня становить 0,1 га. Сформувались ці грунти в умовах надмірного зволоження на сучасних делювіально-алювіальних відкладах, внаслідок чого верхній гумусовий горизонт оглеєний. В зв'язку з хімічними процесами рослинні розвитки повністю не розкладаються, розлинність на цих грунтах в основному осокова. Водно-повітряний режим цих грунтів поганий, при умові осушення їх можна використовувати, як природні кормові угіддя.

Бали бонітетів агро груп грунтів виділених в межах села Тишківці.

Таблиця 2.3

Шифр

агрогруп

Бали бонітетів

Рілля

Сади

Сінокоси

Пасовища

41

58,9

68,8

45

55,2

64,3

71,1

69,8

49

39,2

55,4

46,2

121

53,8

31,0

62,7

81,5

133

38,7

30,9

60,8

47,7

141

11,7

3 Існуючий стан організації ведення земельного кадастру

3.1 Реєстрація земельних ділянок

Зростає роль реєстрації землі за умов приватної власності, коли вона стає товаром, предметом купівлі-продажу, укладання земельно-кадастрових угод. В таких умовах реєстрація є гарантом захисту прав власників землі і землекористувачів, недоторканості меж і розмірів землеволодінь і земле користувань та об'єктів нерухомості розміщених на їх території.

Реєстрація земельної ділянки – це правова сторона земельного кадастру, юридичне оформлення права власності і користування земельною ділянкою, видача власникам і землекористувачам землі, що посвідчується правом на запис у реєстраційні документи.

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється в складі державного реєстру земель, який складається з двох частин:

1. Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договір оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.

2. Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку, а саме кадастровий номер земельної ділянки та об'єкту нерухомості, адресу та місце розташування межі, цільове призначення, кількісні і якісні характеристики земельної ділянки та об'єктів нерухомості, правовий режим земельної ділянки, юридичну та фізичну особу, що одержала земельну ділянку у власність, чи користування, її адресу, ідентифікаційний код юридичної особи, грошову оцінку земель, кадастровий план земельної ділянки.

Кадастровий номер – це є унікальний номер, який не повторюється на всій території України, який присвоюється при її формуванні і зберігається за нею на весь час її існування.

Структура кадастрового номеру Тишківської сільської ради має такий вигляд:

26 216 862 00

26 – номер Івано-Франківської області;

216 – номер Городенківського району;

862 – номер Тишківської сільської ради;

00 – номер села.

Структура кадастрового номеру Тишківської сільської ради за межами населеного пункту має такий вигляд:

26 216 86200 : 01: 001: 0000

26 – номер Івано-Франківської області;

216 – номер Городенківського району;

862 – номер Тишківської сільської ради;

00 – номер села;

01 – номер кадастрової зони;

001 – номер кадастрового кварталу;

0000 – номер земельної ділянки.

На території Тишківської сільської ради кількість земельних ділянок становить – 91.

26 216 862 00 – код одиниці адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

До цього пункту додається індексний кадастровий план Городенківського району та картосхема індексного кадастрового плану Тишківської сільської ради.

3.2 Облік кількості земель

Облік кількості характеризує кожну земельну ділянку за площею і складом угідь, ведеться по власниках землі, землекористувачах, в тому числі орендарях і проводиться за фактичним станом і використанням земель.

3.2.1 Облік земель сільської ради

В умовах збільшення власників землі і землекористувачів, впровадження плати за землю, підвищення попиту на землю кадастрова інформація стала підставою для реформування статистичної звітності з обліку кількості земель.

Основні форми звітності такі:

6 – ЗЕМ (звіт про наявність земель та розподіл за власниками і землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності, містить 102 рядки, 81 графу);

6А – ЗЕМ (звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами, угіддями, містить 42 рядки, 26 граф;

6Б – ЗЕМ (звіт про наявність осушених земель та розподіл за власниками, землекористувачами, угіддями, містить 42 рядки, 39 граф)

2 – ЗЕМ (звіт про землі які перебувають у власності та користуванні і містить 102 рядки, 26 граф).

В основу класифікації покладено принцип господарського використання земельних ділянок, угідь, земель населених пунктів, адміністративних районів, регіонів і України в цілому.

Згідно з положенням Державного земельного кадастру від 1993 року і змінами 1997 року при обліку кількості земель виділяють землі в межах населених пунктів, за межами населених пунктів, за категоріями, за формами власності, зрошувані і осушувані землі; землі що надані в оренду, землі, що оподатковуються і не оподатковуються. Облік кількості за складом угідь і їх підвидів показано в таблиці 3.1

Земельні угіддя та їх площі

Таблиця 3.1

Назва угідь

Площа, га

Площа, %

Сільськогосподарські землі – всього

3023

95

Сільськогосподарські угіддя

2968

94

Рілля

1900

60

Перелоги

770

24,2

Багаторічні насадження

54

1,7

Сіножаті

41

1,3

Пасовища

203

6,4

Ліси та інші лісопокриті площі

10

0,32

Забудовані землі

79

2,5

Відкриті землі без рослинного покриву

-

-

Землі зайняті під водою

17

0,54

Всього земель по сільській раді

3170

100

З даної таблиці ми бачимо що сільськогосподарські угіддя займають найбільшу площу 2968 га а це становить 94%.

Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

  • Землі сільськогосподарського призначення;

  • Землі житлової та громадської забудови;

  • Землі природоохоронного, природо-заповідного призначення;

  • Землі оздоровчого призначення;

  • Землі рекреаційного призначення;

  • Землі історико-культурного призначення;

  • Землі лісового фонду;

  • Землі водного фонду;

  • Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Облік кількості за категоріями земель сільської ради показано в таблиці 3.2


 
 

Цікаве

Загрузка...