WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

З наведеної нижче таблиці видно, що найбільш холодним місяцем є січень, а найбільш теплим – липень.

Велике значення для оцінки температурних умов мають середні декадні температури повітря. Це дає уявлення про наростання тепла навесні і влітку та про спад його восени, як протягом місяця, так і від однієї декади до другої.

Таблиця 2.2

Січень

Лютий

Березень

1

2

3

1

2

3

1

2

3

-4,5

-5,4

-5,5

-4,7

-3,6

-2,4

-0,8

1,2

3,1

Середня тривалість без морозного періоду 150 – 160 днів, вегетаційного 205 – 220 днів. Днів з сніговим покривом буває близько 100. Середня декадна висота снігового покриву становить 10 – 15 см. Середня річна кількість опадів становить 682 мм. В розподілі опадів спостерігається максимум в червні, липні та серпні, а мінімальний у січні та лютому. Вітри переважають північно-західного та південно-східного напрямків, що треба враховувати при розміщенні виробничих та населених зон. Кількість днів з сильними вітрами незначна. Частіше вони спостерігаються в холодний період року, а влітку вони майже відсутні. Природна рослинність села представлена в основному двома типами: луками, ділянками степів. До цієї формації крім дуба входять клен, берест, граб, осика, ясен, береза, черешня.

В чагарниковому ярусі присутні: ліщина, клен татарський, глід, терен та інші., в трав'янистому покрові – тонконіс, осика, дзвіночки... деякі ділянки зайняті пасовищами, сіножатями, городами, садами.

Культурна рослинність зайняла в ландшафті села провідне місце. Головними сільськогосподарськими культурами тут являються: озима пшениця, кукурудза, яра пшениця, картопля, цукрові буряки, капуста, ячмінь, гречка та інші.

2.2.2 Рельєф

Рельєф села хвилястий з загальним нахилом на Південь. Залежно від ступеня і характеру розчленованості рельєфу, територія села, відноситься до Тлумацько-Городенківського пониження.

Тлумацько-Городенківське зниження являє собою опущену смугу на стику Волино-Подільської височини і Передкарпатського прогину з висотами до 300м над рівнем моря. Для цього пониження характерні карстові форми рельєфу, а також широке поширення гіпсу, який залягає близько від поверхні на вапняках і мергелях. Але у самому селі цього не спостерігається.

Тут досить розвинена площинна ерозія. З форм лінійної ерозії на території села розвинені короткі яри, промоїни, вимоїни. Площинна ерозія проявляється як в поверхневому змиву, так і в струмкових розмивах.

2.2.3 Грунтовий покрив.

Село Тишківці знаходиться в лісостеповій зоні. Ґрунтовий покрив села досить складний. Це пов'язано з різноманітними умовами рельєфу, складом ґрунтових порід, умов поверхневого та ґрунтового зволоження і рослинності. В основному переважають опідзолені грунти. На території сільської ради розповсюджені такі грунти:

  • Чорноземи опідзолені легко глинисті (шифр 41),

  • Чорноземи опідзолені глеюваті легкоглинисті (шифр 45),

  • Чорноземи опідзолені глеюваті слабозмиті легкоглинисті (шифр 49),

  • Лучно-чорноземні опідзолені легко глинисті (шифр 121),

  • Лучно-опідзолені глеюваті легкоглинисті (шифр 133),

  • Лучно-болотні неосушені (шифр 141),

  • Чорноземи опідзолені пилувато-середньосуглинкові (шифр 31)

(31) Чорноземи опідзолені пилувато-середньосуглинкові:

Грунти цього типу поширені лише в деяких частинах села. Сформувалися дані грунти на лісовидних смугах в таких же умовах, як і всі чорноземи опідзолені і мають також характерні ознаки.

- Орний, темно-сірий, рихлий, грудкувато-пилуватий, середньо суглинковий, рихлий перехід поступовий, замітний.

- Підорний, ущільнений темно-сірий, дрібнозернистий, включення коріння рослин, явна слабка крем′янкова присипка, перехід поступовий.

- Темно сірий, ущільнений, горохуватий, помітна крем′янкова присипка, середньо суглинковий, перехід поступовий.

- перехідний до материнської породи темно-бурий, горіхувато-призматичний до низу щільний, борошниста крем′янкова присипка переходить з глибини 130 см у карбонатний лесовидний суглинок, карбонати вшиті на глибину 160 см.

За механічним складом ґрунти в селі бувають пилувато-середньо і високо суглинкові.

Структура в орному горизонті розпилена, в підорному добре виявлена. На відміну від темно-сірих грунтів ці грунти глибше гумусова ні, та мають більший вміст гумусу. Маючи значні запаси гумусу ці грунти мають кращі агрономічні властивості. Реакція ґрунтового розчину в них слабо кисла (Рн = 5,4), в середньому коливається від 4,9 до 6,0. гідролітична кислотність їх в середньому 4,61 мг-екв на 100 гр. грунту, коливається від 2,62 до 8,82мг. Екв на 100г грунту в орному горизонті. Звідси ступінь насичення основами 82,2%, коливається від 73,0% до 89,0%.

Згідно даних аналізів в орному шарі резерви рухомих поживних речовин такі:

Глибина орного шару 0 – 30, вміст попсивних речовин становить 5,0 мг на 100г грунту фосфору, 5,9 мг на 100г грунту калію. Таким чином видно, що грунти на території села середньо забезпечені фосфором і значно калієм.

Верхні чорноземи мають деякі негативні властивості, структура їх нестійка схильна до запливання і утворює корки.

Для утворення родючості на цих грунтах необхідно проводити вапнування та вносити органічні і мінеральні добрива, створювати глибокий орний шар.

Використовувати грунти для вирощування сільськогосподарських культур та під багаторічні плодові насадження.

(41) Чорноземи опідзолені легкоглинисті.

Чорноземи опідзолені легкоглинисті розташовувались лише в Південній частині села, площа яких становить 10,3 га. Сформувалися ці грунти в таких же умовах, як чорноземи опідзолені, відрізняються вилугованістю карбонатів на глибині горизонту у підорному шарі темно-сірий ущільнений дрібно зернистий, помітна борошниста крем'янкова присипка перехід поступовий.

Грунти такого типу досить родючі і мають значний вміст гумусу, що розподіляється по профілю.

Реакція ґрунтового розчину слабо кисла, близька до нейтральної Рн = 5,4, коливається від 5,2 до 5,6 при гідролітичній кислотності 4,75мг екв на 100г грунту, коливається від 81,2 до 88,3%.

За механічним складом грунти пилувато-середньо та високо суглинкові. По профілю механічний склад у середньо суглинкових грунтів важчає.

Використовувати грунти під всі сільськогосподарські культури, та під багаторічні плодові насадження, при цьому вносити органічні та мінеральні добрива проводити вапнування, норма вапна для них 3,5кг/га, посилювати орний горизонт.

(45) Чорноземи опідзолені легко глинисті.

Поширені грунти під шифром 45 на території села на площі 353,3га і займають найбільшу площу. Сформувались грунти на лесовидних суглинках в умовах неглибокого залягання підгрунтових вод, які періодично вимивають на ці грунти і визивають оглеєння нижніх горизонтів та материнської породи. За механічним складом грунти пилувато – середньо суглинкові. Відрізняються грунти від незмитих відмін змитістю верхневого гумусового елювіального горизонту, а тому агрокомічні та фізично-хімічні властивості погіршені.

Рекомендовано ці грунти використовувати в ґрунтозахисній сівозміні і дотримуватись протиерозійних заходів.

(49) Чорноземи опідзолені глеюваті слабо змиті легко глинисті.

Поширені такі трунти на всій території села, крім західної частини сільської ради. Загальна площа їх становить 101,8 га. Розміщені грунти цього типу в комплексі із грунтами, шифру 45, тобто чорноземи опідзолені глеюваті легко глинисті.

Чорноземи опідзолені глеюваті слабо змиті легко глинисті відрізняються від не змитих аналогів змитістю верхнього гумусового елювіального горизонту глибина його 40см.

В результаті змиву на поверхню виходить менш структурний підорний горизонт, грунти запливають і утворюють корку водно-повітряний режим погіршується, а в зв'язку з цим знижується їх агрономічна цінність.

Грунти потребують проведення протиерозійних заходів.

Рекомендовано використовувати ці грунтидля вирощування всіх сільськогосподарських культур, крім овочевих та плодових насаджень.

(212) Лучно-чорноземні опідзолені легко глинисті.


 
 

Цікаве

Загрузка...