WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

ВИРІ Ш И Л А:

1. Задовольнити заяви групи громадян власників земельних часток паївта погодити надання дозволу на заміну сертифікатів на право власності на землю наДержавні акти, здійснити заходи щодо оформлення і видачі цим громадянам

Державних актів на право приватної власності на землю./списки додаються/

2 .Затвердити порядок розподілу земельних ділянок між громадянами - засписком.

3. Відповідно до проведеного жеребкування між представниками групвласників земельних паїв Романиця В.Д. та Неміш Р.В. першим обирає місцерозташування земельних ділянок в спірних урочищах „Поперечнянка', ,'Підстанцією" - Неміш Р.В

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань сільського господарства та екологічної безпеки.

Сільській голова І.Пронич.

З таблиці видно, що площа земель виділена під паювання становить 1570,80 га.

Площі земель, які знаходяться за межами населеного пункту і в межах населеного показані в таблиці 1.

3. СКЛАДАННЯ СХЕМИ ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ НА ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ

На основі проведених геодезичних робіт для складання схеми поділу земель на земельні частки(паї) по масивах складено картографічну основу в масштабі 1: 2000, а також складено загальнусхему масивів в масштабі 1: 10000.

Згідно списків, поданих сільською радою, право на земельні частки (паї) мають 897 громадян. На загальних зборах власників земельних сертифікатів було вирішено прийняти земельну частку (пай) згідно сертифікатів з врахування грошової та бальної оцінки землі.

Але враховуючи те, що при складанні проекту роздержавлення не були враховані площі на проектування додаткової інфраструктури (під'їздні дороги) та враховуючи деякі вимоги громадян, щодо розташування їх ділянок, земельні частки (паї) в окружних масивах дещо зменшені за рахунок доріг.

Найбільш поширеними грунтами на даних масивах є чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові, шифр 45 л площею - 1110,7 га з балом бонітету 55,2; та чорноземи реградовані легко глинисті з балом бонітету 41 л площею 413,6 га.

Схема поділу земель на земельні частки (паї) та вирахування площі кожної земельної ділянки виконано за допомогою програми Аиїо САО - 14.

Вирахування площі земельних часток (паїв) у фізичних гектарах здійснено з точністю до 0,01 га. На планах земельних масивів (урочищ) відображено і пронумеровано кожну земельну ділянку. Розміщення даних ділянок (паїв) виконано в порядку черговості, як зазначено в списку, і затверджено порядок поділу земельних ділянок по урочищах згідно рішення зборів пайовиків . Ділянки проектувалися з урахуванням крутизни, напрямків схилів та природних ландшафтів територій.

Для зручності користування земельними ділянками запроектовані під'їздні дороги шириною 4 - 6 м, з виходом на існуючу дорожню мережу.

Список власників земельних часток (паїв), в якому зазначено назву урочища, номер ділянки та їх площу, додається.

Схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) погоджена районним відділом земельних ресурсів та затверджена сесією від 25 07. 2005 року Тишківської сільської ради Городенківського району, а також розпорядженням Городенківської районної державної адміністрації .

Керівник групи П. Щерба

2.1. ПОЛЬОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

Для уточнення площ земельних масивів проведено обстеження та горизонтальну зйомку задопомогою тахеометра ЗТА5 з прив'язкою до державної геодезичної мережі. По зовнішніх межах земельних масивів закладено межові знаки із розрахунку 2-4 знаки на 100 га ріллі. Це показано на схемі теодолітних ходів.

2.2. КАМЕРАЛЬНІ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

Матеріали проведених польових геодезичних робіт опрацьовані на комп'ютері за програмою Інвент - ГРАД. Координати поворотних точок окружної межі масивів вирахувані в державній системі. По координатах вирахувано площі земельних масивів (урочищ), які передбачені для поділу на земельні частки (паї).

Урочища які передбачені для поділу на земельні частки (паї) показані в таблиці 1.

Таблиця 1

№п/п

Назва урочищ

Землі за межами населеногопункту

Землі в межах населеногопункту

Площа яка підлягає поділу

1.

Рівня

87,85

2.

Лучків

102,55

3.

Липняк

103,27

4.

Під Городенкою

124,49

5.

Овочева

106,40

6.

Карасів

35,12

7.

Могила

92,80

5,33

8.

Сад молодий

14,05

9.

Маличів

1,79

0,86

10.

За Глиями

8,02

11.

За Млином

12,01

12.

Пропади

12,13

13.

ГРП

165,72

14.

Австрійський цвинтар

85,23

15.

Аміачна

51,26

16.

Гармас

79,64

17.

Коло хати

94,84

18.

Сад старий

12,85

19.

Під станцією

185,53

20.

Поперечнянка

110,51

21.

Розбита могила

78,55

Всього: 1552,48 18,32

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.ВСТУП

Проект землеустрою щодо складання схем поділу на земельні частки(паї) та виготовленнядержавних актів на право власності на землю на території Тишківської сільської радиГороденківського району Івано-Франківської області розроблений на підставі технічногозавдання на виконання робіт затвердженого обласним головним управлінням земельнихресурсів, рішення Тишківської сільської ради від 07 червня 2004 року та договору №1-2004року з обласним головним управлінням земельних ресурсів.Проектна документація по складанню схеми поділу земель колективної власності на земельнічастки (паї) розроблена у відповідності з Указом Президента України від 08 серпня 1995р. №720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власністьсільськогосподарським підприємствам і організаціям", постановою Кабінету Міністрів Українивід 12 лютого 1996р. № 187 "Про стан реформування земельних відносин" та Указу ПрезидентаУкраїни від 03 грудня 1999р. № 1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискоренняреформування аграрного сектора економіки", на основі діючих методичних рекомендацій таінструкцій Держкомзему України та Академії аграрних наук України.

2. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

Проектна документація по складанню схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) на території с. Тишківці Тишківської сільської ради розроблена групоюспеціалістів ДП "Івано-Франківський інститут землеустрою".

В процесі проведення підготовчих робіт були вивчені і систематизовані такі матеріали:

  • проект роздержавлення і приватизації земель для ведення товарногосільськогосподарського виробництва;

  • технічна документація по видачі державного акту на право колективної власності наземлю;

  • схема поділу і розмежування земель між новоствореними сільськогосподарськими таіндивідуальними селянськими господарствами;

  • проект формування території та встановлення меж Тишківської сільської ради танаселеного пункту;

  • проект контурно-меліоративної організації території;

  • матеріали ґрунтового обстеження земель;

  • списки громадян, які мають право на земельну частку (пай) на території Тишківської сільської ради;

Площа сільськогосподарських угідь, які підлягають поділу на земельні частки (паї) згіднопроекту роздержавлення та приватизації земель і технічної документації по видачі державногоакту на право колективної власності на землю, становить 1570,80 га.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙНАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Комплексний проектно-вишукувальний відділ № 2


 
 

Цікаве

Загрузка...