WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

М. Гев'юк


Начальник районноговідділу земельних ресурсів

Д-.1 -^

Державний комітет України по земельних ресурсах

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

м. Городенка


від " ^ " &ІШ^<-^- 2005 року№ ^

ВИСНОВОК

погодження схеми поділу земельних масивів на земельні частки (паї)

Розглянувши матеріали передачі земельних часток (паїв) власникам земельнихчасток (паїв) Тишківської сільської ради, Городенківський районний відділ земельнихресурсів погоджує схему поділу земельних масивів загальною площею 1570,80 га наземельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здотриманням обмежень у використанні земельних ділянок.

Перелік обмежень прав власності на землю та використання земельних ділянок

приведений в додатку 1.

Розшифровка земель в межах населеного пункту і за межами населеного пунктудодається (до даток 2).

Начальник районноговідділу земельних ресурсів М. Гев'юк

УКРАЇНА

ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26,07,2005№ 263

Про затвердження проекту землеустроющодо організації території земельнихчасток (паїв) по Тишківській с/раді

Розглянувши проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та керуючись статтею 25 Земельного кодексу України, закономУкраїни від 05.06.2003 року № 899-ІУ "Про порядок виділення в натурі (намісцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". Указом Президента України від 08.08.1995 року №720 "Про порядок паювання земель,переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам іорганізаціям" та враховуючи те, що дані земельні ділянки знаходяться позамежами населених пунктів.

1. Затвердити протокол зборів власників земельних часток (паїв) позатвердженню схеми розташування земельних ділянок між власникамиземельних часток (паїв) та проект землеустрою щодо складання схемиподілу на земельні частки (паї) та виготовлення державних актів направо власності на землю взамін сертифікатів.

2. Надати у власність земельні частки (паїв) власникам сертифікатів направо на земельну частку (пай) відповідно до уточнених списків осіб,які мають право на земельну частку (пай) в кількості 897 чоловік.

3. Затвердити уточнену площу земель, які підлягають розподілу наземельні частки (паї) в кількості 1570.80 га, з них сад-26,90 га.ріллі-1543,9 га, в т.ч. по урочищах

Австрійський цвинтар -85,23га

Аміачна -51,26 га

Гармасарка- 79,64 га

ГРП-165,72 га

За глиями-8,02 га

За млином-12,01 га

Карасів-35.12 га

Коло хати-94.84 га

Липняк-103,27га

УКРАЇНАТИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ/ П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ/

РІШЕННЯ

с. Тишківці.


Від 25 липня 2005 року

Про затвердження схеми поділуземель на земельні частки/паї/

Розглянувши схему поділу розпайованих земель на земельні частки ( паї) згідносписків по урочищах, що лежать за межами населеного пункту с. Тишківці, та керуючисьУказом президента України „ Про невідкладні заходи щодо прискорення реформуванняаграрного сектора економіки „ п. 1529/99 від 03.12,99 р. Та п. 10.12. „Перехіднихположень Земельного Кодексу України „ сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити схему поділу розпайованих земель на земельні частки /паї/ згіднододаних списків (додаються ) по урочищах, що лежать за межами населеного пунктусела Тишківці:

1. Австрійський цвинтар - 85.23га.2. Аміачна - 51.26 га.

3. Гармасарка - 79.64 га.4. ГРП -165.72га.

5. За глиями - 8.02 га.

6. За млином - 12.01 га

7. Карасів - 35.12 га

8. Коло хати - 94.84 га.

9. Липняк -103.27га.

10.Лучків -102.55га.

11Мамичів - 1.79га.

І2.Могила - 92.8 га.

13.Овочева - 06.40 га.

І4.Під городенківським - 24.49 га.

І5. під станцією -124.49 га.

Іб. Поперечнянка -110.51 га

І7.Рівня - 87.85 га.

|8.Розбита могила - 78.55 га

19.Сад молодий - 14.05 га.

20.Сад старий - 12.85га.

УКРАЇНА

ТИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ/ П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ/

РІШЕННЯ

:Від25 липня 2005 року с. Тишківці.

Про затвердження схеми поділуземель на земельні частки/паї/

Розглянувши схему поділу розпайованих земель на земельні частки ( паї) тасписків по урочищах, що лежать в межах населеного пункту с. Тишківці, та керуючись Указом президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформуванняаграрного сектора економіки„ п. 1529/99 від 03.12.99 р. Та п. 10.12. „Перехіднихположень Земельного Кодексу України „ сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити схему поділу розпайованих земель на земельні частки /паї/ згіднозданих списків ( додаються ) по урочищах, що лежать в межах населеного пунктуТишківці:

1. Урочище „ Мамичів" - 0.86га.

2. Урочище „Могила,, - 5.33га.

3. Урочище „Пропади „ - 12.13 га.

2, Передати у власність громадянам земельні частки / паї/ для ведення товарноговиробництва, згідно розробленої схеми ДП „Івано-Франківським інститутомземлеустрою „ ( схеми додаються )

1.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань сільськогогосподарства та екологічної безпеки.

Сільський голова І.Пронич.

-г.з-

УКРАЇНА

ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ^г^7^^'№ с^о^

УКРАЇНАТ И Ш К І В С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А

Г О Р О Д Е Н К І В С Ь К О Г О Р А Й О Н УІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ/ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ/

РІШЕННЯ

Від 07 червня 2004 року с.Тишківці

Про погодження передачі в натуріземельних часток /паїв/.

Відповідно до рішення четвертої сесії сільської ради від 04.02.20СЗроку „Про затвердження Схеми поділу земель на земельні частки/га; 'зрозглянувши заяви групи громадян власників земельних часток /паїє/ песпогодження щодо передачі їм земельних часток /паїв/ згідно сертифікатів в і-ат":

за списком ,сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Задовольнити заяви групи громадян власників земельних часток /паїв,про погодження, щодо передачі земельних часток /паїв/ в натурі, та здійснитизаходи щодо оформлення і видачі цим громадянам Державних актів на правоприватної власності на землю, /списки додаються/.

2.Затвердити порядок розподілу земельних ділянок між громадянами за списком.

3.Власникам земельних часток /паїв/ звернутися до районної держадміністрації з заявою про видачу дозволу на виготовлення Державних актів наземлю та виділення їх в натурі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань сільського господарства та екологічної безпеки.

Сільський голова І.Пронич.

УКРАЇНА

ТИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Г О Р О Д Е Н К І В С Ь К О Г О Р А Й О Н УІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ О Б Л А С Т І

ЧЕТВЕРТЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ/ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ/

РІШЕННЯ

Від 07 червня 2004 року с.Тишківці

Про погодження наданнядозволу на заміну сертифікатівна право власності на землюна Державні акти.

Відповідно до рішення четвертої сесії сільської ради від 04.02.2003року „.Про затвердження Схеми поділу земель на земельні частки /паї/ тарозглянувши заяви групи громадян власників земельних часток /паїв/ про погодження щодо погодження дозволу на заміну сертифікатів на право власності на землю на Державні акти за списком, та провівши, відповідно до методичних рекомендацій з виділення земельних часток/паїв/ у натурі, жеребкування щодочерговості обрання місця розташування земельних ділянок між представниками груп власників земельних паїв сільська рада


 
 

Цікаве

Загрузка...