WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Вимоги безпеки:

 1. Відповідність належних транспортних засобів процесу робіт, якості доріг, мостів, умовам перехідності.

 2. Відповідність погодних умов для польоту, плавання, переходу, переправи.

 3. Технічна справність і придатність транспортних засобів.

 4. Кваліфікованих і дисциплінованих водіїв і контроль за станом їх здоров'я.

 5. Наявність комплекту слюсарних інструментів, запасних частин і матеріалів для дорожнього руху.

 6. Забезпечення продуктами харчування, пальними і змащувальними матеріалами.

 7. Наявність проти аварійних і рятувальних засобів.

 8. Наявність засобів зв'язку з базою експедиції в будь-якій точці пункту.

 9. Правильна укладка і розміщення вантажу, без перевищення маси і габаритів.

 10. Зручне рівномірне розміщення сидячих місць для пасажирів.

 11. Дотримання правил руху, плавання, польотів.

 12. Наявність точних повідомлень про шляхи переміщення і уміння орієнтуватись на шляху руху.

Крім загальних правил безпеки потрібно знати безпечні умови, що відносяться тільки до автомобільного транспорту. Кожна автомашина має пройти технічний огляд на основі якого видається довідка про технічну справність машини.

Правові відносини щодо охорони праці регулює Закот України "Про охорону праці", який прийнято Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян та охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим органам і працівникам з питань безпеки, гігієни праці, та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

7 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

Роботи по аналізу використання земель проводиться на основі даних отриманих під час кадастрових зйомок території. Кадастрова зйомка – це комплекс робіт, які використовуються для отримання інформації про просторове, юридичне, економічне, фізичне положення і стан земельних ділянок та об'єктів нерухомості. Кадастрова зйомка служить основою для проведення кадастрового зонування, бонітування, економічної та грошової оцінки земель. Земельні ділянки підлягають державній реєстрації з метою створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

Технологічна схема кадастрових робіт та аналізу їх виконання складається:

 1. Підготовчі роботи.

 2. Організація ведення кадастру.

 3. Реєстрація землеволодінь і земле користувань.

 4. Облік кількості і якості земель.

 5. Бонітування грунтів.

 6. Економічна оцінка земель.

 7. Грошова оцінка.

Підготовчі роботи.

В процесі підготовчих робіт визначається завдання та виконання робіт, проводиться збір вихідних даних.

 • матеріали планово-картографічних матеріалів попередніх років;

 • книга реєстрації землеволодінь;

 • форма державної статистичної звітності 6-ЗЕМ.

Організація ведення кадастру.

 • поділ земель на категорії;

 • характеристика земель по категоріях.

Реєстрація землеволодінь і земле користувань.

 • Поділ земель на зони, квартали, ділянки;

 • Внесення відомостей до бази даних;

 • Формування та ведення бази даних автоматизованої системи ведення кадастру;

 • Заповнення реєстраційної картки земельної ділянки;

 • Звірення відомостей, які відображені в реєстраційній картці;

 • Передача відомостей до центральної бази даних автоматизованої системи ведення державного кадастру.

Реєстрація – це юридичне оформлення права власності і права користування земельною ділянкою, закріплення меж земельної ділянки в натурі, видача власникам та землекористувачам документів, що посвідчують їх право власності і користування земельною ділянкою, а також запис у відповідні земельно кадастрові документи.

Облік кількості та якості земель.

 • Характеристика кількості земельних ділянок;

 • Характеристика земель за складом угідь;

 • Характеристика якісного стану угідь.

Облік кількості включає відомості про природний, господарський стан земель і характеризує кожну ділянку за складом угідь їх підвидів, меліоративним станом відповідно до їх класифікації проводиться за фактичним станом і використанням та ведеться по власниках землі, землекористувачах.

Облік якості проводиться за всіма категоріями земель і базується на класифікації земель сільськогосподарського призначення, за крутизною схилів, за властивостями та ознаками, що істотно впливають на родючість.

Бонітування грунтів.

 • Визначення аеровиробничих груп грунтів;

 • Складання схеми бонітування грунтів по району, сільській раді, населеному пункті. Бонітування грунтів – це порівняльна оцінка якості грунтів за їх природною родючістю і здійснюється за властивостями грунтів, які мають сталий характер і істотно впливають на врожайність сільськогосподарських культур.

Якісна характеристика грунтів.

 • Визначення вмісту гумусу грунтів;

 • Механічний склад грунтів;

 • Вміст поживних речовин і ступінь кислотності.

Економічна оцінка – це завершальна складова частина земельного кадастру. Вона передбачає оцінку якості землі, природного ресурсу і головного засобу виробництва. При складному рівні інтенсивності землеробства економічна оцінка дає кількісну характеристику родючості за економічними показниками. Економічна і грошова оцінка сільськогосподарських угідь проводиться за їх продуктивністю, окупністю затрат та диференціальним доходом.

Роботи по земельному кадастру та їх аналізу розраховуються по кошторису. Тому кошторис та обрахунок обсягів робіт проводиться за вартістю і визначається за формою "3-П" відповідно "Правил визначення вартості і проектно-вишукувальних робіт" (ДБН. Д.11-7-2000 і доповнення №1) в слідуючому порядку:

Термін виконання робіт розрахований на 1.5 місяця. Оплата згідно кошторису.

 1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн...............469

 2. Відрахування на соціальні заходи, грн................64

 3. Матеріальні витрати, грн..................86

 4. Інші прямі витрати, грн...............25

 5. Загально виробничі затрати, грн..........................896

 6. Всього собівартість, грн...........................1540

 7. Прибуток, грн .....................462

 8. Відрядження виробничого персоналу, грн.......................54

 9. Адміністративні витрати, грн.....................120

 10. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, грн......174

 11. Всього, грн.....................2350

 12. ПДВ, грн.................470

Вартість роботи (6+7+8+9+10+11+12)грн. 2820

Дві тисячі вісімсот двадцять гривень.

ВИСНОВКИ

В ринкових умовах регулювання земельних відносин та управління земельними відносинами передбачає реєстрацію і розповсюдження інформації про власність на землю, вартість і використання землі та тісно пов'язаних з нею ресурсів: визначення прав на землю та між земельних ділянок в порядку землеустрою, детальне підтвердження належними документами і надання відповідної інформації, яка необхідна для функціонування обігу земельних ділянок. Розвиток сільського господарства в значній мірі залежить від рівня використання земельних ресурсів. Необхідність раціонального використання земельних ресурсів зумовлюється тим, що земля у всіх галузях сільського господарства є предметом праці і головним засобом виробництва. Раціональне використання землі є широкою комплексною проблемою, яка стосується всіх сторін сільськогосподарського виробництва.

Розробка цієї проблеми вимагає детального вивчення земельних ресурсів, обґрунтування системи показників і методів аналізу фактичного рівня використання земель і планування його на перспективу.

Державний земельний кадастр об'єднує в собі елементи управління земельними ресурсами і реєстраційну систему і інформаційну систему, проекти, вишукувальні та обслідувальні роботи.

Державний земельний кадастр забезпечує гарантію прав власників і землекористувачів. В наслідок детального вивчення і аналізу існуючого використання земель встановлено наступне:

Земельний фонд Тишківської сільської ради Городенківського


 
 

Цікаве

Загрузка...