WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

виконання робіт; " пояснювальної записки; " погодження меж із власниками і користувачами суміжних земельних ділянок; " короткого опису виконаних робіт; " складу земель за угіддями, власниками та користувачами земельних ділянок; " графічних матеріалів - плану території у масштабі, який дає змогу відобразити всі елементи проекту: зовнішню межу, номери межових знаків, міри ліній, назви власників і користувачів суміжних земельних ділянок, межі та площі земель, які включаються до території без їх вилучення; " креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) і межі земельних ділянок, щодо використання яких встановлено обмеження (обтяження); " матеріалів погодження та затвердження проектів - акта польового обстеження і погодження меж; " висновків про погодження проекту; " рішення про затвердження проекту землеустрою та встановлення обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок. При розмежуванні земель державної та комунальної власності визначаються землі, які не можуть передаватися до земель комунальної власності: " землі атомної енергетики та космічної системи; " землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, виробничого і житлового призначення; " землі під об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культур-ними об'єктами, що мають національне і загальнодержавне значення; " землі під водними об'єктами загальнодержавного значення відповідно до чинного законодавства України, а також землі під береговими смугами водних шляхів, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони об'єктів водного фонду загальнодержавного значення за межами населених пунктів; " земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; " земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; " землі лісового фонду за межами населених пунктів; землі під казенними підприємствами. При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст передаються усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та земель, віднесених до державної власності; земельні ділянки за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти комунальної власності; землі запасу, що раніше були передані територіальним громадам сіл, селищ, міст відповідно до чинного законодавства України; земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади і держави. Порядок розроблення, погодження і затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності. Проекти розмежування земель державної та комунальної власності розробляються на підставі договору між замовником і розробником документації із землеустрою відповідно до завдань, які затверджуються замовником. Особливо складні проекти можуть розроблятися у два етапи: концептуальні основи розмежування земель державної та комунальної власності й проект розмежування земель державної та комунальної власності. Проекти розмежування земель державної та комунальної власності визначають місце розташування і розмір земельних ділянок, які залишаються в державній власності, за категоріями земель; місце розташування і розмір земельних ділянок комунальної власності територіальної громади за категоріями земель; правове, організаційне й фінансове забезпечення, строки реалізації та економічну, соціальну й екологічну ефективність розмежування земель державної та комунальної власності. Органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень приймають рішення про погодження проектів розмежування земель державної та комунальної власності. Установлення меж земельних ділянок державної та комунальної власності в натурі (на місцевості) здійснюється згідно із затвердженими проектами розмежування земель державної та комунальної власності із закріпленням їх межовими знаками встановленого відповідно до чинного законодавства України зразка. Проект розробляється на підставі завдання в такому порядку: " підготовчі роботи; " обґрунтування проектних рішень; " розгляд проектних рішень та їх затвердження; " впровадження проектів землеустрою; " авторський нагляд за здійсненням проектів землеустрою. Підготовчі роботи включають аналіз земельно-кадастрової документації, планово-картографічних матеріалів, вивчаються розміщення, потужність, стан майнових комплексів. У процесі підготовчих робіт проводять польове обстеження у межах території відповідної сільської або селищної ради для встановлення фактичного складу угідь, площ земле-користувань існуючих сільгосппідприємств, які прийняли рішення щодо реструктуризації; визначають достовірність планово-картографічних матеріалів та інформації про стан ґрунтів, грошової оцінки земель і землекористувачів, у тому числі й орендарів; аналізують земельно-кадастрові, статистичні та планово-картографічні матеріали, результати існуючих польових обстежень і вишукувань, а також обґрунтованість установлення меж населених пунктів, площ і розміщення земель запасу та резервного фонду земель; уточнюють розміщення, потужність (нормативна і фактична) та стан майнових комплексів існуючого сільгосппідприємства, у тому числі об'єктів соціально-побутового призначення, встановлюють структуру населення в розрізі населених пунктів, у тому числі кількість власників земельних часток (паїв) для оптимального подальшого перерозподілу земель резервного фонду та земель запасу; виявляють наявність худоби у власності населення (по кожному населеному пункту окремо), тенденції її кількості, традиційні способи утримання в пасовищний період, забезпеченість природними кормовими угіддями; визначають організаційно-правові форми реорганізації колишнього сільгосппідприємства, його внутрішніх підрозділів, кількість та характеристику фермерськихгосподарств, перспективи їхнього розвитку в майбутньому, особливо стосовно розширення масштабів сільськогосподарського виробництва; провіряють аналіз матеріалів щодо діяльності промислових підприємств на території сільгосппідприємства, встановлюють перспективи їхнього територіального розвитку, в тому числі об'єктів місцевої добувної промисловості; аналізують стан меліорованих угідь, наявність перезволожених земель як геохімічних резервацій і джерел живлення та регулювання стоку поверхневих і підземних вод, можливості їхньої подальшої охорони; уточнюють межі територій природно-заповідного фонду, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання; перевіряють стан та ефективність дії лісомеліоративних насаджень і гідротехнічних протиерозійних споруд. При обґрунтуванні проектних рішень щодо створення нових землеволодінь та землекористувань сільськогосподарських підприємств

 
 

Цікаве

Загрузка...