WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

що посвідчують право на земельну ділянку. Спеціальні тематичні карти й атласи стану земель та їх використання " карти зонування адміністративно-територіальних утворень; " карти природно-сільськогосподарського районування України, АР Крим, областей, районів; " картограми заходів із землеустрою щодо організації та раціо нального використання й охорони земель; " атласи ґрунтів; " атласи наявності категорій сільськогосподарських земель Нормативні акти, згідно з якими розробляється документація із землеустрою описані в розділі 1.1 Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель розробляється на основі схваленої концепції державним замовником або визначеним ним відповідно до чинного законодавства розробником. Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель повинен містити: " паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рішення про розроблення, відомості про державного замовника та відповідальних виконавців програми, обсяги і джерела фінансування); " визначення мети програми - сприяння реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель і координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розв'язання найважливіших проблем; " обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України; " перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання (в цілому й поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою по роках); " розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних, екологічних тощо) виконання програми та її ефективності; " розрахунок обсягів і визначення джерел фінансування програми, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою по роках). Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель підлягає обов'язковій державній експертизі, що проводиться відповідно до закону. Склад і зміст схем землеустрою й техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень. Схеми землеустрою розробляються в такій послідовності: " на базі загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель розробляються схеми землеустрою Автономної Республіки Крим і областей; " на основі розроблених схем землеустрою АР Крим та областей розробляються схеми землеустрою районів. Порядок розробки схем наступний: " підготовчі роботи; " підготовка завдання на розробку схеми землеустрою; " розробка схеми землеустрою; " оформлення і виготовлення матеріалів схеми землеустрою; " погодження схеми землеустрою; " експертиза; " затвердження схеми землеустрою. У процесі підготовчих робіт проводять збір та аналіз матеріалів, які характеризують природні й економічні умови області (АР Крим). Вивчають матеріали затверджених програм використання та охорони земель інших цільових програм, які стосуються даного регіону. Підбирають відповідний планово-картографічний матеріал, що характеризує географічні, ґрунтові, геоморфологічні, геологічні, геоботанічні та інші природні показники території адміністративної одиниці, а також матеріали, які відображають сучасний адміністративно-територіальний поділ даної території, наявність об'єктів природно-заповідного фонду, земель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, розміщення великих лісогосподарських, промислових об'єктів тощо. Визначають і аналізують земельний фонд, розподіл земель за категоріями, власниками й користувачами землі та склад земельних угідь у них. У завданні вказуються: об'єкт робіт, розробник схеми, найменування субпідрядних наукових і проектних організацій, термін розробки та здійснення схеми; потреба в земельних ресурсах окремих галузей виробництва, транспорту, населених пунктів, природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих об'єктів; передбачені цільовими програмами капіталовкладення на охорону, освоєння, меліорацію земель, поліпшення земельних угідь. Схема землеустрою містити природні та економічні умови регіону; перспективи щодо використання й охорони земель; обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення земельних відносин; організація раціонального використання та охорони земель;перерозподіл земель з урахуванням потреби сільського, лісового, водного господарства; забезпечення розвитку населених пунктів, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; забезпечення в земельних ресурсах промисловості, транспорту, зв'язку тощо;обсяг землеохоронних робіт;потреба у капіталовкладеннях на здійснення заходів;розподіл обсягів робіт та капіталовкладень по роках;джерела фінансування;виконавці передбачених заходів:еколого-економічна ефективність схеми. Проекти землеустрою щодо організації й встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення повинні містити: " завдання, затверджене замовником; " вихідну інформацію, необхідну для розроблення проекту. Розроблення проектів землеустрою передбачає проведення підготовчих робіт, що включають вивчення та аналіз, обґрунтування необхідності створення або оголошення території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреа-ційного та історико-культурного призначення; планово-картографічних матеріалів із визначенням обсягів польових і камеральних робіт з їх оновлення; земельно-облікової документації; матеріалів відведення земель у межах відповідної території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; містобудівної документації; проектної документації з питань охорони навколишнього природного середовиша, збереження об'єктів культурної спадщини; іншої документації, необхідної для розроблення проекту землеустрою; визначення режиму території, у тому числі охоронних зобов'язань та обмежень на використання земельної ділянки. У проекті землеустрою визначаються функціональна організація території природно-заповідного фонду,іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; місце розташування і розміри земельних ділянок, їхні власники й землекористувачі, у тому числі орендарі; режим використання та охорони території природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарні) охорони), рекреаційного та історико-культур-ного (охоронні зони) призначення; межі земельних ділянок, включених до складу територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, щодо використання яких встановлено обмеження (обтяження), у розрізі землевласників і землекористувачів; розмір охоронної зони. Проекти землеустрою складаються із: " завдання та

 
 

Цікаве

Загрузка...