WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

систем районів; Регіональних схем рекультивації порушених земель, консервації деградованих і малопродуктивних земель АРК, областей районів. У вказаних регіональних програмах розробляються заходи щодо оптимізації використання й охорони земель з врахуванням державних інтересів, історичних, соціально-економічних, екологічних та природно-кліматичних особливостей. У Схемах землеустрою адміністративних районів розробляються заходи щодо формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно стійких ландшафтів і екосистем. Виконання робіт по землеустрою на регіональному рівні повинні здійснювати державні наукові установи за рахунок державного і місцевого бюджетів. Землеустрій на місцевому рівні полягає в організації території сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури і розміщення сільськогосподарських угідь, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін; розмежуванні в населених пунктах державної та формуванні кому-нальної власності земель територіальної громади; розробці системи заходів на конкретних земельних ділянках по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, захисту від деградаційних процесів тощо; відведення земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності для суспільних потреб, потреб юридичним та фізичним особам. Роботи по землеустрою на місцевому рівні можуть виконувати як державні, так і приватні установи, організації за рахунок коштів місцевого бюджету, юридичних та фізичних осіб. 1.3 Основні вимоги до складу, змісту та оформлення документації із землеустрою Згідно наукових розробок вказано основні вимоги до складу, змісту та оформлення документації із землеустрою, а саме види документації із землеустрою; нормативні акти, згідно з якими розробляється документація із землеустрою; склад і зміст документації із землеустрою; склад і зміст проекту Загальнодержавної програми використання та охорони земель; склад і зміст схем землеустрою й техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; склад і зміст проектів землеустрою шодо організаціїй встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохо-ронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; склад і зміст проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; склад і зміст проекту землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань сільськогосподарських підприємств; склад і зміст проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; склад і зміст проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; склад і зміст проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель; робочі проекти землювання малопродуктивних угідь; робочі проекти створення захисних лісових насаджень; робочі проекти протиерозійних гідротехнічних споруд; робочі проекти освоєння солонцюватих земель; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); технічна документація із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку; оформлення документації із землеустрою; проекти землеустрою; робочі проекти землеустрою; оформлення текстових матеріалів; оформлення графічних матеріалів. Земельний кодекс України і Закон України "Про землеустрій", крім мети і завдань землеустрою, розкривають також і зміст землеустрою. Суть землеустрою полягає у розробці, складанні, розгляді й затвердженні землевпорядної документації, внесенні змін до неї, перенесенні проектних елементів проектів на місцевість, здійсненні авторського нагляду за виконанням проектів, проведенні топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень. Землеустрій має здійснюва-тися з дотриманням вимог, визначених у чинному законодавстві України. За своїм змістом землеустрій здійснюється, як правило, у декілька послідовних стадій, що включають збір, вивчення і систематизацію матеріалів, різного роду вишукування й обстеження, розробку, погодження та затвердження програм, схем, проектів, технічної документації. Документація із землеустрою розробляється на підставі й у відповідності з нормативно-правовими актами, які встановлюють норми і правила виконання робіт із землеустрою, їхній склад та зміст. Фундаментальними нормативними актами є кодекси і закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Держкомзему України, а також порядки, стандарти та методичні рекомендації. У методичних рекомендаціях узагальнено склад, зміст і порядок оформлення документації із землеустрою. Законом України "Про землеустрій" визначено види документації із землеустрою. Документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації. Програми: " загальнодержавні програми використання та охорони земель; " регіональні програми використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень Проекти землеустрою щодо (що): встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; організації й встановлення меж територій природно-запо- відного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздо ровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; формування земель комунальної власності територіальних громад, проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; відведення земельних ділянок; створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань; забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни і впорядкування угідь; впорядкування території населених пунктів; Робочі проектиземлеустрою щодо: рекультивації порушених земель; землювання малопродуктивних земель; захисту земель від ерозії; захисту земель від підтоплення; захисту земель від заболочення; захисту земель від вторинного засолення; захисту земель від висушування; захисту земель від зсувів; захисту земель від ущільнення; захисту земель від закислення; захисту земель від забруднення радіоактивними відходами; захисту земель від забруднення хімічними відходами; захисту земель від забруднення промисловими відходами; підвищення родючості; консервації земель. Технічна документація із землеустрою щодо: встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);складання документів,

 
 

Цікаве

Загрузка...