WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

режим використання земель ці об'єктів залежно від цільового їх використання впливу на навколишнє середовище. Однією з проблем сучасного землеустрою є порушення послідовності поновлення та забезпечені доброякісними планово-картографічними проектними і вишукувальними матеріалами. За час проведення земельної реформи в більшості регіон України цій проблемі не приділяють належної уваги. Втрачена черговість поновлення планово-картографічних матеріалів, а існуючі застарілі й не віповідають місцевості, отже, дані земельного обліку не можуть бути об'єктивними. У регіонах не корегують планово-картографічних матеріалів, аерофото- та топографо-геодезичного знімання. Відповідно не визначають площ контурів угідь за категоріями земель та землекористувачами, що негативі позначається на достовірності інформації. Крім того, відсутність доброякісних планових матеріал впливає на якість проектування. Адже розробка проектів розміщення земельних часток (паїв) потреб доброякісних планово-картографічних матеріал Сучасне топографо-геодезичне знімання в умов розподілу земельних паїв забезпечує плановими м і матеріалами лише земельні ділянки, які підлягаю І поділу на земельні частки (паї), а на решту територіях сільських або селищних рад знімання не проводиться. Припинено великомасштабне обстеження гру тій в усіх регіонах країни. У деяких із них ці матеріали застарілі, тому при паюванні використовують матеріали більш як 15-річної давності й на їх основі визначають якість сільськогосподарських угідь, грошову оцінку земель, земельний податок намічають стратегію використання угідь. У зв'язку з реформуванням земельних відносин в тому числі й на меліорованих землях, виникає нагальна потреба у здійсненні інвентаризації зрошуваних та осушуваних земель за категоріями, землевласниками, землекористувачами й системами. Необхідно провести інвентаризацію деградованих земель за всіма власниками земельних паїв і землекористувачами для наступної їх консервації. Починаючи з 1991 року, в країні не розробляю проектів організації території та використання земель сільськогосподарських підприємств, робочих проектів з освоєння, охорони і поліпшення земель. У результаті створення нових агроформувань, перерозподілу земель між формами власності та категоріями земель порушена раніше налагоджена чітка структура сівозмін, яка давала змогу одержувати сталі врожаї сільськогосподарських культур, збагачувати ґрунт поживними речовинами. Поряд із цим розбалансовано структуру земельних угідь і характер використання земельного фонду України, а сформовані агроландшафти нераціональні й економічно неефективні. Реформування існуючих недержавних сільськогосподарських підприємств відбувається стихійно, без належного наукового обґрунтування та розроблених землевпорядних проектів. Не розробляють також прогнозів, програм і схем землеустрою з використання земель на регіональному та національному рівнях. Отже, на основі вищевикладеного можна зроби ти висновок, що зменшення виробництва сільськогосподарської продукції пов'язано з порушенням оптимальної структури існуючих землекористувань, використання, охорони і поліпшення земель них угідь. Висвітлюючи сучасні проблеми землеустрою в Україні, не можна не торкнутися коментаря Земельного кодексу України щодо тлумачення в ньому питань землеустрою. Порівнюючи новий Земельний кодекс України і вказаний коментар, складається враження, що автори коментаря зовсім не знайомі з положенням ст. 181,184 нового Земельного кодексу України. Автори на свій розсуд дають класифікацію по видах землеустрою: прогнозне, передпроектне міжгосподарське і внутрігосподарське. Такої класифікації немає в новому Земельному кодексі, не виконуються вони і на практиці. Це застарілі поняття, від яких в Україні як в теоретичному, так і в практичному плані відмовились. Названий в коментарі і новий вид робіт " план земельно-господарського устрою населених пунктів" [12,с.477], є тлумачення і інших положень, яких немає в Земельному кодексі України. Такий коментар не тільки не розширить роз'яснень положень нового Земельного кодексу України щодо землеустрою, а негативно вплине на практичне його застосування та суспільну думку. Враховуючи історичний і практичний досвід трансформації земельних відносин в Україні, діюче земельне законодавство та вище наведені публікації щодо тлумачення землеустрою, об'єктивно постає необхідність дати наукову класифікацію сучасного землеустрою. Сукупність видів робіт і їх зміст, які об'єктивно обумовлювались потребою суспільства до і після набуття Україною незалежності та перспективи щодо подальшого удосконалення землекористування і формування його сталого розвитку, дають підставу землеустрій класифікувати на загальнодержавний, регіональний та місцевий рівні. Кожному рівню відповідають конкретні види робіт, їх структура, зміст, значення і завдання. Так, до загальнодержавного рівня землеустрою відносяться такі види розробок: встановлення (відновлення) на місцевості кордону України, меж адміністративно-територіальних утворень (Автономної республіки Крим, областей), підготовка Загальнодержавної програми використання та охорони земель України, Національної програми охорони земель України, Генеральної схеми протиерозійних заходів, Генеральної схеми рекультивації порушених земель України, Генеральної схеми консервації деградованих і малопродуктивних земель України, Схеми природно-сільськогосподарського районування. Загальнодержавні програми використання й охорони земель передбачають прогноз раціоналізації використання й охорони земельних ресурсів держави, створення сталого розвитку землекористування, сприятливого навколишнього середовища, визначення пріоритетних напрямків реалізації державної політики у сфері землекористування. Генеральні схеми використання й охорони земель передбачають наукове обґрунтування роз-поділу земель між галузями економіки України, визначення державних пріоритетів у використанні земельних ресурсів та їх охорони, формуванні соціальної та інженерної інфраструктури, встановлення (відновлення) границь адміністративно-територіальних утворень (АРК, областей). Генеральні схеми протиерозійних заходів, рекультивації порушених земель, консервації малопродуктивних і деградованих земель передбачають розробку системи заходів щодо стабілізації деградаційних процесів, поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості фунтів шляхомвизначення територій з особливим природоохо-ронним, рекреаційним і заповідним режимами, застосування ресурсо- і енергозберігаючих технологій, лісомеліоративних заходів, гідротехнічних споруд. Роботи, що виконуються по землеустрою на загальнодержавному рівні, враховуючи їх виключне національне значення, повинні розроблятися державними науковими установами і за рахунок державного бюджету. Землеустрій на регіональному рівні полягає в розробці Регіональних програм використання та охорони земель АРК, областей, Схем землеустрою адміністративних районів; Схем протиерозійних заходів АРК, областей, яружно-балкових

 
 

Цікаве

Загрузка...