WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

спеціалізації підприємств. " Вибір форм господарювання. " Одержання додаткового чистого прибутку. " Поліпшення умов життя, праці та відпочинку громадян. " Розробка бізнес-планів, освоєння проектів землеустрою. " Визначення економічної ефективності запроектованих заходів. Екологічні: " Розподіл за екологічною придатністю. Використання земель (екологічне зонування території). " Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозій. " Охорона земель від техногенного забруднення. " Охорона водних джерел. " Рекультивація порушених і землювання малопродуктивних угідь. " Консервація деградованих і забруднених земель. " Забезпечення сприятливих умов для життя людей, тварин та рослин. " Створення природоохоронного і заповідного фондів. " Встановлення обмежень, обтяжень у використанні земель. " Організація територій екологічно стійких агроландшафтів. Естетичні: " Формування культурних агроландшафтів. " Створення санітарно-захисних територій навколо виробничих об'єктів. " Організація рекреаційних зон. " Формування оздоровчих територій. " Організація використання історико-культурних територій. " Системний підхід до взаємозв'язаного гармонійного розміщення населених пунктів, доріг, угідь, сівозмін, полів, водних джерел, лісових угідь та природоохоронних територій. Інформативні: " Створення банку геодезичних даних на територіях регіону і землекористувача. " Наукове та методичне забезпечення землевпорядного виробництва з використанням новітніх комп'ютерних технологій. " Застосування сучасних технологій геодезичного знімання (GPS) і використання програмних засобів опрацювання геодезичної інформації. " Використання в землевпорядному виробництві географічних інформаційних систем. " Використання технологій ГІС при складанні прогнозів, програм техніко-економічного обґрунтування, проектів використання, охорони та поліпшення земельних угідь. " Застосування засобів телекомунікацій та Internet-технологій для обміну й передачі даних. " Впровадження у землевпорядне виробництво єдиного технологічного процесу на території України. " Забезпечення галузі висококваліфікованими фахівцями з освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр. У результаті роздержавлення і приватизації земель колишніх колективних сільськогосподарських підприємств сільськогосподарські угіддя передані в колективну власність, а згодом й у приватну власність - сільськогосподарські угіддя, в основному рілля, що розміщена на середньо- і сильнозмитих ґрунтах та схилах крутістю понад 7°, а також радіоактивне, техногенне забруднені, засолені й перезволожені землі. Власники таких земельних паїв не можуть їх інтенсивно використовувати, оскільки на цих угіддях потрібно здійснювати спеціальні ґрунтозахисні та природоохоронні заходи, які можуть бути ефективними не на окремо взятому земельному паї, а на всій водозбірній площі або в меліоративній системі. На території водозбору можна комплексно із застосуванням системи протиерозійних організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів використовувати земельні угіддя. Проблемою землеустрою є поспішність у проведенні роздержавлення та приватизації сільськогосподарських підприємств призвела до ряду недоліків у підходах, змісті й порядку приватизації. На мою думку, насамперед потрібно було розробити проекти використання, охорони і поліпшення угідь, здійснити перерозподіл земель за придатністю ґрунтів та меліоративним станом для вирощування тих чи інших районованих сільськогосподарських культур, визначення на картографічних планах просторового їх розміщення, а згодом розпочинати роздержавлення і приватизацію. Це дало б змогу уникнути тих недоліків, які мали місце у використанні земель. Виникає потреба в консервації малопродуктивних і деградованих земель, тобто припинення їхнього інтенсивного господарського використання з метою залуження або залісення. Слід зазначити, що питання можливості консервації земель деклароване статтею 172 Земельного Кодексу України і може бути врегульоване органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на основі договорів із власниками земельних ділянок. Для цього необхідно розробити проектно-технічну документацію, в якій чітко мають бути визначені просторове розміщення деградованих земель, належність і ступінь їхньої деградації, намічені заходи щодо їх використання, охорони та поліпшення й визначені строки та обсяги грошової або натуральної компенсації земельних ділянок і тимчасове чи вічне відчуження ділянок. Стихійне формування нових землекористувань ринкового типу на основі оренди приватизованих земельних паїв здебільшого необґрунтоване й здійснюється нашвидкуруч без заздалегідь розроблених землевпорядних проектів. Унаслідок цього структура земельних угідь та посівних площ розбалансована, порушуються єдина система агроландшафтів, охорона земельних угідь і організація території, не враховується придатність ґрунтів для вирощування певних сільськогосподарських культур, районованих у даній зоні. На жаль, при розміщенні земельних паїв на земельних масивах не враховуються раніше запроектовані проектні елементи: поля сівозмін, сінокосо- або пасовищезмін, робочі ділянки, протиерозійні лісосмуги й гідротехнічні споруди, ділянки суцільного залуження, меліоративні системи, охоронні землі та інші елементи агроландшафтів, що призведе до порушення оптимальної системи використання й охорони земель. Крім того, є багато випадків у регіонах, коли земельні паї виділяються в натурі кількома ділянками, а форма їх далека від оптимальної, тобто співвідношення сторін довжини й ширини окремих ділянок 1:20 і більше. З кожним роком зростає потреба розширенні території населених пунктів для житлової забудови та ведення особистого селянського господарства, а вільні землі запасу або резервного фонду відсутні. Є необхідність вирішувати ці питання через купівлю-продаж земельних ділянок, а у селян відповідних коштів для цього немає. Найбільш очевидна й актуальна ця проблема в населених пунктах приміських зон великих міст. На жаль, ще й досі зазначені проблеми не розв'язані. Відомо, що населені пункти повинні розвиватися на основі генеральних планів. Проте на даний час багато існуючих генпланів застарілі й не відповідають вимогам Земельного кодексу України та Державним будівельним нормам і правилам. У містах не розробляють планів земельно-господарського устрою, немаєчіткої програми перерозподілу й використання земель і відсутня документація з розмежування земель приватної, державної та комунальної власності. Не в усіх містах проводять інвентаризацію земель за категоріями і землекористувачами Потребують особливої уваги при розробці проекно-технічної документації із землеустрою природних заповідників, заказників, об'єктів оздоровчого, історико-культурного призначення, рекреаційні території, їхні охоронні зони, а також санітарно-захисні зони населених пунктів, вироби цих об'єктів, промисловості й транспорту. Потрібні чітко розмежувати

 
 

Цікаве

Загрузка...