WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

від 22 травня 2003 року № 858-ІУта методичних рекомендацій. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунту вання сівозміни та впорядкування угідь розробляються на підставі ст. 52 Закону України "Про землеустрій" і методичних рекомендацій. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів розробляються на підставі ст. 53 Закону України "Про землеустрій", По рядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту, наказу Мінбуддержархітектури та Держкомзему України від 24.09.93 № 158/61. Проекти організації території земельних часток (паїв) розробляються відповідно до Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 5 червня 2003 року, № 899-ІУ і Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам КСП, наказ від 04.06.1996 № 471/172148. Робочі проекти землеустрою складаються на виконання заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, проектами землеустрою. Робочі проекти, пов'язані з будівельними і земляними роботами, складаються згідно з Державними будівельними нормами України (ДБН), Порядком консервації земель (наказ Держкомзему України від 17.10.2002 р. № 175). Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється відповідно до ст. 55 Закону України "Про землеустрій" при дотриманні вимог нормативних актів про топографо-геодезичну діяльність та Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку розробляється згідно зі ст. 56 Закону України "Про землеустрій" та Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (наказ Держкомзему України від 04.05.1999 р. № 43 зі змінами). Спеціальні тематичні карти й атласи стану земель та їх використання складаються відповідно до Закону України "Про землеустрій" з урахуванням положень Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" на підставі обстежень згідно з Порядком здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного , протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 681 та Методичними рекомендаціями шодо здійснення ерозійного районування (зонування земель), за-твердженими наказом Держкомзему України від 28.12.2004 року № 420. 1.2 Сучасний стан та розвиток землеустрою Аналізуючи вимоги чинного законодавства, Закону України "Про землеустрій", інші законодавчі та нормативні акти, практику землевпорядного виробництва, а також наукові розробки, можна сформулювати основні функціональні особливості сучасного землеустрою. Він має чітко виражений гармонійний, системний і комплексний характер, що охоплює політичні, організаційно-правові, технічні, соціально-економічні, екологічні, естетичні та інформативні сфери впливу. Аналіз динаміки розвитку земельних відносин, практики ведення землевпорядного виробництва, і чинної законодавчої бази за період проведення нинішньої земельної реформи, основних рис функціональних особливостей сучасного землеустрою висвітлив ряд проблем, для розв'язання яких необхідно розробити і здійснити відповідні заходи. До таких проблем слід віднести: стихійне формування нових землекористувачів на основі оренди земельних часток (паїв); консервацію деградованих земель; нераціональне і неефективне розміщення та використання земельних часток (паїв); відсутність вільних земель для розширення територій населених пунктів, особливо в приміських зонах великих міст; припинення розробки й впровадження проектних заходів щодо використання, охорони та поліпшення земель; недотримання режиму використання земель у природоохоронних зонах заповідників, на рекреаційних територіях, в зонах охорони земель оздоровчого та історико-культурного призначення; втрачання послідовності черговості поновлення і забезпечення доброякісними планово-картографічними та проектними матеріалами служб Держкомзему; відсутність чіткої координації діяльності й організації управління землевпорядними проектно-вишукувальними організаціями, установами та закладами освіти, які готують фахівців землевпорядного профілю. Функціональні особливості сучасного землеустрою можна представити такими категоріями. Політичні: " Земля - це основний засіб виробництва у сільському і лісовому господарстві та просторовий базис усіх галузей виробництва. " Землеустрій є інструментом для впровадження земельної політики держави. " Зміна політичної ситуації в країні зумовлює зміну земельних відносин. " Забезпечення рівності конституційних прав на землю громадян України відповідно до чинного законодавства. " Визначення прав користування земельними ділянками юридичними і фізичними особами іноземних держав. " Встановлення державного податку України. " Організаційно-правові: " Перерозподіл земель за формами власності й користування. " Формування землеволодінь і землекористувань. " Відведення земельних ділянок. " Оцінка земель. " Підготовка вихідних даних для встановлення податку на землю та визначення стартової ціни. " Підготовка документів, що посвідчують право власності, користування. " Підготовка проектної й технічної документації з використання земель і впорядкування території. " Складання проектів земельно-господарського устрою населених пунктів. " Організація території підприємств та установ. " Організація розробки програм, прогнозів, схем землеустрою. " Складання робочих проектів, освоєння і поліпшення земельних угідь. " Погодження й затвердження проектно-технічної документації. " Дотримання вимог чинного земельного законодавства. Технічні: " Проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних обстежень і розвідувань. " Інвентаризація земель за категоріями. " Встановлення меж та розмірів землеволодінь і землекористувань. " Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. " Розмежування земель приватної, комунальної та державної власності. " Внутрішньогосподарська організація території кожного землекористувача івласника та перенесення проектних елементів у натуру. Соціально-економічні: " Обґрунтування заходів щодо охорони земель і поліпшення угідь. " Встановлення оптимальної структури земельних угідь та пайових площ. " Виробництво валової продукції, рослинництва, тваринництва. " Обґрунтування оптимальних розмірів землекористувань. " Розселення і розміщення трудових ресурсів. " Розміщення транспортної інфраструктури. " Обґрунтування

 
 

Цікаве

Загрузка...