WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

першому розділі подано огляд літератури, а саме нормативно-правове забезпечення землеустрою, сучасний стан та розвиток землеустрою, основні вимоги до складу, та оформлення документації із землеустрою та еколого-економічне обґрунтування землеустрою. В другому розділі подано загальні відомості про об'єкт, його фізико-географічну характеристику, клімат, ґрунти, рослинний та тваринний світ. В третьому розділі описуються концептуальні підходи до розробки проекту землеустрою Вікторівської сільської ради. В четвертому розділі проекту робиться аналіз та коригування планово-картографічних матеріалів, матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів. Поскільки землі на території Вікторівської сільської ради розпайовані, мною проведено аналіз поділу земельних часток (паїв) та видачі Державних актів їх власникам. Наступний розділ проекту п'ятий - розробка еколого-економічного проекту землеустрою. В цьому розділі викладено вимоги щодо проектування планової геодезичної мережі методом GPS-спостережень. Приведені короткі відомості про дії, які виконують при підготовці проекту GPS зйомки з послідуючою обробкою спостережень. Розкрито суть підготовчих робіт та сам процес проектування згущення геодезичної мережі. Пункти планової геодезичної мережі служать основою для подальшого створення знімальної основи. Описано методику створення планової основи та проведення знімальних робіт, вказуються прилади, що використовувались для проведення робіт на об'єкті GPS-приймач 4600LS Serveyor та електронний тахеометр Trimble-3305 DR. Проведено обробку і урівнювання геодезичних вимірювань з використанням програмних пакетів:Trimble Geomatik Office та ГІС"ИнГео".За результатами аналізу матеріалів та розрахунку точності можна зробити висновок, що геодезичні та землевпорядні роботи проведено відповідно вимогам Інструкції. В цьому розділі описано склад земельних ресурсів Вікторівської сільської ради, дано характеристику агровиробничих груп ґрунтів, охарактеризовано стан ріллі, дано рекомендації щодо освоєння та поліпшення земель, захисту ґрунтів від ерозії. Поскільки основною метою дипломного проекту є розробка еколого-економічного проекту землеустрою, мною провена оцінка екологічних проблем, які мають вплив на використання земель. В шостомурозділі містяться відомості з економіки та організації виробництва. Приведено технологічну схему виконання робіт. В розділі детально описано кожний етап робіт по процесам. Викладено організацію робіт на об'єкті, джерела фінансування та складено кошторис на виконані роботи. В сьомому розділі описано питання техніки безпеки при організації робіт на об'єкті в польових умовах, при переїздах, протипожежної безпеки. В цьому розділі проаналізовано потенційні небезпеки і шкідливість при топографо-геодезичних роботах на об'єкті. Таким чином даний дипломний проект охоплює весь комплекс геодезичних та землевпорядних робіт, необхідних при розробці еколого-економічного проекту землеустрою. Список використаної літератури 1. Горлачук В.В. Розвиток землекористування в Україні. - К.: Довіра, 1999р. 2. Енциклопедія України. Київ, 1992р. 3. Закон України "Про землеустрій". 4. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" №899-IV від 5.07.2003р. 5. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". 6. Закон України "Про охорону праці". 7. Земельний кодекс України. 8. Земельні відносини в Україні: Законодавчі і нормативні документи. К.: Урожай, 1998 р. 9. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи, Мінекоресурси від 19.02.2003р. 10. Інструкція до електронного тахеометра TRIMBLE 3305 DR. 11. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі", затвердженої наказом Держкомзему України від травня 1999р. №43. 12. Головне управління геодезії, картографії та кадастру України "Інструкція з топографічної зйомки в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500", - Київ, 2001 рік. 13. Костецька Я. М. "Методичні вказівки з курсу "Методи і прилади високоточних інженерно-геодезичних вимірювань", - Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 1999 рік. 14. "Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям", затверджені наказом держкомзему від 20.02.96 №11. 15. "Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій", затверджені наказом Держкомзему від 4.06.96 за №47/127/48. 16. "Методичні рекомендації виконавцю робіт щодо дотримання умов, які забезпечують виконання вимог чинного законодавста стосовно екологічної безпеки використання земель" затверджені Кабінетом Міністрів України, 2003 р. 17. Науково-виробничий журнал "Землевпорядкування" №3. К.- УААН, 2001 рік. 18. Науково-виробничий журнал "Землевпорядкування" №2. К.- УААН, 2003 рік. 19. Науково-виробничий журнал "Землеустрій і кадастр" №3. К.- УААН, 2006 рік. 20. Перович Л.М., Волосецький Б.І. "Основи кадастру" - Львів - Коломия, 2000 рік. 21. Прыкин П.А. "Экономика, организация и планирование топографо-геодезических работ. - М.: Недра, 1979г. 22. Тартачинський Р.М. "Основи інженерної геодезії", Львів, 1998р. 23. Указ президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" від 10.11.94р. 24. Указ президента України "Про порядок паювання земель переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від 8.08.95р., №720/95. 25. "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт", затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах від 13.02.2001р. № 28/18. 26. Костецька Я.М. "Геодезичні прилади. Частина II. Електронні геодезичні прилади", -Львів: Престиж Інформ, 2000 рік. 27. Б.Гофманн-Велленгоф та ін. "Глобальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика", - Київ: Наукова думка, 1996 р. 28. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг від 15.06.2001р. 29. Тимчасові розцінки ГУГКіК, 2002р. (ГУГК-2002). 30. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов,М.: Недра,1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...