WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

на об'єкті проводились в два етапи за наступною технологічною схемою: Топографо-геодезичні роботи, які включають: " рекогностування пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів; " виготовлення і закладка центру базової станції; " згущення зйомочної геодезичної мережі з визначенням координат автоматичними супутниковими методами; " тахеометрична зйомка земельної ділянки; " опрацювання матеріалів GPS-спостережень. Земельні роботи включають наступні етапи: " підготовчий; " польовий; " камеральний. В процесі підготовчого етапу проводять збирання, аналіз і оцінку всіх матеріалів та документації, необхідних для проведення земельно-кадастрової інвентаризації земель і роблять відповідні висновки. Польові землевпорядні роботи розпочинаються із натуральних обслідувань меж із сусідніми землекористувачами чи землевласниками на місцевості. Визначають характер закріплення меж (огорожа, стіна, будівлі), узгоджують місця закладки межових знаків і проводять кадастрову зйомку меж земельних ділянок. На камеральному етапі виконують такі основні землевпорядні роботи: " складання кадастрових планів меж землекористування, " складання державного акту; " введення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії; " складання звіту про земельно-кадастрову інвентаризацію. 6.3 Опис процесів робіт Рекогностування пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів, які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами. У процесі рекогностування уточнюють проект мережі, визначають місця встановлення і закладки центрів. При цьому основними вимогами є забезпечення безперешкодного огляду неба; відсутність поблизу пункту об'єктів, що відбивають сигнал від супутників ( металеві споруди, огорожі тощо). До складу робіт при рекогностуванні пунктів входить: " отримання технічного завдання; " вибір місця для встановлення пункту і антени супутникового приймача; " закріплення пункту тимчасовим знаком; " складання схеми рекогнустированих пунктів; " переїзди на ділянці робіт; " здача матеріалів. Згущення зйомочної геодезичної мережі з визначенням координат пунктів автономними супутниковими метобами. Проектування геодезичних мереж згущення та знімальних мереж виконують з дотриманням наступних вимог: " мережа має складатись із замкнутих геометричних фігур або петель; " мережа повинна бути прив'язана не менше як до трьох пунктів державної геодезичної мережі, на яких виконують GPS-спостереження; " у висотньому відношенні GPS-мережа має бути прив'язана не менше ніж до чотирьох нівелірних знаків. До складу робіт при згущенні зйомочної геодезичної мережі входить: " підготовка приймача до роботи; " встановлення антени приймача над центром пункту; " вимірювання висоти антени; " позиціювання у заданому режимі; " контроль якості спостережень з видачею програмної інформації про кількість супутників, що спостерігаються; " зняття приймача; " перезапис інформації з приймачів у пам'ять комп'ютера; " польова контрольна обробка супутникових вимірювань; " аналіз результатів обробки; " переїзди на ділянці робіт; " здавання робіт. Тахеометрична зйомка окружних меж будівель та споруд знімання (визначення координат) кутів поворотів меж земельної ділянки проводиться методикою кутових і лінійних вимірювань, які виконуються електронним тахеометром. Одночасно при необхідності проводять до згущення знімальної основи. Склад робіт: " отримання завдання; " рекогностування ділянки; " визначення кількості станцій; " створення планово-висотної основи; " вимірювання кутів; " вимірювання відстаней; " координатні вимірювання; " зарисовка абрису; " складання плану зйомки меж; " обчислення координат і висот точок; " переходи та переїзди на ділянці робіт. Підготовчі роьоти при інвентаризації земель включають: " відбір проектної документації стосовно межі розмірів землекористування; " уточнення переліку і розмірів земельних ділянок у межах території господарства; " звірення меж землекористування; " вирахування площ змін меж землекористування; " погодження результатів; " розмноження і оформлення матеріалів. Складання кадастрових планів меж земельних ділянок. Склад робіт: " відбір та вивчення вихідних матеріалів; " нанесення та викреслення зовнішніх меж господарства; " написання геоданих; " складання списку співвласників; " оформлення плану; " перевірка і виправлення зауважень. Складання державного акту Склад робіт: " відбір матеріалів; " заповнення бланка державного акту; " складання креслення; " написання геоданих; " опис суміжних земельних ділянок; " заповнення списку власників; " перевірка і виправлення зауважень. 6.4 Складання кошторису Кошторис - це документ, в якому представлені всі необхідні витрати на виконання польових і камеральних робіт, організацію і обслуговування виробництва на даному об'єкті. Розрахунки виконують згідно збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні роботи та згідно розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг. Розрахункову вартість обчислюємо за формулою: , (6.4.1) де В - розрахункова вартість робіт, грн; Рб - базова розцінка показника, грн; О - об'єм робіт; К - коефіцієнт до базової розцінки. Базову розцінку вибирають із збірників цін, враховуючи категорію складності. При розрахунку коефіцієнтів звертають увагу на об'єм робіт. Розрахунки виконують окремо для польових і камеральних робіт. - знаходять сумарні вартості польових Впол і камеральних Вкам робіт; - обчислюють додаткові витрати до сумарної вартості: а) на транспорт; б) амортизаційні відчислення та метрологічне забезпечення. Вартість транспортних витрат розраховують як 10% від польових робіт при землевпорядних роботах. Вартість амортизаційних відрахувань становить 5% від загальної вартості по видах робіт та транспортних витрат. Результат обчислення кошторисної вартості топографо-геодезичних та землевпорядних робіт на території села Вікторів приведено в таблиці 6.4.1. Таблиця 6.4.1 Кошторис на виконані роботи № п/п Види робіт Обґрунту-вання Кат. скл. Одиниці виміру Ціна одиниці, грн Об'єм Вартість, грн 1 Рекогносцирування та обстеження вихідних пунктів та тих, які визначаються: ДГМ 3 класу згущення 4 класу межові знаки 1 розряд І ІІ ІІ пункт пункт знак 50,52 58,05 31,21 4 1 17 202,08 58,05 530,57 2.1 Виготовлення пунктів: Мережа згущення 4 кл. Межові знаки центр знак 84,81 23,96 1 17 84,81 407,32 2.2 Закріплення пунктів: Мережа згущення 4 кл. Межові знаки ІІ ІІ центр знак 136,23 49,36 1 17 136,23 439,12 3 Супутникові визначення координат: ДГМ 3 класу Згущення 4 класу Межові знаки 1 розряду І ІІ ІІ пункт пункт знак 214,04 228,65 218,91 4 1 17 856,16 228,65 3721,47 4 Опрацювання

 
 

Цікаве

Загрузка...