WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

водоймищ у балках і ярах ,будівництво валів -терас . Оскільки ерозія ґрунтів є складним явищем , повязаним із впливом як природних так і антропогенних факторів, то боротьба з нею може бути успішною та економічно виправданою лише при науково обгрунтованій організації території з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів, що враховують особливості кожного природного регіону. На території Вікторівської сільської ради ерозії підлягає 1109,82 га землі. В тому числі слабозмитих - 817,5 га, середньозмитих - 189,27 га, сильнозмитих - 103,05 га. Це переважно дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти, дерново-підзолисті розмиті середньосуглинкові ґрунти ярів та блок та інші. Маючи такі дані необхідно проводити організаційно - господарські, агротехнічні, лісомеліоративні, гідротехнічні заходи. Найкращий ефект протиерозійні заходи дають, коли їх проектування взаємопов' язано і коли вони доповнюють один одного. 5.4.2 Рекомендації по відтворенню родючості ґрунту Враховуючи те, що найбільший вплив на розвиток ерозійних процесів на території Вікторівської сільської ради мають: - господарська і внутрігосподарська спеціалізація (впливає на склад і співвідношення угідь ,структуру посівних площ ); - розміщення границь землекористувань без врахування рельєфу; - склад земельних угідь і їх якісний стан ; - нераціональне використання орних земель в умовах розвинутої ерозії ґрунтів (не повне врахування еродованості ґрунту при встановленні складу і чергуванні культур в сівозмінах , не застосування ґрунтозахисної сівозміни ) - проектування полів сівозмін, лісосмуг, доріг і інших елементів без детального врахування рельєфу (крутизни, довжини і експозиції схилу) ґрунту , а також обробіток ґрунту без врахування рельєфу, сприяють розвитку ерозії ; - безсистемне використання пасовищ, відсутність раціонального впорядкування їх територій і міроприємств по підвищенню продуктивності приводять до погіршення якості травостою, посиленню змиву ґрунту ;. - недооцінка ґрунтозахисної ролі лісосмуг ; - відсутність протиерозійнго захисту несільськогоподарських угідь необхідно звернути увагу на проблеми їх вирішення. Для цього потрібно дотримуватись рекомендацій по відтворенню родючості ґрунтів. Згідно ланшафтно-екологічного підходу, забезпечення проведення природоохоронних заходів здійснюється за рахунок: - визначення оптимального співідношення угідь для місцевих умов ; - проектування складу і співвідношенняземельних угідь з врахуванням екологічних, економічних і ландшафтних вимог; - проектування системи використання сільськогосподарських угідь; - проектування заходів освоєння, поліпшення і охорони земель; - підвищення інтенсивності використання площ ріллі сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень на основі передового досвіду і впровадження наукових розробок ; - значного поліпшення організації виробництва , праці, складу і співвідношення виробничих галузей; - диференційного підходу до виконання екологічно - різноякісних земель ; - підвищення рівня науково-технічного прогресу в кожній сільськогосподарській галузі ; - забезпечення припинення ерозійних процесів і інших негативних явищ в складній екологічній обстановці. Отже, для відтворення родючості ґрунту натериторії Вікторівської сільської ради необхідно вирішити такі питання, як захист земель від ерозії і інших негативних процесів; охорона земель від розрушення і антропогенних негативних дій; рекультивація порушених земель; створення охоронних територій і об'єктів, необхідного режиму їх використання; встановлення спеціалізації господарства з врахуванням природних і економічних умов ; встановлення розмірів і меж господарств з врахуванням послідовного проведення комплексу протиерозійних заходів ; встановлення раціонального складу угідь і розробка заходів по їх покращенню; проектування системи раціональних сівозмін, які забезпечують диференційне розміщення культур, припинення процесів ерозії і підвищення урожайності культур; протиерозійне впорядкування території сівозмін , багаторічних насаджень, кормових і інших угідь . При вирішенні цих питань можна говорити про високоінтенсивне і екологічнобезпечне використання земель. 5.4.3 Заповідні і охоронні території Особливо цінних земель, прибережних смуг та земель рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення на території Вікторівської сільської ради немає. 5.4.4 Обмеження господарської діяльності Оскільки на даний час на території Вікторівської сільської ради уже проведено інвентаризацію земель, роздано земельні частки (паї) громадянам, які мають на них право, мною рекомендовано пропозиції щодо використання тих земель, на які встановлено обмеження, а саме земельні ділянки, де проходять охоронні зони ліній електропередач, ліній зв'язку, газопроводу. Крім того через село протікає річка Луквиця, яка має охоронну зону 25 м по обох берегах . Зведена таблиця екологічних обмежень земель та інтегрований екологічний список екологічних обмежень представлено в таблиці 5.4.4.1 РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ 6.1 Загальні питання організації робіт Комплекс геодезичних і землевпорядних робіт по земельно-кадастровій інформації на території Вікторівської сільської ради виконувався приватним підприємством " ЮТА" в рамках проекту підтримки приватизованої землі в Україні на основі технічного завдання та договору. Комплекс складається з польових та камеральних робіт . Польові геодезичні землевпорядні роботи проводились бригадою з двох груп у складі 5 чоловік. Одна група з виконанням прийомників TRIMBLE 4600 провела згущення планової опорної геодезичної мережі, заклала центр базової станції на території сільської ради. В подальшому базова станція використовувалась при проведенні тахеометричної зйомки окружних меж, топографічних об'єктів та об'єктів інвентаризації інфраструктури на території лісництва. Роботи виконувались з допомогою електронного тахеометра TRIMBLE 3305. При виконанні польових робіт бригада бала забезпечина машиною, на якій кожний день добиралась до місця роботи. Бригада повністю забезпечена приладами і обладнанням. Нижче приведено список приладів і обладнання (таблиця 6.1.1) Таблиця 6.1.1 № п/п Назва приладів і обладнання Необхідна кількість 1 GPS-приймач (TRIMBLE 4600 ) в комплекті 3 2 Електронний тахеометр TRIMBLE 3305 1 3 Штативи 4 4 Відбивачі GPS 2 5 Віхи для відбивачів 2 Після завершення польових робіт матеріали вимірювань передавались для камеральної обробки. Обробка виконувалась з використанням програмних комплексів: - TRIMBLE Geomatik Office - ГІС "ИнГЕо" Під час проведення робіт розроблялись заходи безпечного проведення польових робіт, особливе значення має підбір кадрів, які проходять медичне обстеження на здатність виконання робіт. 6.2 Технологічна схема виконання робіт Роботи

 
 

Цікаве

Загрузка...