WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

лісомеліоративних і гідротехнічних споруд. 3 Внутрішньо-господарський (місцевий) Проект протиерозійної організації території для господарства 1. Робочі креслення організаційно-господарських ПЕЗ 2. Завдання на проетування простих лісоміліоративних та гідротехнічних споруд. 3. В виняткових випадках (простота вирішеня) робочі креслення лісоміліоративних ПЕЗ і перенесення їх в натуру 4 Локальний Робочий проект на окремих спорудах 1. Робочі кресення і перенесеня в натуру розроблех в техніко-робочих проектах ПЕЗ 5.4.1 Захист ґрунтів від ерозії Під ерозією ґрунту розуміють змив і розмив ґрунту водою, яка стікає по поверхні землі і видування вітром верхнього родючого шару ґрунту. Для проведення землевпорядкування в районах ерозії ґрунтів необхідно детально вивчити причини її виникнення і ступінь прояву . На розвиток ерозійних процесів впливають фізико- географічні і економічні умови. До фізико- географічних умов, які визначають характер і інтенсивність розвитку ерозії, належить клімат, рельєф, ґрунти, рослинний покрив. Щодо економічних умов, то розвиток ерозії в значній мірі залежить від господарської діяльності людини, її впливу на землю .При правильному використанні земельних ресурсів людина може припинити ерозійні процеси і підвищити родючість еродованих земель і, навпаки , при неправильному, безгосподарському відношенні до землі - усилити ерозію . Серед умов, які впливають на розвиток водної ерозії вирішальна роль належить крутизні і довжині схилів. Розвиток водної ерозії ґрунтів може проходити при крутизні схилу навіть менше 1° на схилах крутизною біля 5° розвиток ерозії посилюється і в повній мірі проявляється при крутизні схилу 8-10°. З збільшеннням крутизни схилів росте швидкість стікання води, а з ростом довжини і її маса . (При збільшенні крутизни схилів в 4 рази швидкість води зростає в 2 рази , а кількість переміщуваних частин - приблизно в 16 разів ). Ґрунти і їх механічний склад також впливають на розвиток ерозії .Найбільш стійкі до процесів ерозії чорноземні ґрунти. Важливим показником фізичного стану ґрунтів є їх структура та механічний склад . Рослинний покрив являється ефективним способом боротьби з ерозією ґрунтів. Ерозії піддаються в першу чергу ґрунти, які в момент поверхневого стоку або дефляції бувають позбавлені хорошого розвиненого рослинного покриву . Рослинний покрив являється перепоною на шляху поверхового стоку, зменшує його швидкість, сприяє значному всмоктуванню вологи ґрунтом і робить ґрунт більш структурним . Різні рослини мають різне протиерозійне значення (просапні - гірше, озимі - краще , багаторічні трави та пасовища - найкраще). Для захисту ґрунтів від ерозії необхідно проводити комплекс протиерозійних заходів, які повинні розроблятись на всіх землях, де проявляються умови розвитку ерозії незалежно від призначення і господарського використання цих земель. На землях сільськогосподарського призначення розробляється цілий комплекс протиерозійних заходів .При цьому особлива увага приділяється протиерозійному впорядкуванню території сільськогосподарських угідь. Протиерозійний комплекс включає: " організаційно - господарські; " агротехнічні ; " лісомеліоративні; " гідротехнічні заходи . Протиерозійна роль їх різна і залежить від конкретних умов господарства. Організаційно - господарські заходи застосовуються для створення необхідних передумов безпечного в ерозійномувідношенні сільськогосподарського використання території та ефективного застосування всіх засобів боротьби з ерозією. До них належать : - визначення складу та обсягу комплексу протиерозійних заходів; - запровадження правильної внутрігосподарської спеціалізації господарсько- доцільного використання кожної ділянки території ; - визначення типів сівозмін та їх розміщення; - розміщення полів, робочих ділянок, лісових смуг, шляхів і найпростіших гідротехнічних споруд . Агротехнічні заходи забезпечують щоденне регулювання поверхневого стоку ,захист ґрунтів і постійне підвищення їх родючості . До цих заходів належить : - спеціальні прийоми обробітку та вирощування сільськогосподарських культур, повязані зі створенням на оброблюваній поверхні своєрідного мікрорельєфу, який сприяє додатковому поглинанню вологи, а отже і значному скороченню стоку та його еродуючої здатності (обробіток поперек схилу, боронування, валкування, ямкування, щілювання і кротування зябу, поверхневий обробіток ґрунту без відвалу пласта із залишенням частини поживних речовин, ґрунтопоглиблення , перехресний і згущений посів культур ); - прийоми снігозатримання та регулювання сніготаяння (смугове ущільнення штучних перешкод - щитів, лісонасаджень, смугове зачорніння снігу ); - система застосування органічних і мінеральних добрив . Агротехнічні заходи мають високу протиерозійну ефективність і є найбільш доступними, недорогими. Результати досліджень свідчать, що агротехнічні заходи сприяють додатковій затримці 25-40 % поверхневого стоку , додатковій затримці до 30-35 мм талих вод та зниженню змивання ґрунту в середньому удвічі . Лісомеліоративні заходи застосовуються на найбільш важливих у протиерозійному відношенні частинах водозборів. Вони поліпшують водний і вітровий режими території прилягаючих полів, підвищують протиерозійну роль агротехнічних заходів, сприяють рівномірному снігорозподілу та сніготаненню, сповільненню швидкості стоку та додатковому поглинанню вологи . Необхідно створити: - полезахисні та водорегулюючі лісові смуги; - прибалкові лісосмуги та суцільні насадження на еродованих пасовищах; - захисні лісонасадження на зрошених і осушених землях ; - суцільне заліснення непридатних у сільськогосподарському виробництві земель; - лісонасадження вздовж рік, струмків навколо водоймищ . Здійснення лісомеліоративних заходів пов'язане з великими капітальними затратами та вилученням цінних сільськогосподарських угідь Тому їх проектування слід проводити в чітко визначених межах, як доповнення до агротехнічних заходів . У цьому випадку протиерозійний комплекс буде ефективнішим . Багаторічні спостереження дослідних станцій і наукових установ показують, що під впливом заліснення сток скорочується на 30-50 % , а змивання ґрунту удвічі і більше залежно від ступеня заліснення території та інших факторів . Гідротехнічні заходи спрямовані на боротьбу з концентрованим стоком і розмиванням ґрунту на частинах водозбору, що зазнали найбільшого впливу ерозії (на вершинах діючих ярів , у водопровідних жолобках , на дні ярів). Протиерозійні гідротехнічні споруди передбачаються в тих випадках, коли примінення одних агротехнічних і лісомеліоративних протиерозійних заходів недостатнє . До цієї групи заходів входить: - будівництво розпилювачів стоку, водовідних валів і канав, водозатримуючих валів, переважно на орних землях і частково кормових угіддях ; - спорудження гребель, перепадів, бистротоків, будівництво ставків і

 
 

Цікаве

Загрузка...