WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

середньосуглинкові ґрунти Загальна площа агрогрупи - 186,6 га, в тому числі: ріллі - 186,6 га З них на схилах крутизною: 3-5 град - 98,4 га; 5-7 град - 65,9 га; 7-10 град - 22,3 га. Для зменшення змиву грунту оранку і глибоке рихлення рекомендується доповнювати лункуванням, переривистим боронуванням, обвалуванням і щілюванням. Важливим агротехнічним заходом в боротьбі з ерозією та для підвищення родючості ґрунтів є внесення органічних і мінеральних добрив та диференційоване вапнування. 26д - дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти Загальна площа агрогрупи - 11,2 га, в тому числі: ріллі - 11,2 га З них на схилах крутизною: 3-5 град - 4,6 га; 5-7 град - 2,8 га 7-10 град - 3,8 га Землі даної категорії рекомендовано використовувати для тривалого залуження багаторічними травами. 28д - дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньосуглинкові осушені ґрунти Загальна площа агрогрупи - 110,5 га, в тому числі: ріллі - 110,5 га З них на схилах крутизною: 1-2 град - 86,6 га; 2-3 град - 23,9 га. На цих землях рекомендується розміщувати інтенсивні зерно-просапні сівозміни з максимальним насищенням просапних культур. Загалом при складанні даного Проекту з метою зменшення негативних екологічних наслідків від процесу приватизації земель здійснено наступні зміни в використанні угідь: 1. Землі площею 3,7 га вилучено з паювання - заросли чагарниками; 2. Землі площею 57,8 га в переведено до пайованих земель з земель запасу Вікторівської сільської ради. Результати проведеної екологічної оцінки з визначенням земель, які вилучаються з розподілу, земель які долучені до розпаювання, земель які можуть бути приватизовані за умови обмежень у використанні екологічно, дають змогу побачити стан земель і відповідно вжити необхідні заходи щодо їх поліпшення. 5.4 Протиерозійна організація території Як уже згадувалось у пункті 5.3.1 , проект землеустрою території сільської ради з ґрунтозахисною контурно-меліоративною організацією території розробляється на всю площу сільськогосподарських угідь незалежно від форм власності та належності з метою захисту їх від ерозійних і деградаційних процесів та підвищення родючості ґрунтів. Підготовчі роботи при землевпорядкуванні в районах ерозії грунтів мають свої особливості обумовлені необхідністю додаткових обстежень і підготовки матеріалів. Підготовчі роботи поділяються на камеральні і польові . Камеральні роботи включають збір, систематизацію, вивчення, аналіз, і оцінку планово-картографічних,земельно-кадастрових і інших матеріалів обстежень, даних моніторингу земель, які характеризують стан землеволодіння та землекористування і перспективи розвитку господарства (схему землевпорядкування району, матеріали використання сільськогосподарських угідь, схему розвитку внутрігосподарських доріг, проектів внутрігосподарського і міжгосподарського землевпорядкування ), а також даних земельного кадастру, річних звітів, звітів про виробничо-господарську діяльність, здійснення заходів по охороні і підвищення родючості ґрунту. Підготовчі роботи включають також підбір, вивчення і аналіз інших обстежувальних матеріалів(грунтово-ерозійних, геоботанічних, меліоративних, агрогосподарських і ін). При цьому вивчаються наступні матеріали: -генеральна схема протиерозійних заходів -дані про ерозію, види і форми її проявів за 10-15 років . -про збитки нанесені ерозією ґрунтів -примінення господарствами зони комплексу протиерозійних заходів і його ефективність -періодичність і час прояву ерозії , її форми і ареал ; -рекомендації науково дослідницьких установ, місцевих дослідницьких станцій по боротьбі з ерозією ; -досвід передових господарств по боротьбі з ерозією. При підготовчих роботах вивчаються : " існуюча організаційно-господарська структура, господарська і внутрігосподарська спеціалізація і їх відповідність якісному складу угідь і вимогам захисту ґрунтів від ерозії ; " розміщення границь господарств і протиерозійних підрозділів; " існуюче використання земель в господарстві; " наявність захисних лісових насаджень і протиерозійних гідротехнічних споруд і їх ефективність ; " структура посівних площ ; " організація території в господарстві і її протиерозійна роль; " застосовані агротехнічні заходи . В районах водної ерозії ґрунтів плановий матеріал повинен бути масштабу 1 :10000, а в господарствах з великою розчленованістю території балками і ярами і сильно вираженим рельєфом - більш крупного масштабу. Для проектування гідротехнічних споруд (водозатримуючих валів , терас,розпилювачів стоку і інших ) слід використовувати плани масштабу 1:2000;1:1000, а іноді і 1:500. Зображення рельєфу на плановому матеріалі є обовязковим. В процесі польових підготовчих робіт проводиться обстеження місцевості, уточнюються і доповнюються дані, одержані при камеральній підготовці. В результаті польового обстеження визначаються площі, розміщення і доцільність подальшого використання земель в тих чи інших угіддях. Вияснюються і уточнються межі технологічних груп орних земель, можливі рубежі їх закріплення. Намічаються основні протиерозійні, а також інші природоохоронні , екологічні та культуртехнічні заходи. Результати землевпорядних вишуків фіксуються в технічному звіті і відображаються на плані обстеження території. По результатах камеральних робіт і польового ґрунтово-ерозійного обстеження складають карту категорій земель (земельні ділянки (участки) з приблизно однаковими умовами рельєфу ґрунтів, можливості або степені прояву ерозійних процесів і які вимагають певного комплексу протиерозійних заходів), яка являється основою для розробки комплексу протиерозійних заходів. Залежно від рівнів проектування протиерозійних заходів отримують різні результати проектування ( таблиця 5.4.1). Таблиця 5.4.1 Рівні проектування протиерозійних заходів № п/п Рівні проектування і їх характер Етапи проектування Результати проектування 1 2 3 4 1. Державний, обласний (глобальний) Генеральна схема протиерозійних заходів держви, області. 1.Вихідні дані для перспективного проектування 2.Зонування території в ерозійному відношенні 3.Послідовність розробки протиерозійних заходів (ПЕЗ) (завдання на розробку схеми ) 2. Районний (регіональний) Схема ПЕЗ адміністративного району або водозбірного басейну, як складова частина схеми землеустрою 1. Отримання конкретних даних для оперативного проектування 2. Оцінка території господарства в ерозійному відношеннні і уточнення спеціалізації 3. Проектні пропозиції по ПЕ організації території і вдосконалення навколишніх меж господарств, розміщення системи лісосмуг і гідрологічних споруд 4. Рекомендації по застосуванню агротехнічних ПЕЗ 5. Завдання на розробку проекту ПЕ організаії території і складних систем

 
 

Цікаве

Загрузка...