WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

на природнв ресурси. Таке використання природних ресурсів призводить до великомасштабних незворотних негативних наслідків. За останні десять років, у зв'язку з перерозподілом земель державної власності, послабленням з боку держави контролю за використанням і охороною земель, екологічний стан значно погіршився. Безвідповідальна культура землеробства, знищення науково обґрунтованої системи сівозмін і невикористання новими землевласниками і землекористувачами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, призвели до погіршення родючості ґрунту, інтенсифікації еродованості земель та інших негативних явищ орних земель. Нормалізувати екологічну обстановку можливо шляхом відновлення стабілізуючих складових природного середовища. Це в першу чергу зменшення розораності хоча б до 50% і збільшення лісистості до 20%, в тому числі довести заліснення сільськогосподарських угідь до 4%. Заліснення і залуження земель слід розглядати не як переведення з більш цінних у менш цінні, а як необхідний захід зміни використання земель, ефективність яких не зменшується, а залишається на рівні, або навіть збільшується з урахуванням екологічних і господарських потреб. Однак, щоб стабілізувати екологічну обстановку, необхідно виявити на території всі об'єкти забруднення і засмічення, до яких належать ферми, господарські двори, склади отрутохімікатів, відстійники, гноєсховища, сміттєсховища, а також промислові й оборонні об'єкти. Відносно перелічених об'єктів необхідно передбачити заходи щодо зменшення або повної ліквідації їх впливу на навколишнє середовище, навіть до їх виносу в еконебезпечні місця. Очищення території від об'єктів забруднювачів і засмічувачів дозволить виконувати свої стабілізуючі функції і забезпечувати розповсюдження рідких видів флори та фауни. Крім того, слід мати на увазі, що населені пункти (особливо промислові і великі), магістральні трубопроводи, нафтопроводи, газопроводи, аміакопроводи, об'єкти виробітку і транспортування енергії, лінії зв'язку, ділянки залізниці створюють додаткові труднощі в стабілізації екологічного середовища. Наявність охоронних зон навколо і вздовж указаних об'єктів створює систему обмеженого використання земель. Влючення в цю систему екологічних обмежень повинно дати можливість частково нейтралізувати негативні явища. Але це, в свою чергу, повинно компенсуватись власникам землі і землекористувачам як власниками об'єктів, що мають охоронні зони, так і державою, яка може застосувати механізм компенсації обмеження господарської діяльності внаслідок накладення екологічних обмежень шляхом пільгових оподаткування, кредитування. Отже, екологізації землекористуваня може бути досягнута лише через землевпорядне проектування, яке треба відродити після затяжної стагнації, під час якої останнє практично зводилось до паювання земель. Але робити це потрібно з урахуванням сучасних умов і нових вимог. Досвід, значною мірою негативний, але великий за обсягом у часі і просторі, дає змогу критично проаналізувати колишні хибні тенденції у використанні земель івизначити екологічні складові проектування, маючи при цьому на увазі, що екологічно допустиме є, як правило економічно доцільним. При написанні дипломної роботи використовувались матеріали ґрунтового обстеження, формування та встановлення меж сільської ради, дані згідно інвентаризації земель, матеріали контурно-меліоративної організації території, дані по роздержавленню та паюванню земель, протиерозійної організації території, форми 2-зем та 6-зем. На захист дипломної роботи буде представлено : 1. Пояснююча записка 2. Графічні матеріали, а саме: Схема згущення зйомочної основи Характеристики отримані при GPS-спостереженнях Схема формування території Вікторівської сільської ради Схема розпайованих земель та встановлення охоронних зон на території Вікторівської сільської ради Таблиці РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Нормативно-правове забезпечення землеустрою Загальнодержавні та регіональні програми використання й охорони земель розробляються з метою розвитку програм економічного, науково-технічного та соціального розвитку України й охорони довкілля. Загальнодержавні та регіональні програми використання й охорони земель визначають склад та обсяги першочергових і перспективних заходів щодо використання та охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації. Загальнодержавні програми використання та охорони земель розробляються згідно із Законом України "Про державні цільові програми" від 18 березня 2004 року № 1621-IV. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень розробляються на підставі затверджених загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно- територіальних утворень розробляються відповідно до ст.173, 174 Земельного кодексу України, ст. 46 Закону України "Про землеустрій" з урахуванням Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіально го устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х. Проекти землеустрою щодо організації й встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздо ровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення розробляються згідно із Законами України "Про природно-заповідний фонд України", "Про курорти", "Про охорону культурної спадщини", Порядком розроблення проектів із землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1094. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та кому нальної власності населених пунктів розробляються на підставі Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" від 5 лютого 2004 року № 1457-ГУ. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розроб ляються на підставі Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій", Порядку вибору земельних ділянок для розміщення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 427, Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 677, Постанови Кабінету Міністрів України від 4березня 2004 року № 266 "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок". Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існую чих землеволодінь і землекористувань розробляються на підставі ст. 51 Закону України "Про землеустрій"

 
 

Цікаве

Загрузка...