WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

перебувати стороннім особам на території й у приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері й люки цих споруд, самовільно переключати електричні апарати і підключати до електричних мереж; - будувати житлові, громадські, дачні будинки; - влаштовувати будь-які звалища; - сладати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; - розпалювати вогнища тощо. На території сільської ради проходять лінії зв'язку, що мають охоронну зону 2.5 м. Санітарно-захисні зони Санітарно-захисні зони передбачено створити навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівнів шуму, вібрації, ультразвукових та електромагнітних хвиль, електричних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови. Залежно від потужності, розмірів, небезпечності або шкідливості виробництва, на основі будівельних норм і правил установлені такі розміри санітарно-захасних зон: " тваринницька ферма на 150 голів - 150 м; " тваринницька ферма на 250 голів - 200 м; " тваринницька ферма на 1100 голів - 300 м; " відстійники, поля фільтрації - 300 м; " інші виробничі об'єкти - по 50 м; " діючі кладовища - по 300 м; " закриті кладовища - по 100 м. На території Вікторівської сільської ради встановлено санітарно-захисні зони навколо кладовища 280 м. Водоохоронні зона та прибережно-захисні смуги Вздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм із метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їхньої водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Режим господарської діяльності в межах водоохоронних зон та прибережних смуг регламентується Водним кодексом України і Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них". Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок і навколо водойм уздовж урізу води ( в обмежений період) завширшки: " для малих річок, струмків і потічків,а також ставків площею менш як 3 га - 25 м; " для середніх річок, водосховищ, а також ставків площею понад 3 га - 50 м; " для великих річок, водосховищ та озер - 100 м. Вздовж села Вікторів протікає р.Луквиця, що має охоронну зону 25 м по обох берегах річки. Крім того вздовж каналів встановлено смуги відведення завширшки 2 м. У межах водоохоронних зон забороняється : - використання стійких і сильнодіючих пестицидів; - розміщення кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; - скидання неочищених стічних вод із використанням балок, кар'єрів, струмків тощо. У прибережних захисних смугах і смугах відведення забороняється: - розорювання земель ( крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво і городництво; - зберігання та застосування пестицидів і добрив; - влаштування літніх таборів та худоби; - будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів і стоянок автомобілів; - влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників тощо; - миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. На території Вікторівської сільської ради проведено збір інформації про відомі екологічні обмеження та проведено вибіркові польові перевірки щодо відповідності існуючого землекористування зібраній інформації про наявні обмеження. Виконано прогнозну оцінку впливу результатів приватизації на природні ресурси, які підлягають розподілу, та відповідні елементи природного середовища- ліси та інші природні ареали. Проведено аналіз потенційних негативних екологічних наслідків приватизації землі та заходів щодо їх пом'якшення, влучаючи ідентифікацію екологічно вразливих територій, які мають бути вилучені з приватизації, а також обмеження щодо використання земель. Крім того визначено заходи з пом'якшення негативних екологічних наслідків приватизації земель стосовно екологічно вразливих земель, що характеризуються крутосхилістю та еродованістю ґрунтів. Стосовно ряду екологічно вразливих земель розроблено рекомендації щодо уникнення погіршення їх екологічного стану та рекомендовано спеціальні режими, як обов'язкові для дотримання новими землевласниками приватизованих ділянок, місцевими радами та органами державної влади. Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що землі сільськогосподарського призначення на території сільської ради розділені на дрібні землекористування, на яких важко впроваджувати передові технології вирощування сільськогосподарських культур, а також здійснювати заходи щодо охорони земель і підвищення родючості ґрунтів. З метою збереження і підвищення родючості силових земель рекомендовано запровадити контурно-меліоративну організацію території з дотриманням наступних технологічних обмежень: " обов'язковість диференціації інтенсивності використання земель в залежності від ландшафтних умов земельних ділянок; " обмеження розорювання земель; " обмеження в розміщенні сільськогосподарських культур, вирощування яких пов'язане з ризиком посилення ерозійних процесів; " заборона безсистемного використання силових кормових угідь; " обов'язкове заліснення деградованих земель; " обов'язкове залуження силових сильно змитих ділянок. Технологічні обмеження приведені окремо по кожній агровиробничій групі. На території сільської ради виділяють 12 груп ґрунтів. На розпайованих землях виділяють 6 груп. Нижче наведено коротку характеристику окремих агрогруп і рекомендацій щодо їх раціонального використання. 18д - дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті середньосуглинкові неосушені ґрунти Загальна площа агрогрупи - 90,0 га , в тому числі: ріллі - 90,0 га З них на схилах крутизною : 2-3 град - 13,8 га; 3-5 град - 76,2 га На орних землях пропонується розміщувати інтенсивні зерно-просапні сівозміни з максимальним насищенням просапних культур. На ерозійно-небезпечних схилах (3-5 град) обробіток грунту і посів рекомендується проводити впоперек схилу. 24д - дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті слабозмиті середньосуглинкові неосушені ґрунти Загальна площа агрогрупи - 6,1 га, в тому числі: ріллі - 6,1 га З них на схилах крутизною : 3-5 град - 6,1 га Землі підгрупи 24д X ( на схилах крутизною 3-5град) рекомендовано використовувати під зерно-трав'яні сівозміни з дотриманням ґрунтозахисної технології. 24л- дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті слабозмиті легкоглинисті ґрунти Загальна площа агрогрупи - 309,0 га, ч тому числі: ріллі - 309,0 га; З них на схилах крутизною: 2-3 град - 146,2 га; 3-5 град - 135,3 га; 5-7 град - 27,5 га. Рекомендовано використовувати під зерно-трав'яні сівозміни. 25д - дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті середньозмиті

 
 

Цікаве

Загрузка...