WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

рубежі по захисту орних земель від ерозії. Обстеженню підлягають сільськогосподарські угіддя та землі водного фонду, що знаходяться на території сільської ради і потребують захисту від ерозії і інших факторів деградації земель. При польовому обстеженні уточнюються межі земельних ділянок ріллі і кормових угідь, визначається технічний стан протиерозійних гідроспоруд і захисних насаджень, проводиться вивчення ерозійних процесів на ріллі, яружно-балковій системі і гідрографічній мережі та готуються пропозиції по їх захисту від ерозії. Також враховуються екологічні вимоги по створенню агро ландшафтів, визначаються заповідні і охоронні території, зони обмеження господарської діяльності. На території Вікторівської сільської ради під ріллею знаходиться 1087,44 га землі. Рілля більше ніж інші угіддя піддається ерозії, тому розробка комплексу заходів по боротьбі з ерозією - важливим завданням сучасного землевпорядкування. Суть її рішення заключається в правильному співвідношенні, погодженому приміненні і розміщенні по території комплексу різних протиерозійних заходів . Основними заходами по покращенню ріллі як основного сільськогосподарського угіддя являється зрошування, осушення, гіпсування, вапнування, збирання каменів і інше. Необхідно трансформувати деякі площі орних і інших продуктивно-використовуваних земель в угіддя, з яких ніякої продукції не отримують (міліоративні канали, захисні лісові насадження, дороги). Тому тут необхідно обмежуватись виділенням для них мінімально необхідної площі і якщо надається можливість, то компенсувати вимушене зменшення цінних орних земель освоєнням в ріллю малопродуктивних угідь. 5.3.2 Освоєння і поліпшення земель Для проектування заходів з поліпшення земель при складанні проекту на території Вікторівської сільської ради необхідне використання наявних резервів, розширення площ більш продуктивних угідь, а також покращення кормових та інших угідь. В необхідних випадках потрібно проведення культур технічних і гідроміліоративних міроприємств (корчування чагарників, осушення і зрошування), а також хімічні міроприємства (вапнування кислих грунтів, гіпсування солонців). При встановленні складу і площі угідь одночасно потрібно вирішити питання їх трансформації і територіального розміщення . Трансформація повинна забезпечити найбільш правильний склад угідь, підвищення ефективності використання землі. Запроектований склад угідь, внесені зміни в їх площі реалізуються завдяки трансформації . Іншими словами трансформація угідь - це форма прояву найбільш цілеспрямованого їх складу і співвідношення . Трансформацію угідь або перетворення одних в другі проводять в різних цілях: - для розширення площ високопродуктивних земель, з яких більше отримують сільськогосподарську продукцію, для чого малопродуктивні угіддя переводять (трансформують) в більш продуктивні, намагаючись використовувати під ріллю всі придатні для цього землі; - з метою покращення умов механізації польових робіт і більш продуктивного використання техніки освоюють в ріллю вкрапленні невеликі участки сінокосів, чагарників, зарівнюють і освоюють неглибокі промоїни. для покращення повітряно-водного режиму ґрунту, мікрокліматичних умов, а також захисту ґрунту від ерозії; - щоб розмістити обє'кти будівництва і забезпечити зручний звязок зі всіма частинами землекористування; - для ліквідації роздробленності, ліквідації малоконтурності, вклинювань, вкраплювань . Одночасно з трансформацією угідь потрібно розробляти заходи по їх поліпшенню. Сільськогосподарські угіддя покращують з ціллю підвищення їх продуктивності. При цьому, на відміну від трансформації, основний вид угідь тут залишається, змінюється лише якісний стан і їх різновидність. Природні сінокоси або пасовища після покращення переходять в розряд покращенні. Досить важливе значення має розробка заходів по покращенню кормових угідь. Покращення пасовищ і сінокосів і введенняраціональної системи їх використання стає в сучасних умовах необхідністю. Заходи по покращенню кормових угідь різні і залежать від ґрунтово-кліматичних умов і господарського стану сінокосів і пасовищ . Розрізняють два види покращення кормових угідь: корінне і поверхневе. Корінне покращення - це заміна малопродуктивного природного травостою лугових земель культурним, які складаються із суміші злакових і бобових трав розрахованих на багаторічне їх використання. З цією метою проводять розорювання або дискування з подальшою обробкою площі і залуженням її складними травосумішами багаторічних трав. Корінне покращення включає знищення дернини шляхом фрезерування, дискування або розорювання і створення нового травостою (залуження ) . Поверхневе покращення проводять на тих площах сінокосів і пасовищ, які по умовах рельєфу, розміру і формі не придатні для корінного покращення або не потребують його, якщо мають хороший природний травостій, але запущені - заросли чагарником і мілколіссям, покрились купинами, травостій рідкий. При поверхневому покращені на площах звільнених від зарослей і купин, а також в місцях рідкого травостою підсівають суміші. Як при корінному так і при поверхневому покращенні в необхідних випадках проводять культуртехнічні і гідроміліоративні заходи по підготовці площ для залуження, підсіву і раціонального їх використання. Показниками ефективності трансформації і покращення угідь служить приріст продукції, збільшення чистого доходу, строки окупності капітальних затрат, підвищення родючості ґрунту і захист його від ерозії . 5.3.3 Оцінювання екологічних, правових, природоохоронних та інших проблем, які можуть мати вплив на використання землі Специфіка земельних відносин полягає в наявності значної кількості обмежень прав власника і користувача земельної ділянки. У законодавстві розрізняють чотири види обмежень: " цільове призначення; " режим використання; " земельні сервітути; " екологічні, санітарні та інші вимоги використання і охорони земель. На території Вікторівської сільської ради право на земельну частку (пай) мають 619 громадян - члени колишнього КСП. Своїм правом тільки скористались 23 особи, які замість сертифікатів на право на земельну частку (пай) одержали державні акти на право власності на земельні ділянки. 593 громадяни з різних причин ще не використали свого права на одержання земельних ділянок. Із них 336 осіб користуються земельними частками (паями) без оформлення на них Державних актів. Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України та статті 5 Закону України "Про особисте селянське господарство" громадяни одержали земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю) з метою ведення особистого селянського господарства. Перш ніж перейти до оцінювання екологічних проблем, хотілося б розглянути ряд правових, природоохоронних та інших обмежень, які мають вплив на використання землі. Керуючись положеннями Конституції України, земельним законодавством,

 
 

Цікаве

Загрузка...