WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

прошарками, грудкувато-пластинчастий, ущільнений 37-50 см. 24л - дерново-середньопідзолисті поверхнево-глеюваті слабозмиті легкоглинисті грунти. Вони мають бонітетну оцінку 15.6 бал. Гумусовий горизонт сірий, вологий, слабо вираженої грудкуватої структури 0 - 40 см; Перехідний гумусовий горизонт до породи 40-60 см , бурувато сірий, вологий, неміцної грудкуватої структури. В слабо змитих змито не більше половини гумусового горизонту. 25д -дерново-середньопідзолисті поверхнево-глеюваті середньозмиті середньосуглинкові грунти. Бонітетна оцінка 14,5 балів. Гумусовий горизонт 0 - 30 см, сірий, слабо вологий, ущільнений; елювіальний горизонт ясносірий з білуватими плямами, слабо вологий, ущільнений 30-45 см; ілювіальний горизонт темнувато бурий, вологий, грудкувато-горіхуватий, щільний, переважно важко суглинковий. В середньо змитих грунтах змито 2/3, або повністю змитий гумусовий горизонт. 26д - дерново-середньопідзолисті поверхнево-глеюваті сильнозмиті середньосуглинкові грунти . Бонітетна оцінка 10,8 балів. Гумусовий горизонт 0 - 30 см, сірий, слабо вологий, ущільнений; елювіальний горизонт ясносірий з білуватими плямами, слабо вологий, ущільнений 25-30 см; ілювіальний горизонт вологий, грудкувато-горіхуватий, щільний, переважно важко суглинковий. В сильно змитих грунтах змита верхня частина перехідного ілювіального горизонту. 28д - дернові середньопідзолисті поверхнево-глеюваті середньосуглинкові осушені грунти вододільних плето. 175г - 176г - дернові глибокі слабозмиті легкосуглинкові та середньозмиті неоглеєні легкосуглинкові. Бонітетна оцінка 34,7 та 41,9 балів. Гумусово-акумулятивний горизонт потужністю 2 - 2,5 см, зернистий, поступово світліє до низу; гумусово-ілювіальний горизонт крупнозернистий нестійкої горіхуватої структури товщиною 25 - 45 см; перехідний ілювіальний горизонт ущільнений грудкуватий товщиною до 128 см. 176е - дернові глибокі важко суглинкові грунти заплав високого рівня 188д - дернові слаборозвинені сильнокам'янисті середньосуглинкові грунти заплав низького рівня 215д - дерново-підзолисті розмиті середньосуглинкові грунти ярів та балок 221д - дернові підзолисті зруйновані із сучасними зсувами середньосуглинкові ґрунти. 5.2.3 Розробка контурно-лінійних рубежів При складанні проекту орні землі поділяються на такі технологічні групи: I технологічна група (інтенсивного використання) - масиви нееродованої ріллі, розташовані на рівних та слабохвилястих ділянках на схилах крутизною до З0. II технологічна група (обмеженого використання) - масиви нееродованої ріллі, розташовані на слабохвилястих схилах крутизною до 3-5° і слабоеродованої ріллі на схилах до 3°. На цих землях розміщуються тільки культури суцільного сіву (однорічні, багаторічні трави озимі і ярі зернові). Між І і ІІ технологічною групою земель проектуються по горизонталях і контурно-лінійні рубежі. Згідно розрахунків вони можуть переміщатися на допустимі відстані в залежності від механічного складу грунтів, протяжності схилів, водозбірних площ і інше. При розміщенні контурно-лінійних рубежів також враховуються природні умови та межі земельних паїв і новостворених сільгоспформувань. ? 5.3 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 5.3.1 Сучасний стан ріллі та протиерозійна організація території Виходячи з поєднання умов власності й організації виробництва, виділяється три категорії господарств ринкового спрямування: 1. Сільськогосподарські підприємства ринкового спрямування, які побудовані на основі реформування колгоспів і радгоспів, де поєднується приватна власність селян на землю та майно з колективними формами організації праці. У них в основному збережена земельна цілісність колишніх підприємств, земля і майно передані їм в оренду. У свою чергу по відношенню до власності ці підприємства поділяються на: різні форми господарювання: колективні, акціонерні, приватні, товариства з обмеженою відповідальністю. 2. Фермерські господарства. Їм відводиться особлива роль. У розвинутихкраїнах світу вони є основним сектором виробництва продукції, який забезпечив у них продовольчий достаток. В Україні фермерству відводиться роль перспективної форми господарювання, а вільна його конкуренція з усуспільненими господарськими формуваннями забезпечуватиме економічні передумови та простір для створення необхідних умов піднесення сільськогосподарського виробництва. 3. Господарства населення. До них належать особисті селянські господарства присадибні ділянки, ділянки для забудови, садові кооперативи, ділянки, виділені під сіножаті. Ці господарства відіграють велику роль у самозабезпеченні населення України продуктами харчування і є стабілізуючим фактором соціального захисту громадян у перехідний період до ринку, поки на селі не розвинеться більш ефективна виробнича й обслуговуюча інфраструктура. Під час реформи відбувається перерозподіл землі між цими трьома категоріями господарств. Частину земель колгоспів і радгоспів передано громадянам для створення особистих селянських та фермерських господарств. Проект землеустрою території сільської ради з ґрунтозахисною контурно-меліоративною організацією території розробляється на всю площу сільськогосподарських угідь незалежно від форм власності та належності з метою захисту їх від ерозійних і деградаційних процесів та підвищення родючості грунтів. Проект розробляється у відповідності до діючих інструктивно-нормативних документів з цього питання. Враховуючи незавершеність формування землекористувань новостворсних сільськогосподарських структур, викликаного рухом земельних паїв, проектом не передбачається внутрігосподарська організація їх територій Проект землеустрою з грунтозахисною контурно-меліоративною організацією території сільської ради розробляється на плановій основі в масштабі 1:10000 виготовленій при корегуванні планово-картографічного матеріалу. Для його розробленення збираються, вивчаються і використовуються така проектно-технічна документація: - технічна документація по корегуванню матеріалів крупно масштабного обсте- ження ґрунтів; - картофама агровиробничих груп ґрунтів; - рельєф місцевості; : - картограми крутизни схилів; - матеріали регіональної програми захисту земель від водної і вітрової ерозії; - технічна документація по інвентаризації еродованих і деградованих орних земель; - наявні проекти внутрігосподарського землеустрою господарств на території ради; - технічна документація по виділенню земельних часток (паїв) в натурі; - проекти відведення земель; - технічна документація по корегуванню схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї); В результаті вивчення зібраних матеріалів та їх узагальнення, попередньо (в камеральних умовах) на креслення польового обстеження території наносяться горизонталі, крутизна схилів, агрогрупи грунтів, об'єкти інвентаризації і розрахункові контурно-лінійні

 
 

Цікаве

Загрузка...