WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

(4.3.1) де: Рз - розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах; Вз - вартість земельної частки (у гривнях); Сго - середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємству (у гривнях). За результатами розподілу розроблено Схему виділення земельних часток (паїв) у натурі. Проектування ділянок здійснювалось з використанням програмного комплексу. Площу земельних ділянок кожного власника сертифікату в фізичних гектарах та визначалась по принципу підсумовування умовних кадастрових гектарів розділених на бонітет тих агрогруп на яких розміщена дана ділянка за формулою: ; (4.3.2) Рф.г- площа земельної ділянки в фізичних гектарах; Ру.г.і- площа в умовних кадастрових гектарах і-тої агрогрупи; Бі - бал бонітету даної і-тої агрогрупи; n - кількість агрогруп на яких розміщена ділянка. Таким чином забезпечується висока точність розрахунків та повна відповідність до існуючої нормативної бази в Україні. Матеріали розрахунків вартості і розміру земельної частки (паю) в умовних, кадастрових гектарах перевіряються районним (міським) відділом земельних ресурсів. Розрахунки вартості земельної частки (паю) та її розміру в умовних кадастрових гектарах подаються на затвердження до районної державної адміністрації. Роботи, які землевпорядні організації мають виконати на останньому етапі: " отримати рішення сільської ради про схвалення проекту організації території земельних часток (паїв); " передати в натурі (на місцевості) земельні ділянки їх власникам і оформити акти встановленої форми про передачу та прийом земельних ділянок у натурі; " подати всю необхідну документацію районним відділам та обласним управлінням земельних ресурсів і отримати дозвіл на складання державних актів; " отримати бланки державних актів в районному відділі земельних ресурсів; " скласти державні акти та передати їх у районний відділ земельних ресурсів для подальшого оформлення, реєстрації і передачі в місцеву раду для вручення власникам землі; " гарантувати, що місцева рада вручить принаймні 90% виготовлених державних актів законним власникам землі; Результати затверджено загальними зборами пайовиків. Схему виділення земельних часток (паїв) у натурі затверджено рішенням Вікторівської сільської ради. Отже, право власності на землю і право постійного користування землею посвідчується державним актом: - на право власності на земельну ділянку; - на право постійного користування земельною ділянкою. Форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року № 449 . (Пункт 1.2 в редакції Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах № 174 від 02.07.2003). Якщо земельна ділянка, що передається у власність або надається у постійне користування, розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, то державний акт на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою видається окремо на кожну частину ділянки, розташовану на території відповідної адміністративно-територіальні одиниці. (Пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомзему № 27 від 29.02.2000, № 322 від 29.12.2003) Державні акти на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою видаються структурними підрозділами Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України. Державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюється структурними підрозділами Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України. На території Вікторівської сільської ради площа земель, які підлягають поділу на земельні частки (паї) становить 525,53 га. Кількість осіб, які мають право на отримання земельної частки (паю)- 619 осіб. Відомість площ контурів (наділів), що підлягають поділу на земельні частки(паї) на території Вікторівської сільської ради приведено в таблиці 4.3.1. Баланс земельних угідь по матеріалах інвентаризації наведено в таблиці 4.3.2 На даний час на території Вікторівської сільської ради видано тільки 23 Державні акти, тобто тільки 23 особи оформили документи на право власності на земельну частку (пай). 336 людей користуються земельними частками (паями) без оформлення на них Державних актів. РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 5.1 Створення планової основи Згідно з Основними положеннями створення Державної геодезичної мережі України, затвердженими Кабінетом Міністрів України від 8 червня 1998р. № 844, Державна плановагеодезична мережа (ДГМ) створюється у вигляді астрономо-геодезичної мережі 1-го класу, геодезичної мережі 2-го класу, геодезичної мережі згущення, геодезичних мереж спеціального призначення та висотних геодезичних мереж 1-го, 2-го, 3-го і 4-го класів. Астрономо-геодезична мережа 1-го класу (АГМ-1) будується у вигляді однорідної за точністю просторової геодезичної мережі, яка складається з системи рівномірно розміщених геодезичних пунктів, віддалених один від одного на 50-150 кілометрів. АГМ-1 є геодезичною основою для побудови нових геодезичних мереж і забезпечення подальшого підвищення точності існуючої ДГМ з використанням методів супутникової геодезії. Частина пунктів АГМ-1 являє собою постійно діючі GРS спостережень та астрономо-геодезичні обсерваторії, на яких виконується комплекс супутникових астрономо-геодезичних, гравіметричних та геофізичних спостережень, що забезпечують безперервне відтворення загальної геодезичної системи координат та редукування результатів спостережень і координатних визначень на єдину епоху з урахуванням релятивістських ефектів, припливних та інших рухів земної кори. Решта пунктів АГМ-1 - це фундаментальне закріплені на місцевості пункти, положення яких періодично визначається в рамках довгострокової програми функціонування ДГМ. Система координат, яка задається пунктами АГМ-1, узгоджується на адекватному рівні точності з фундаментальними астрономічними (небесними) системами координат і надійно зв'язана з аналогічними пунктами різних держав у рамках узгодження наукових проектів міжнародного співробітництва. Кожний пункт АГМ-1 повинен бути зв'язаний ОР8-вимірюваннями не менш як з трьома суміжними пунктами мережі. Пункти АГМ-1 повинні бути вставлені в мережу високоточного нівелювання, що дозволяє визначити перевищення нормальних висот між суміжними ланками АГМ-1 з середньоквадратичними помилками не більше 0,05 метра. На кожному пункті АГМ-1 виконуються і періодично

 
 

Цікаве

Загрузка...