WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

Розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту на території Вікторівської сільської ради - Дипломна робота

19,33 0,76 Лісовкриті землі 865,7 33,99 Чагарники 40,7 1,60 Під водою 42,3 1,66 Болота - - Під дорогами 30,6 1,20 Забудовані землі 74,63 2,93 Інші землі 22,01 0,86 РАЗОМ ПО ОБ'ЄКТУ 2546,6 100 Згідно форми 6-зем станом на 01.01.2007 року ( додаток 1), яка дає характеристику земель по угіддям, землі на території сільської ради діляться на сільськогосподарські та несільськогосподарські угіддя. Як видно з таблиці 4.1.2 всього сільськогосподарських угідь на території Вікторівської сільської ради 1451.34 га. З них під ріллею знаходиться 1087.44 га землі, під багаторічними насадженнями - 21.27 га, сіножаті займають площу 12.40 га, пасовища - 330.22 га. Перелогів на території Вікторівської сільської ради немає. Лісовкриті землі становлять площу 865.7 га, землі під чагарниками займають площу 40.7 га. Землі під водою становлять площу 42.3 га, боліт немає. На території сільської ради під дороги відведено 30.6 га землі, забудованих земель 74.63 га. До земель під господарськими будівлями та дворами віднесено 19.33 га Таблиця 4.1.3 Склад земель за формами власності Форми власності Всього земель З них у тому числі с/г угідь всього ріллі 1 2 3 4 Державна 1526,79 477,01 135,02 Приватна 1005,27 974,32 952,42 Колективна 14,54 - - Всього по с/р 2546,6 1021,33 1087,44 Згідно форми 2-зем ( додаток 2) станом на 01.01.2007 рік по Вікторівській сільській раді до державної власності відносяться землі площею 1526.79 га, з них рілля займає площу 135.02 га. Землі приватної власності займають площу 1005.27 га земель сільської ради, з них під ріллею знаходиться 952.42 га землі. На території Вікторівської сільської ради є товариство з обмеженою відповідальністю "МІГС" , якому надано 14.54 га землі. Це сільськогосподарські землі, які зайняті під господарськими будівлями та дворами і вони віднесені до колективної власності. До складу технічної документації додатково включаються матеріали узгодження меж між землевласниками і землекористувачами та в разі відсутності меж території ради. До складу технічної документації входить технічний звіт по коригуванню планово-картографічних матеріалів території сільської ради та план території ради на паперових і магнітних носіях. Вказані матеріали виготовляються в трьох примірниках. Один з них видається сільській раді, другий районному відділу земельних ресурсів, а третій зберігається в архіві виконавця робіт. Дана технічна документація підлягає проведенню державної землевпорядної експертизи. 4.2 Аналіз та корегування матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів Для подальшого проектування заходів по охороні земель, визначенню якості і грошової оцінки земельних ділянок, впровадження агротехнічних протиерозійних заходів, проведення хімічних меліорацій проводяться роботи по корегуванню матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів. Роботи виконуються у відповідності з "Методикой крупномасштабного обследования почв в колхозах и совхозах Украинской ССР" (віщання 1958р.). "Техническими указаниями по корректировке материалов крупномасштабного обследования почв колхозов и совхозов Украинской ССР" (видання 1977р.) ти інших інструктивно-нормативних документів з цього питання. Підготовчі роботи включають корегування матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів території сільської ради здійснюється на плановій основі попередньо проведеною корегування планово-картографічних матеріалів. Поряд з цим для проведення зазначених робіт збираються і вивчаються: " матеріали ґрунтових обстежень попередніх років; " рельєф місцевості; " картограма схилів; " технічна документація по інвентаризації еродованих і деградованих земель: " матеріали агрохімічного обстеження. При польових роботах корегування матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів проводиться на всій площі сільськогосподарських угідь на території ради незалежно від форм власності і належності за виключенням присадибних ділянок в межах населених пунктів. При проведенні польових робіт звернуто особливу увагу на ступені опідзоленості, оглеєності, еродованості, засолення, замислення та наявність гідроморфних ґрунтів. При виконанні польових робіт зразки ґрунтів відбираються з усіх ґрунтових відмін на яких розташовані сільськогосподарські угіддя. При цьому необхідно забезпечити співвідношення точок копання 1:4:5, де: 1 - повні розрізи; 4 - напів'ями; 5 - реєстровані приколки Кількість повнопрофільних розрізів повинна відповідати вимогам технічних вказівок в залежності від категорії складності об'экту. По завершенню польових робіт складаються: - польова карта ґрунтів з попереднім номенклатурним описом ґрунтів; - польові журнали точок копанні; - зразки ґрунтів для проведення аналізів; - відомість відбору проб. За даними лабораторного аналізу відібраних проб ґрунтів складається карта ґрунтів в масштабі 1:10000 на підставі якої: а) вираховуються площі ґрунтових підмін; б) складається поконтурна і зведена експлікація ґрунтів в розрізі землевласників і землекористувачів та видів сільськогосподарських угідь; в) складається картограма агровиробничих груп ґрунтів з поконтурною і зведеною експлікаціями в розрізі землевласників і землекористувачів та видів сільськогосподарських угідь. В результатівиконання робіт складаються наступні матеріали технічної документації: - технічний звіт по корегуванню матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів; - карта ґрунтів (масштаб 1:10000); - картограма агровиробничих груп ґрунтів (масштаб 1:10000); Вказані матеріали виготовляються в трьох примірниках. Один з них видається сільській раді, другий районному відділу земельних ресурсів, а третій зберігається в архіві виконавця робіт. Технічна документація підлягає проведенню державної землевпорядної експертизи. На території Вікторівської сільської ради в 2004 році було проведено крупно масштабне обстеження ґрунтів. На дану територію розроблена карта агровиробничих груп ґрунтів, яка застосовується тільки для службового користування. Нижче приведено перелік агровиробничих груп ґрунтів, що знаходились на території сільської ради та площі, які вони займали на 2004 рік (таблиця 4.2.1). Таблиця 4.2.1 Експлікація агровиробничих груп грунтів земель, що знаходяться на території Вікторівської сільської ради Шифр агро- групи Шифр під-груп Назва агровиробничих груп грунтів Загальна площа, га 18д VIII-1 Дерново-підзолисті поверхнево-глеюваті середньосуглинкові неосушені ґрунти схилів простої форми з нахилом 1-2° 100,4 18д VIII-2 Ті ж ґрунти схилів простої форми з нахилом 2-3° 34,3 18д Х Ті ж ґрунти схилів крутизною 3-5° 13,8 18е I Дерново-сильнопідзолисті поверхнево- глеюваті важко суглинкові ґрунти з нахилом 0-1° 92,7 18е VIII-1 Ті ж ґрунти схилів простої форми з нахилом 1-2° 360,5 18е VIII-2 Ті ж ґрунти схилів простої форми з нахилом 2-3° 68,3 18е Х Ті ж ґрунти схилів крутизною 3-5° 113,0 18е ХII Ті ж ґрунти схилів

 
 

Цікаве

Загрузка...